Przed Narodzeniem Pana Jezusowym

 

 

Rozmyślanie 49.

CZAS PO BOŻYM NARODZENIU, TJ. PO TRZECH KRÓLACH. Cz. 15. Uczyć modlić się Dziecięcia Jezus.

 

 

 

 

Źródło: Dziecię Pan Jezus Ks. Marcin Hińcza Prowincjał Societatis Jesu 1877r.

 

 

Przygotowanie pierwsze. Postaw sobie przed oczy Dziecię Jezusa, a On stoi przy Matce.

Przygotowanie wtóre. Proś, żebyś poznał, jako masz uczyć Dziecię sposobu modlenia się.

 

 

Punkt I. 

Zaraz w Żywocie modlitwę czynił Jezus, dziwne w onym zamknięciu rozmyślanie, przez długi czas. Nauczył Go tej modlitwy Bóg Ojciec, w tym momencie, jako się ono dziwne złączenie stało, od której On modlitwy nigdy nie ustał, z miłością się modląc, z gorącym affektem, z upokorzeniem, bez żadnego rozerwania, bez tęskności, nigdy z oczu nie spuszczając Ojca.

Panie Boże nasz, dziękuję Ci za taką Szczodrobliwość Twoją, żeś tak obdarzył Najmilszego Syna, i żeś Go nauczył modlitwy, którą przebijał Serce Twe Boskie. Obym i ja ja zawsze modlić się nauczył kiedykolwiek. Co może być za hojna Ręka Twoja. Ja chcę affektu w modlitwie przykładać, Obecność Twoją Boską sobie przed oczy stawiając i poniżając się przed Majestatem Świętym. 

Umiej do modlenia się dzieciom, poddanym, affekt czynić, i nauczając ich, żeby się z uczciwością modlili.

 

 

Punkt II. 

Matka Święta, uczyła też Syna Najmilszego modlić się. Patrz, jako mając Go przed sobą stojącego, uczy Go składać Rączęta, pokazuje jako ma podnosić oczy ku Niebu do Ojca Niebieskiego, a Dziecię Najmilsze, posłuszne z chęcią wszystko czyni, i w modlitwie Boga Stwórcę Swego wyznawa, miłuje Go nad wszystkie rzeczy, prosi o Błogosławieństwo i o pomoc w tym wygnaniu.

Tak cię Jezus mały uczy, żebyś i ty Boga swego znał, Onego miłował nade wszystko, od Niego zebrał Łaski i pomocy. A to ma być częstym zajęciem duszy twojej, akty miłości, wyznania, i pomocy zebrania, powtarzać. Na przykład tak: Boże mój, miłuję Cię nade wszystko. Panie na pomoc moją przybądź… etc.

Trzeba też i dzieci, gdy już do rozumu przychodzą uczyć się modlić, i akty wiary, miłości ku Bogu czynić; dlatego potrzeba, aby dobrze pacierz, Zdrowaś Marya, Wierzę w Boga, Przykazania Boże, kościelne, koronkę itd., i inne modlitwy mówić umiały. 

Ja Ciebie, Jezu mój, chcę zawsze miłować nade wszystko, co ty sam możesz dać, żebym Ciebie miłował.

 

 

Punkt III. 

Dziecię Jezus modliło się, nie tylko gdy Matka widziała, nie tylko gdy uczyła, i z Nim pospołu mówiła, ale też i drugich czasów, gdzie Go Sam Bóg Ojciec widział, i tam jako wylewał Serce Swoje przed Nim, tylko Ten wie, Który na nie patrzył, Bóg Ojciec. Zamykasz się często człowiecze w osobności, gdzie cię tylko Bóg widzi, więc wchodzi często do serca twego Bóg, i tam Go zamykasz. Pamiętajże wylewać serce swe Bogu, i taką miłością, jakiej Serce Boskie potrzebuje, i wyciąga po tobie, żebyś go z Bogiem zjednoczył.

Godzienieneś Jezu, żebyśmy się wszyscy wyniszczyli w miłości ku Tobie. Godzienieneś, żebym wszystko serce moje Tobie wylał, jakoż wylewam i daję.

Weź je, Jezu, Dobro moje, Jedyny Dobrodzieju mój. Ucz i dzieci, poddane, aby nie tylko przy oczach nabożne były, a gdy się modlą, żeby nie dla oka się ludzkiego modlili, ale dla Oka Boga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024