Przed Narodzeniem Pana Jezusowym

 

 

Rozmyślanie 47.

CZAS PO BOŻYM NARODZENIU, TJ. PO TRZECH KRÓLACH. Cz. 13. Karmienie Dziecięcia Jezusa.

 

 

 

 

Źródło: Dziecię Pan Jezus Ks. Marcin Hińcza Prowincjał Societatis Jesu 1877r.

 

 

Przygotowanie pierwsze. Rozumiej, że Dzieciątko Jezusa piastujesz.

Przygotowanie wtóre. Proś, żebyś poznał, jako byś Go mógł umieć karmić.

 

 

Punkt I. 

Nigdy Bóg przedtem nie jadł, niż się stał człowiekiem, bo Duch pokarmu nie potrzebował; a Boska Natura Bóg Duchem jest, Który Sobie Sam i Żywotem jest, posiłku ni skąd nie potrzebującym. Stawszy się jednak człowiekiem, pokarmu potrzebował, który Bóg u Panienki Jemu opatrzył i tego Dziecię Jezus pożywał. Błogosławione piersi Maryi Panny, które Boga żywiły, które Go posilały.

Zaiste błogosławione, bo komu by to było weszło do rozumu, żeby Bóg, Który żywnością opatruje najmniejszą robaczynę, miał kiedy w ciele ludzkim żyć, i pokarmu zażywać od jednej panienki; za szczęśliwą każdy by był taką poczytał, kiedy by był poznał, iż taka miała być. Otóż że taka była, któż ją błogosławioną nie nazwie? Błogosławiony niech będzie Bóg, Matko Święta, żeś była Karmicielką Boga.

A od Ciebie chcę żywności, Jezu, najpierw tej, która się w duszy znajduje; wiesz coś o Sobie powiedział: Mój pokarm jest, czynić Wolę Ojca Mego. Wolą Ojcowską Jezus się karmi, i gdzie tę Wolą znajduje, tam też pożywać będzie, tam jakoby za smacznym stołem usiądzie; spojrzy czy masz tę potrawę dla Boga czy nie? Jeżeli też masz poddane, dziatki, a starać się będziesz, aby Wolę Boga czyniły, Przykazania Jego chowały, i co na nich przypuści, aby to mile przyjmowali, nakarmisz Jezusa. Chcę się starać, aby we wszystkim Wola Twoja Święta czynioną była, Jezu, Boże mój, ode mnie i od wszystkich.

 

 

Punkt II. 

Jaki był pokarm Dziecięcia? Własny Dziecięcia, z mleka. Niewinna Panna, niewinnego Jezusa karmiła, z wielką uczciwością, z wielką ochotą. Nie trzeba było płakać, i jakoby narzekać Jezusowi na Matkę, że Mu nie w czas pokarmu dała, jako więc czynią, matki dzieciom, i dzieci też do płaczu udawać się, i do lamentów muszą.

Od ciebie, gdy chce Dziecię Jezus mleka to jest: abyś w niewinności się zachowawszy, jako niewinny był i żył. Niech się i w głowie niewinność pokazuje, to jest: żebyś rozumem nie robił, rozbierając czy słuchać, czy nie słuchać, gdy cię do Boga prostują, ale czyń jako dziecina w tej mierze, żeby zaś Jezus przez cię nie płakał, i z płaczem żebrał od ciebie pokarmu, bo nie przystoi do płaczu Jezusa przywodzić.

Więc płacze Jezus, patrząc na świat, że Mu się niewinności nie dostawa pożywiać. Czart wszystko mleko słodkie je, rzadko Jezus; kwaśnym go tylko karmią, to jest czart niewinność dziecinną często pożera, a Jezus grzechami, albo z złymi nałogami duszę porywa.

Chcesz-li Dziecię Jezusa utulić, chciej Mu na świecie mleko niewinności dawać; pożywać to będzie, gdy dzieci w niewinności i poddani żyć będą. Wydzierać chcę za pomocą twoją tę potrawę czartu, a tobie ją, Jezu, Dziecię Najmilsze, oddawać, tylko Ty Mocy dodaj. Wielka pobudka do radości tym, którzy około ćwiczenia zza młodu chodzą, bo z nich pokarm dają Jezusowi.

 

 

Punkt III. 

Rozmaitymi sposobami karmić możemy Dziecię Jezusa, oprócz wzwyż pomienionych. Przedni jest karmić Jezusa Jezusem, to jest, wiedząc, że On rad, gdy kto często Onego w Najświętszym Sakramencie pożywa, radość Mu tę czynić. Drugi jest, zdobywać się na cnoty, i onym karmić Jezusa, to jest, czystości, cierpliwości, poniżenia, i innych. Trzeci, maluczkich Jezusowych, to jest ubogich, karmić, choć małym kąskiem. Czwarta, nauka dzieci, w których jaka się zza młodu znajdzie, takie będą sprawy potem.

Dlaczego i w tym się Bogu przysłużyć potrzeba, i owszem za wielkie Dobrodziejstwo i wielki znak miłości, to uznać, gdy kogo Bóg na to wybiera, aby około młodości chodził, i do Boga je prostował. Zawołałeś i mnie do tej pracy, Boże mój, dziękuję Ci za miłościwą Łaskę, Jezu, Dobrodzieju mój Najmilszy, a uniżenie proszę, zsyłaj Ty pokarm obfity Łask Swoich na duszę moją, abym go potem drugim udzielać mógł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024