Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nieskończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kiedy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Podobne się stało Królestwo Niebieskie człowiekowi, który posiał dobre nasienie na roli swojej. — Mat. 13, 24.

 

PRZYGOTOWANIE. — Dzięki Dobroci Bożej jesteśmy na niwie Kościoła Katolickiego, a co więcej, może żyjemy w Zgromadzeniu pełnym żarliwości, w którym Pan Jezus posiał ziarno Łask Niebiańskich. Dziękujmy za to Panu Bogu i korzystajmy z Jego Miłosierdzia. Zbadajmy się również, czy przypadkiem nie byliśmy kiedy względem naszego bliźniego kąkolem szkodliwym, a co gorsza, może sialiśmy kąkol. Pan Jezus powiedział, iż w dzień żniwa, tj. Sądu, kąkol zostanie wrzucony w ogień piekielny.

 

I. — „Podobne się stało, powiedział Pan Jezus, Królestwo Niebieskie człowiekowi, który posiał dobre nasienie na roli swojej. A gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał kąkolu między pszenicę i odszedł. A gdy urosła trawa i owoc uczyniła, wtedy się pokazał i kąkol. A przystąpiwszy słudzy gospodarscy rzekli: Panie, izaliś nie posiał dobrego nasienia na roli twojej? Skąd tedy wziął się kąkol? I rzekł im: Nieprzyjazny człowiek to uczynił”.

Jest prawdą niezaprzeczoną, iż Kościół Katolicki jest niwą, na której chwasty rosną obok pszenicy i bardzo często ją tłumią. Pan Bóg posiał, tj. stworzył rodzaj ludzki nie tylko dobrym, lecz Świętym przez sprawiedliwość pierwotną. Szatan jednak przez podnietę do pierwszego grzechu, posiał zło i czyni to zawsze i wszędzie, tak iż nawet w gronie Apostołów znalazł się zdrajca Judasz. — To, co się mówi o Kościele Świętym w ogólności, bardzo często się też sprawdza w rodzinach, wśród kleru świeckiego, a nawet w Zakonach, gdzie ostygł duch ich Świętych Założycieli i zostały zaprowadzone złe, przeciwne regule zwyczaje.

Jak ufam, żyjesz w Zgromadzeniu żarliwym, dlatego dziękuj Panu Jezusowi, iż w takiej obfitości posiał dla ciebie cenne ziarno Łask Swoich. Pomimo to jednak żyj w zbawiennej obawie i często się badaj, czy przypadkiem względem swego bliźniego nie stałeś się szkodliwym kąkolem, a co gorsza, może sam siałeś kąkol. Iluż takich, którym nie dość, że sami są źli, chcą być również takimi względem innych, a to przez łamanie reguły, złe przykłady, ośmieszanie gorliwych, przez przeklętego ducha szerzącego rozdwojenie, niezgodę między dobrymi współbraćmi!

 

II. — Ewangelia dalej opowiada, iż słudzy owego gospodarza rzekli do swego pana: „Chcesz, iż pójdziemy i zbierzemy kąkol? I rzekł: Nie, byście snąć, zbierając kąkol, nie wykorzenili wraz i pszenicy. Dopuśćcie obojgu róść aż do żniwa, a czasu żniwa rzeknę żeńcom: Zbierzcie pierwej kąkol, a zwiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zgromadźcie do gumna mojego.

Zwróćmy uwagę na słowa: „Nie, byście snąć, zbierając kąkol, nie wykorzenili i pszenicy. — Św. Augustyn powiada, iż Pan Bóg pozwala, aby grzesznicy żyli wraz ze sprawiedliwymi, nie tylko, by grzesznikom ułatwić nawrócenie, lecz również, by sprawiedliwym dać sposobność do ćwiczenia się w cnotach. — Nadejdzie jednak czas żniwa, tj. jak Sam Pan Jezus wyjaśnia, koniec świata, a wówczas, „jako kąkol zbierają i palą ogniem, tak będzie w dokonaniu świata. Pośle Syn Człowieczy Anioły swoje, a zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy czynią nieprawość. I wrzucą ich w piec ognisty. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.

 

 

Modlitwa.

Jezu, Miłości najgodniejszy, Boski Rolniku, Któryś zstąpił z Nieba na ziemię, aby posiać w mej duszy dobre ziarno cnót, a później zrosiłeś je Swą Krwią Przenajdroższą, aby wydało owoc na żywot wieczny; wyrwij z mego serca kąkol grzechu, który szatan przez zazdrość w nim posiał. Aby zaś na przyszłość nie spotkało mnie takie nieszczęście, bym miał znów grzech popełnić, ustrzeż mnie od snu oziębłości i zapal mnie Świętą Miłością ku Tobie. “W Swym Miłosierdziu zawsze mnie strzeż, mój Panie, a że opieram się jedynie na nadziei Łask Niebiańskich, racz mnie otoczyć Swą nieustanną Opieką”. Spraw to z Miłości ku Twojej i mojej drogiej Matce Maryi. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 12
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 12. Przyjście Sędziego; rozłączenie dobrych i złych. Cz. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023