Przed Narodzeniem Pana Jezusowym

 

 

Rozmyślanie 31.

O TRZECH KRÓLACH. 8. O odpoczynku królów.

 

 

 

 

Źródło: Dziecię Pan Jezus Ks. Marcin Hińcza Prowincjał Societatis Jesu 1877r.

 

 

Przygotowanie pierwsze. Postaw sobie przed oczy Dzieciątko Pana Jezusa mile odpoczywające.

Przygotowanie wtóre. Proś, żebyś poznał, jaką pieczę ma Bóg o swoich.

 

 

Punkt I. 

Król Nieba i ziemi, że ciało ludzkie wziął na się, jako w innych rzeczach, tak i w spaniu po ludzku szedł, odpoczywając czasu swego, gdyż i spania potrzebował, choć nie było nadeń świątobliwszego na świecie, ani będzie. Postawże sobie przed oczy ono najmilsze Dzieciątko w stajni, we żłobie miasto kolebeczki, odziane pieluszkami ubogimi, na sianku twardym odpoczywające, i mów tak serdecznie do Niego: Czemuż tak ubogo leżysz, Królewiczu Najjaśniejszy, najmilsze Dziecię, Który i bydlątkom lochy z potrzebami opatrujesz, i ziemię pokrywasz pięknymi kwiatkami, i same bydlątka odzieniem im przyzwoitym?

Daleko to różne łoże od łona Ojcowskiego, na którym odpoczywasz wiecznie. — Umiłowałem podłość na ziemi, człowiecze, niedostatek, abyś i ty Mnie w tym naśladował, i Przykładem Moim na słomie, albo twardo leżąc, dla Miłości to Mojej czynił; spojrzyj i na Matkę, że też przy Dzieciątku odpoczywa na sianku. Głowo Święta Królowej Niebieskiej, i tak przystoi Tobie leżeć? W tejże sukience chodzisz, w której, Panno świata, leżysz? Miłuj, człowiecze niedostatek; przykład ci daję.

Miłuję, Panno moja, Pani moja, Królowa moja; ubogim chcę być.

 

 

Punkt II. 

Królowie, niż poszli na odpoczynek, radzili między sobą co by czynić: czyby posłać do Heroda, dając mu znać, że Dziecię znaleźli, czy też jechać samym do niego. Bali się z drugiej strony, żeby Herod czego złego dziecięciu nie myślił, wiedzieli bowiem o zatrwożeniu jego i zamieszaniu w mieście. Aż do tego przyszło, i to zawarli, że się chcieli wrócić do Heroda i zaraz tam tędy ku domowi jechać. Ażeby to nie było przeciwko Woli Bożej, udali się przed odpoczynkiem na modlitwę; po niej spać poszli.

Bez rady w rzeczach potocznych nie trzeba iść; i owszem, dobra rzecz radzić się rozumu, pożyteczna i rada drugiego, a kiedy przyjdzie rzecz o Jezusie, tam potrzeba i rady mędrszych, i Boga się bojących i o Wolę się Boską trzeba pytać przez modlitwę, jeżeli tą drogą iść, czy nie. Na świecie w jakim stanie żyć, czy w tym czy w owym; a jeżeli poradziwszy się Boga i rozumu i duchowni każą, że tak trzeba żyć i w nim trzeba przysłużyć się Bogu jako najlepiej o czym innym myśleć nie trzeba, ale za Wolą Boską iść.

Chciej się w każdej sprawie, do duszy należącej, i Boga i rozumu i Ojca duchownego radzić.

 

 

Punkt III. 

Czujno królowie odpoczywają, na kształt Jezusa, aliści we śnie głos z Nieba do nich: „Nie jedźcie do Jeruzalem; Wola Boska jest, żebyście tam nie jeździli, gdzie was Herod zdradliwy oszukać chciał i gdzieście zamieszania doznali. 

O dziwna Dobroci Boska, że tak twych opatrujesz. Do śpiących przychodzisz, ale tych których serce czule było ku tobie, i których uszy nie zawarte były i na sam głos niemej Gwiazdy. Tak Jezus pokornych posłusznych nie opuszcza

Chciej być takim, chceszli, żeby Bóg miał o tobie opiekę; a gdzie byś musiał w zamieszaniu być, tam się wracać nie myśl, ale idź gdzie cię Ręka Boska prowadzi, gdzie porada bogobojnych i uczonych, a wiedz pewnie, że nie zginiesz, ale żyć będziesz wiecznie.

Mów, Panie, do serca mego, oto słucha sługa twój i idzie gdzie każesz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024