Rozmyślanie 11.

Przed Narodzeniem Pana Jezusowym. Opatrzenie łóżeczka. Cz. 2.

 

 

 

 

Źródło: Dziecię Pan Jezus Ks. Marcin Hińcza Prowincjał Societatis Jesu 1877r.

 

 

 

Przygotowanie pierwsze. Postaw się w domeczku małym Najświętszej Maryi Panny i tam zobacz najpierw Pannę, około której wielka liczba Aniołów, i Józef Święty w swoim kąciku.

Przygotowanie wtóre. Proś, żebyś poznał jako posłać Jezusowi, i co.

 

 

Punkt II.

Łóżeczko złote, z kości słoniowej, Najświętsza Matka. Ale cóż ja mówię — złote? Co mówię — z kości słoniowej? Ziemskie to rzeczy, które za czasem giną. Tyś nieskazitelna na wieki i takaś się przeniosła do Nieba, Matko moja, taka wiekuiście będziesz. Cóż tam za łóżeczko Matki naszej? Bieluchne dla Panieńskiej czystości, haftowane, rozmaitym kwieciem potrząśnione. A tym-ci Zbawiciela Syna Bożego zwabiła, wołając Nań. Łóżeczko nasze kwieciem ozdobione. Był tam i płotek wyniszczenia, bo prosiła, żeby mogła być sługą służebnic; i stąd przystęp był do niej robaczkowi, który powiedział o sobie: Jam robak. Czysta Panienko, Najmilsza Dziewico, Jtóraś tylko Bogu łóżko słała Serca Twego, winszuję Ci od Boga wielkiego Błogosławieństwa, Któreś nad wszystkie białegłowy wzięła, dziękuję Ci też, żeś często serca mego strzegła, Panno moja, Dobrodziejko moja. A proszę, w straży nie ustawaj.

 

Punkt III.

Jako masz słać Jezusowi i co; nie trzeba kłaść słomy, bo jej w sercu nie lubi, tylko to w stajni pościółka: to jest, nie lubi gnuśnych, niedoskonałych rzeczy, oziębłych: pościółki chce chędogiej, miękkiej, to jest serca takiego chce, które by się w każdej sprawce, bądź w modlitwie, bądź w słuchaniu Mszy, miękczyło, i w robocie ręcznej takie było, zdobywając się na jakieś towarzystwo z Bogiem.

Odpoczywasz, o jak miło, o z jakim pokojem u drugich, Jezu mój; odpoczywasz, o jak mile w dzień przyjścia twego u drugich, a ja się nędzny boję o się; onych serca usłane, u mnie i rogóżki nie masz.

Chcę się zdobywać po te dni na cokolwiek przez obmycie sumienia, przez miłość ku Tobie, cierpliwość, aby to było kwiecie na łóżku moim, w sercu moim. 

Ty, Najmilszy Kwiateczku, pomóż.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023