Rozmyślanie 8.

Przed Narodzeniem Pana Jezusowym. Zdobyć się na muzykę. Cz. 2.

 

 

 

 

Źródło: Dziecię Pan Jezus Ks. Marcin Hińcza Prowincjał Societatis Jesu 1877r.

 

 

Przygotowanie pierwsze. Postaw się w domeczku małym Najświętszej Maryi Panny i tam zobacz najpierw Pannę, około której wielka liczba Aniołów, i Józef Święty w swoim kąciku.

Przygotowanie wtóre. Proś, żebyś poznał, która też muzyka najlepiej cieszy Syna Bożego.

 

Punkt II.

Cieszyła muzyką swoją i Najświętsza Marya Panna wielce uszy Boskie, skąd rzeczono do Niej: Niech zabrzmi głos Twój w uszach moich, głos bowiem Twój wdzięczny.

Wdzięczny był głos i wdzięczna muzyka, o czystości, którą. Ojcu Niebieskiemu poślubiła; wdzięczny głos, wdzięczna muzyka, gdy wyrzekła: Ecce ancilla, Oto służebnica.

Wdzięczna muzyka, posłuszeństwo z pokorą złączone; słówko bowiem, Oto, nic innego nie znaczyło. Wdzięczna muzyka modlitwy świętej, która zachodziła do Tronu Niebieskiego, przebiwszy się przez niebiosa.

Wdzięczna muzyka one częste dyscypliny, którym i niewinnemu ciału przykrość czyniła, a wesele i radość w Sercu Boskim wzniecała. Święta Śpiewaczko, Muzyczko Samego Boga Najmilsza, oby też Ciebie w muzyce naśladować, by też to uweselić Serce Boskie; by się też do Boskiego Majestatu przedrzeć, proszę, naucz mnie, żebym w najmniejszej cząstce doszedł Ciebie, jakoś Ty w wielkiej części Syna Swego, Któregoś w pokoju miała, cieszyła.

 

Punkt III.

Którą muzykę ty masz mieć? Wszystkie wyżej wymienione. Potem starać się, abyś zawsze wesoły był, jednak według skromności, mając sumienie czyste, ta bowiem muzyka wielce cieszy Syna Bożego.

Więc z wesołością odprawuj rzeczy, które czynisz, nie z frasunkiem, nie z tęsknością, patrząc na to, że to dla Chwały Boga, dla zbawienia twego: więc szukać tego z pilnością, abyś to grał co Bóg chce, nie to co ty; bo tylko Boska pieśń Bogu najwdzięczniejsza, ludzka nic, to jest wola ludzka, i swawola nic.

Będę się w tym ćwiczył, Jezu mój, Matko moja, przez pomoc i ratunek Wasz, niż Syn Boży przyjdzie, żebym Go ucieszyć mógł, gdy przyjdzie.

Starać się o wesołość sumienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023