Przed Narodzeniem Pana Jezusowym

 

 

Rozmyślanie 51.

CZAS PO BOŻYM NARODZENIU, TJ. PO TRZECH KRÓLACH. Cz. 17. Zabawa Dziecięcia Jezus z dziećmi.

 

 

 

 

Źródło: Dziecię Pan Jezus Ks. Marcin Hińcza Prowincjał Societatis Jesu 1877r.

 

 

Przygotowanie pierwsze. Staw sobie przed oczy około Jezusa wiele dzieci, Jemu równych wzrostem.

Przygotowanie wtóre. Proś, żebyś poznał, czym się z nimi zabawiał.

 

 

Punkt I. 

Ojciec Niebieski uciesznie się bawił z Jednym Synem, na którego Dusza Chrystusa ustawicznie patrzała, i choć co innego czynił, jako kiedy jadł, spał Pan Chrystus, od zabawy z Ojcem nie ustawał, zasługując i przez te sprawy przed Nim, i owszem ile Błogosławiona Dusza ona była, nigdy od widzenia Boga nie ustała. Co że tak jest, rozważ sobie, że ten Najmilszy Jezus wielką z tego obcowania z Bogiem Ojcem radością opływał, o rzeczach wysokich rozmawiał, o niebieskich, o Boskich, jako o rządzeniu ludzi, o Opatrzności ich, o sposobach oświecenia ich, o dziwnych powołaniach do różnych stanów etc. Więc z Aniołami często jego zabawa, i rozmowa była, którzy Mu służyli i Onego strzegli, jako Pacholęta. Bawił się i z dziatkami małymi. Z maluczkimi dziećmi Jezus Bóg się zabawia, i nie pogardza ich konwersacją, obcowaniem z nimi.

Wiele ludzi jest, którzy mogli z wielkimi ludźmi zabawę mieć, i względem urodzenia, względem talentu wielkiego wielkimi mieli być u świata, a przecie dla miłości Boga, poniżają się do zabaw podłych, do dziatek maluczkich, ucząc i w szkołach, i w kościołach podłych, maluczkich.

Niech Ci będzie dziękczynienie, Boże, za to, żeś im te osłodził prace, i słódź dalej, szczęśliwie, a ja nie z uprzykrzeniem z dziećmi się bawić chcę maluczkimi, ćwicząc je, abym Ciebie naśladował. Więc i sobą dopuszczę rządzić, jakobym był dziecięciem, rozum mój, wolę moją, poddam pod rząd drugiego. 

 

 

Punkt II. 

Wiele w Egipcie ludzi bogobojnych było, pustelników, stąd że Dziecię Jezus z nimi się bawił, (jako nabożnie, i z podobieństwem uważać możemy), i z nimi schadzki miewał. Ale co Jego za rozmowa była podobno przy piasku? Podobno przy ziemi? O ziemi rozmawiali, jako onę Bóg stworzył, i człowieka z niej. 

Więc pokazywał im Niebo, i o zacności Jego mówił, wiele pokazując, jako ono, piękniejszy nad nie Bóg stworzył, aby im tak był znajomego Boga uczynił. O nieskazitelności Duszy, o Mesjaszu i Zbawicielu świata: i o innych rzeczach nadprzyrodzonych.

Taka mowa była Dziecięcia z dziećmi. A więksi co mówią na świecie? O mowy i niezbędne ludzi w świecie się kochających, jako między nimi rzadki Bóg, jako gęsty, częsty czart, świat, rozkosze! Daleko od pierwszych Chrześcijan ci teraźniejsi Chrześcijanie. Jak częste między nimi obmowy! I jak gęste i szkodliwe mówiącym, słuchającym szpetne mowy! Złe się mówić uczą, i podobno gorzej niż starzy mówią. Strzeż się rozmów złych, a przestrzegaj, żeby między dziećmi, poddanymi, nic się nieporządnego nie mówiło. Chcę, Jezu mój, strzec z wielką pilnością, i języka swego i cudzego.

 

 

Punkt III. 

Co też za zajęcie ma być twoje, dzieci, poddanych? Najprzedniejsza z Bogiem, abyś ty z nimi oddawał Bogu, co Bogu przynależy na każdy dzień, i Nim się na modlitwie, na Mszy Świętej, na sumienia swego rachowaniu zabawiał. Więc gdy tego czas: aby o Bogu mowa była, o Rzeczach Niebieskich, do zbawienia należących; bo gdy taka rozmowa będzie, Który powiedział: Gdzie dwaj, albo trzej w Imię Moje zgromadzeni, Jam jest między nimi. Czego mi przykładami potwierdził, gdyż się Dziecięciem bardzo świetnym i pięknym do mówiących o sobie przyłączał.

Jeżeli też przyjdzie się zajmować rzeczami potocznymi, przestrzegaj i w sobie i w drugich, aby były bez grzechu, i ku Chwale Bożej, żeby były prostowane. 

Dobra też rzecz cokolwiek dobrego czytać, aby zgoła próżnowanie miejsca u ciebie nie miało. Dobre i nauczanie drugich sposobów modlenia się, jako Różańca Świętego, Koronki, grzechów się strzeżenia, abyś tak w zabawach dobrych, świetnych uczynkach, ustawicznie się obierając, na każdy moment śmierci się nie zląkł; choćby w momencie dojrzalszym.

Daj, Dobry Jezu, abyś mnie tak zajętego zastał, gdy przyjdziesz, żebym się nie zląkł Oka Twego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024