Przed Narodzeniem Pana Jezusowym

 

 

Rozmyślanie 43.

CZAS PO BOŻYM NARODZENIU, TJ. PO TRZECH KRÓLACH. Cz. 9. Ozdobienie w mieście Jezusa Dziecięcia.

 

 

 

 

Źródło: Dziecię Pan Jezus Ks. Marcin Hińcza Prowincjał Societatis Jesu 1877r.

 

 

Przygotowanie pierwsze. Staw sobie przed oczy Dziecię Jezusa, jako byś Go piastował.

Przygotowanie wtóre. Proś, żebyś umiał Dziecię Jezusa w wieniec ozdobić.

 

 

Punkt I. 

Ozdobną koronę i kosztowną wziął Dziecię Jezus od Ojca Niebieskiego, państwo nad wszystkim, co na Niebie i na ziemi jest, dlaczego imieniem się tym nazywa; Król królów, i Pan panujących; które Panowanie objął zaraz począwszy się w Żywocie, i do końca Życia Swego miał, i mieć będzie, i ma teraz.

Znają to Panowanie Jego Aniołowie, którzy Mu ustawicznie pokłon oddają. Znali wół i osieł, przed którym klękali; znali królowie, znali pasterze, znali i sami czarci, którzy w bożkach zamilkli, kiedy się Niemowlątkiem ukazał, znali i bożkowie, bo upadali i kruszyli się.

Znają w tej koronie Jezusa wiele, a ty znasz Go też za Króla? Czy panuje w sercu twoim, czy nie zrzucasz Mu tej korony? Jeżeli chcesz sam panem być i panować, zrzucasz koronę Jezusowi. Dlatego staraj się, abyś głowę pod Nogi Jego kładł.

Jeśliś jest panem; nazbyt o państwie swym rozumieć ci nie trzeba, ale też to sobie przypomnieć, że ty i sługa, Pana jednego macie, przed którym kiedykolwiek staniecie, a podobno sługa będzie przodkował, i z Boga się bardziej cieszył: a ty bardzo nisko, by jeno nie w głębinie ognistej, od niego siedzieć będziesz. Dlatego miarą zażywać państwa potrzeba.

Jeśliś zaś starszy, nic się nie wynoś nad poddane, ale najmniejszym bądź nad wszystkimi, pomnąc, że i poddany twoim być starszym może, a choć poddany, w większej może być u Boga wadze. Dlatego na urzędzie miej sobie wszystkie poddane za pany swoje, bo tak każdemu wygodzisz, gdy się u siebie za sługę wszystkich mieć będziesz.

Ba i rodzicom, chociaż też i tym, którzy ćwiczenie dziatkom dają, wielce pomaga, żeby dziateczki chociaż w naukach, chociaż też w dobrych obyczajach postępowały, gdy rodzice i nauczyciele powagi zbytniej nie przestrzegają, która raczej odstraszy dziecię, a niźli w nich co dobrego sprawi.

 

 

Punkt II. 

Matka Święta ozdobiła Dziecię Święte wieńcem białym różanym, który był na kubku złotym, i na nim się on kwiateczek osadzał. A za nie tak; gdyż Bóg Ciało na Się z Panny przyjął, osadziwszy Ono na Bóstwie, które jest jako złoto; nazwany Jezusem Nazareńskim, co się kwiatkiem zowie i wykłada.

Zdobiła i onym dziwnym Panieństwem Swoim Dziecię miłe, pięknością na Duszy, że na Niej i na Sercu nic nie miała, co by nie było kwiateczkiem. W ogrodzie moim, w duszy mojej, kwiecia podobno mało. Jezu mój, Dziecię Najmilsze, Ty Sam daj Łaskę i rosę z Nieba, aby kwiecię było cnót świętych, żebym potem Tobie wieniec uwiwszy, Ciebie nim ozdobić mógł.

Panieńska to w wieńcu chodzić, a najpiękniejszy z białej róży. Trzeba dziatek strzec, żeby ten wieniec chowały; ba i w czeladce przestrzegać trzeba kwiecia. O Panie! Rzadki podobno, który by wieńca nie sprzedał.

Ćwicz się w czystości.

 

 

Punkt III. 

Wieniec różany na wiosnę się pokazuje, zwłaszcza biały, tam czas jego. Przyjdzie zima, róży nie widzieć; i owszem w lecie, w gorącości wielkiej, róży niby nie masz, albo jeżeli jest, nie tak przyjemna: na wiosnę najpiękniejsza ta, w której się rumianość wybija.

W panieńskim stanie, który jest jako wiosna, róży białej dość, w małżeńskim stanie, który jest jako lato, rzadka róża, ale zimie nie szukaj róży.

To jest: Małżeński stan, choć może czystość swoją zachować Bogu, żyjąc według Prawa od Boga sobie danego, nie będzie jednak jako panieński. Zimę zaś w tych, co się na złości rozpuścili, nie widzieć róży.

Daj, Jezu, żeby wszyscy wieńce Tobie oddawali z Daru Twego i Miłosierdzia, albo przynajmniej czystości przestrzegali. Jam Tobie oddał, Ty wiesz, i przyjąłeś on miłościwie, proszę, niech na Głowie Twej nie więdnieje. Chcę też zalecać panieństwa zacność tym, którym będę mógł, abym Tobie pociechę z dusz większą uczynił, Jezu Najczystszy z Panny urodzony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024