Chleb Powszedni – Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego

 

 

 

 

IV. Rozmyślanie.

O śmierci.

 

W godzinę śmierci nagabują nierzadko pokusy

I. złych
II. i dobrych, a nawet Świętych.

 

 

„Zstąpił do was diabeł zagniewany wielce, świadom, że niewiele czasu mu zostało” (Obj 12, 12).

 

I. Potężnym wrogiem naszego szczęścia jest szatan. Czyha na ludzi na wszystkich drogach i ścieżkach; gniew jego jest wielki, bo nienawidzi wszystkiego co dobre. Mimo upadku pozostał mu rozum anielski, którym przenika wszystkie słabości ludzkie. Zawziętość jego wzmaga się, gdy widzi, że człowiek ma zrzucić ciało, gdyż wie, że krótki już ma czas, by zdobyć jego duszę. Gdy będzie zwyciężony, to na zawsze przegrał walkę o tego człowieka. Dlatego w tej rozstrzygającej godzinie używa wszelkich sztuczek, aby nas usidlić i pokonać. Na niektórych napada czasem na łożu śmierci jawnym gwałtem, jak to nam pokazują dzieje Świętych. Innych napastuje pokusami, którym ulegają za życia, albo dręczy ich przeciw tej cnocie, w której rzadko się ćwiczyli. Złym przeszkadza w pokucie, odbiera im ufność w Panu Bogu, wtrąca w rozpacz, zasłania im Miłosierdzie. Zmienia swe podszepty i pokusy wedle upodobania każdego człowieka; nie ma takiej cnoty, do której nie przypuściłby swego szturmu.

Wiara, nadzieja, miłość, cierpliwość, ufność, oddanie się Panu Bogu najbardziej wystawione są na jego napaści. Jego główna taktyka polega na tym, że wtrąca umierającego w rozpacz przez ukazanie mu jego ciężkich, a niewystarczająco obżałowanych i nie wyznanych na Spowiedzi grzechów. Z tego widać, jak ważną jest rzeczą uzbroić się przeciw tego rodzaju napaściom i bronić się aktami wiary, nadziei i miłości, aby kiedyś nie trzeba było powtórzyć za Dawidem: „Nie nawykłem w tej zbroi walczyć” (1 Ks. Król. 17, 38).

 

 

II. Historia i doświadczenie mówią nam, że szatan przede wszystkim dla tych, którzy wierzyli, a nie żyli według Wiary i Przykazań, przygotowuje na łożu śmierci najcięższe pokusy, aby jeszcze w ostatniej chwili nie wyrwano mu ich. Ale też bardzo gwałtownie napastuje w chwili śmierci pobożne, a nawet święte dusze, jak się to okazuje w życiu Świętego Marcina i innych. Jeśli wedle słów Św. Teresy wpływ złego ducha, przemieniającego się w anioła światłości, może być na różnych stopniach życia wewnętrznego bardzo zgubny, i wprowadza on niektóre dusze na bardzo niebezpieczne, błędne drogi, to wnioskować łatwo o niebezpieczeństwie jego wysiłków w ostatniej godzinie. Chce nawet świętych powalić w ostatnim momencie walki. Job podaje o złym duchu, że „myśli nawet Jordan połknąć” (Job 40). Opowiadają Ewangeliści, że odważył się przystąpić nawet do Chrystusa Pana, a w czasie Męki przed Śmiercią zagarnął Go w moc ciemności (Mt 4,5; Łk 22, 53). Nikt zatem nie jest tak święty, tak ugruntowany w cnocie, by szatan na niego nie napadł — jeśli uczynił to nawet ze Świętym Świętych przy Jego śmierci, która miała być odkupieniem. Dlatego nie pozbywajmy się obawy i nie polegajmy na dotychczasowych zwycięskich potyczkach.

Oto, co zdarzyło się przy śmierci Św. Filipa Benicjusza: Gdy otaczający go przyszli do słów w Litanii do Wszystkich Świętych: „My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie” — siły Świętego ustały tak dalece, że miano go za umarłego. Po trzech godzinach przyszedł znowu do siebie i mówił do otaczających go współbraci:

O jak ciężką i straszną walkę trzeba przechodzić przy śmierci. Wiecie, że byłem w największym niebezpieczeństwie? Złe duchy uprzytomniły mi wszystkie moje grzechy i dokładały wszystkich sił, by mnie pchnąć w rozpacz. Co by się stało ze mną nie wiem, gdyby Pan Jezus i Matka Jego nie zwyciężyli oskarżycieli”.

 

 

Modlitwa:

Mój Drogi, Panie Jezu! Jeśli tak Święty Mąż w ostatniej chwili kuszony był do rozpaczy, co będzie ze mną, jeśli teraz nie zapewnię sobie Pomocy Twojej i Twej Niebieskiej Matki. Przez Twe Konanie w Ogrojcu i na krzyżu proszę Cię, abyś i do mnie posłał Twego Anioła, który by umocnił mnie w godzinie śmierci i bronił przeciw napadom piekła. Nie dopuść, bym ja i wszyscy konający byli Ci wyrwani, daj, byśmy z Twoją i Matki Twej Pomocą walczyli wytrwale przeciw pokusom i szczęśliwie doszli do posiadania Cię we wieczności. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022