Rozmyślanie 10.

Przed Narodzeniem Pana Jezusowym. Opatrzenie dla Gościa.

 

 

 

 

Źródło: Dziecię Pan Jezus Ks. Marcin Hińcza Prowincjał Societatis Jesu 1877r.

 

 

Przygotowanie pierwsze. Postaw się w domeczku małym Najświętszej Maryi Panny i tam zobacz najpierw Pannę, około Której wielka liczba Aniołów, i Józef Święty w swoim kąciku.

Przygotowanie wtóre. Proś, żebyś poznał, skąd nabywać i jakich drewek dla Gościa.

 

 

Punkt I.

Zimna nigdy Syn Boży nie cierpiał stawszy się Człowiekiem, ile Bóg; bo ile człowiek, Chrystus cierpiał, nie mając bowiem gdzie by skłonił głowy swojej, musiał i zimno cierpieć. Wszakże spojrzawszy na domeczek człowieczeństwa, musi się przyznać, duchownie mówiąc, że tam zimna nigdy nie było; gorzała ona dusza ustawicznie ogniem miłości ku Bogu i bliźniemu, przykładając ustawicznie dzielne sprawy swoje do tego ognia, z których spraw najmniejsza nie była bez ognia, ognia takiego, który całkowicie każdą sprawę spalił.

Gorzałeś, Jezu mój, od Poczęcia swego, aż do śmierci nigdy nie ustawając; nie było nigdy w sprawach Twoich żadnej oziębłości, żadnej wilgotności.

W moich sprawach pełno się tego znajduje; o Tobie się to mówi: Pochodnie ognia, i płomienia nad wielu nie mogły zagasić miłości. Co się pokazało przy Męce.

U mnie zaś zimna dusza moja jak lód, na którą nie spuścisz-li ognia niebieskiego, dobrego nic nie sprawi.

 

Punkt II.

Domeczek Panny i ten dostatni w drewka dla ognia Boskiego; miała taką miłość ku Bogu, iż Wszystkich Świętych miłość złożywszy przewyższała.

Przykładała jednak ustawicznie drewek, nie rozumiejąc o Sobie, że Jej już nie trzeba było dobrze czynić, ale zapominając co kiedy zrobiła, na nowe się prace wydawała.

Pobudziłaś mnie, Matko moja, do pracy; Ty świątobliwa będąc robisz, a ja grzeszny, a rozumiem, że mi już robić nie potrzeba. Będę robił, jakobym się Tobie podobał.

 

Punkt III.

Jakie drewka ty masz gotować, i jako ich nabywać? Trzeba o sobie rozumieć, żeś jeszcze nie zrobił, i dlatego uczynki dobre czyń, z tą intencją, że chcesz na Chwałę Bożą żyć i robić, nabywając z wielką ufnością tego wszystkiego co się Bogu podoba.

Sposób nabywania tych rzeczy, albo uczynków miej ten: w każdej sprawie rozumiej że to ostatnia, którą będziesz robił na świecie; wiedz, że tę sprawkę zaniosą do nieba przed Boga, a ty byś chciał, żeby się ona tam podobała.

Wiedz, że tu czas na święcie służyć Bogu; potem Go nie będzie.

O Jezu mój, niechże Ci służę, niech Cię miłuję, niech w sprawach lichych nie ustawam.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023