Rozmyślanie 11.

Przed Narodzeniem Pana Jezusowym. Opatrzenie łóżeczka. Cz. 1.

 

 

 

 

Źródło: Dziecię Pan Jezus Ks. Marcin Hińcza Prowincjał Societatis Jesu 1877r.

 

 

 

Przygotowanie pierwsze. Postaw się w domeczku małym Najświętszej Maryi Panny i tam zobacz najpierw Pannę, około której wielka liczba Aniołów, i Józef Święty w swoim kąciku.

Przygotowanie wtóre. Proś, żebyś poznał jako posłać Jezusowi, i co.

 

 

Punkt 1.

W pokoju Syna Bożego, który sobie na ziemi obrał, było wdzięcznie usłane łóżeczko, na którym tenże Syn Boży odpoczywał; a to było Serce Jezusowe, kosztowniejsze nad łóżko Salomona; na tym też będzie na wieki odpoczywał; bo jako raz Bóg z ciałem się złączył, tak nigdy się od niego nie rozłączył i nie rozłączy. Cóż to tam za łóżeczko? wszystko bieluchne. Cóż bowiem czystszego nad Serce Jezusowe? Dobrze ugruntowane na siedmiu filarach Darów Ducha Świętego, miękko usłane, bo się jako wosk serce Jezusowe ku Bogu Ojcu rozpływało.

A że o łóżeczku i pościółce mowa, rozważyć się może, że z łabędzich piór była; jako bowiem łabędź śpiewając z świata ginie, tak Jezus weseluchno oddawszy duszę Ojcu, serdeczny skarb wysypał. Płoteczek na tym łóżeczku aż do ziemie, z której robaczek na łóżeczko ma przystęp; znaczy pokorę Jezusową, którą mając, z robaczkiem się równał. Kołdra, dziwnie kamieńmi drogimi osuta, ono ścisłe towarzystwo i ustawiczne z Ojcem Niebieskim znaczy, którego do wielkiej uczciwości pobudziło. Kwieciem rozmaitym i wonnymi okryta, to jest cnotami, których niezliczona rzecz. Miękkie łóżeczko Synowi Bożemu, Serce Jezusowe, i nie tęskno na nim aż na wieki odpoczywać

Winszuję Ci tego szczęścia, Serce Święte, Serce na świecie takie jedyne, że nie masz równego Sobie. Obym i ja w najmniejszej cząstce ozdobić serce moje mógł, abyś sobie w nim nie tęskniło; twarde serce moje, Jezu mój, nie ozdobne, nie masz w nim i kwiateczka.

Czyż Ty, Któryś jest kwiateczkiem wonnym, przyszedłszy do niego, ono ozdobisz.

Pragnie Cię wielce dusza moja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023