Rozmyślanie 8.

Przed Narodzeniem Pana Jezusowym. Zdobyć się na muzykę. Cz. 1.

 

 

 

 

Źródło: Dziecię Pan Jezus Ks. Marcin Hińcza Prowincjał Societatis Jesu 1877r.

 

 

Przygotowanie pierwsze. Postaw się w domeczku małym Najświętszej Maryi Panny i tam zobacz najpierw Pannę, około której wielka liczba Aniołów, i Józef Święty w swoim kąciku.

Przygotowanie wtóre. Proś, żebyś poznał, która też muzyka najlepiej cieszy Syna Bożego.

 

 

Punkt I.

Dziwna melodia słyszana była w Niebie, i przebijała aż do skrytego Majestatu Bożego, gdy Jednorodzony Syn Boży, stawszy się Człowiekiem, osadził to Człowieczeństwo na Osobie Boskiej, tak dalece, że kiedy co myślał, i sił swoich jako instrumentów na granie używał, mogło się mówić: Bóg-Człowiek myśli; kiedy na granie woli używał, mogło się mówić; Bóg-Człowiek chce; ten bowiem Człowiek, który myślał, Bogiem był, i ten Bóg był Człowiekiem. Jak wdzięczna to uszom była Ojca Niebieskiego muzyka, w tak młodym wieku grać, to co mu tylko Bóg Ojciec kazał; a grać wdzięcznie, grać doskonale; kto to rozumem pojmie? Subtelne na tej lutni struny były, w onej duszyczce wysokie doskonałości były, cnoty na najwyższym stopniu; i dlatego gdy grać Jezusowi przyszło, co było bez przestanku wdzięcznie było. Cóż wtedy Bogu grać? O Chwale Bożej, dla której wpierw ten instrument człowieczeństwa, jakoby w ręce wziął, o zbawieniu ludzkim, żeby ludzi z grzechu wyswobodził, w który gdyby był człowiek nie wpadł, nigdy by był tego muzyka świat nie miał, boby się Tajemnica Wcielenia Syna Bożego nigdy nie odprawiła byłaby nie grzech, który, aby był odpuścił Ojciec, trzeba mu było zagrać o zbawieniu ludzkim przez Wcielenie, przez Narodzenie, kazania, bicze, krzyż, Śmierć.

Toś też dla zbawienia mego grać chciał, Jezu mój? A ja przez bicze, przez krzyż, na Chwałę Twoją, dla zbawienia mego własnego, grać się Ojcu Niebieskiemu wzbraniam, i tak długo żyjąc na świecie, jednej pieśni według Woli Twojej grać nie umiem. Chcę się ćwiczyć, abym na Chwałę Twoją, na zbawienie robił; dziękuje Ci, Muzyku Najmilszy żeś dla mnie Ojcu Niebieskiemu zagrał, żeś dla mnie stał się Człowiekiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023