Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

Stał się posłusznym aż do śmierci. — Filip 2, 8.

 

PRZYGOTOWANIE. — Największym znakiem miłości, jaki komu dać można, jest spełnianie we wszystkim i zawsze jego woli, choćby trzeba było wszystko utracić, nawet życie. Takie było ustawiczne usposobienie Serca Pana Jezusa, Który przez całe Życie szukał jedynie spełniania Woli Ojca Przedwiecznego. — Wzniosły przykład cnoty posłuszeństwa, która winna być cnotą charakterystyczną każdego Chrześcijanina, zwłaszcza zakonnika!

 

I. — Syn Boży, zaledwie Wcielony, w Łonie Matki, rzekł do Swego Ojca: „Ojcze Mój, nie chciałeś ofiar, jakie Ci ludzie składali; chciałeś, abym Ci złożył w ofierze ciało, które mi dałeś. „Oto idę, abym pełnił Wolę Twoją” – ileż razy Pan Jezus zapewniał, że zstąpił z Nieba nie iżby czynił Wolę Swoją, lecz Wolę Tego, Który Go posłał.

Aby ludziom dać poznać, jak niezmiernie miłuje Swego Ojca, Syn Boży okazał się tak posłuszny, że złożył Mu ofiarę ze Swego Życia dla zbawienia ludzkiego. Zaznaczył to, gdy wyszedł naprzeciw swych wrogów, którzy przyszli Go pojmać i na śmierć zaprowadzić; tak wówczas odezwał się do Apostołów: „Aby świat poznał, że miłuję Ojca, a jako Mnie Ojciec Rozkazanie dał, tak czynię, wstańcie, pójdźmy stąd”.

Pan Bóg, o tyle tylko Chwałę Wieczną nam przyrzeka, o ile nasze serce stanie się podobnym do Serca Pana Jezusa. To podobieństwo jest owocem połączenia się woli człowieka z Wolą Bożą. Jak nienawiść dzieli wolę, tak miłość je łączy; wtedy dwie osoby kochają się prawdziwie, gdy jedna tego chce, czego chce druga. „Wierni w miłości pozostaną przy Nim”, mówi Mędrzec Pański. Dusze, kochające Pana Boga, poddają się we wszystkim Jego Woli. Zdaniem Św. Jana Chryzostoma, cała doskonałość miłości polega na świętym zdaniu się na Wolę Bożą. — Skoro dusza umarła swej woli i jest w niej tylko Wola Boża, to znak, że owa dusza doszła do szczytu doskonałości.

Jakież to wielkie szczęście móc zawsze mówić ze Świętą Oblubienicą: „Dusza moja roztopiła się, gdy mówił mój Ukochany”.

Czemuż Święta Oblubienica użyła wyrażenia: „Roztopiła się?” Płyny bowiem nie mają własnej formy, lecz przyjmują kształt naczynia, do którego są wlane. Tak też i dusze, które miłują Pana Boga, nie mają już woli własnej, lecz we wszystkim kierują się Wolą Bożą, tj. że ich wola chętnie przyjmuje, co Panu Bogu się podoba; różnią się od tych, którzy wobec Woli Bożej ugiąć się nie chcą. Każde narzędzie o tyle jest dobre, o ile spełnia swe zadanie; o ile zaś go nie spełnia, zostaje odrzucone, jako na nic nie przydatne. Iluż jest takich, którzy sądzą, że doskonałość polega na pokutach, na częstym przystępowaniu do Komunii Świętej, na odmawianiu wielu modlitw ustnych, jednakże mylą się, miłość bowiem polega na spełnianiu Woli Bożej. Pokuty, Komunie Święte modlitwy są dobre, jednak tylko o tyle, o ile ich chce Pan Bóg; są one środkami do zjednoczenia się z Wolą Bożą. Wielu zgadza się z Wolą Bożą w pomyślności; inaczej się jednak dzieje, gdy spotka ich jaka przeciwność. Jest to wielkim szaleństwem; cierpią podwójnie i bez zasługi, a czy chcą, czy nie chcą, Wola Boża się spełni.

 

II. — Serce Pana Jezusa pragnie, abyśmy spełniali Wolę Bożą. „Daj Mi, synu mój, mówi Zbawiciel do każdego z nas, serce twoje”, tj. swą wolę; mów ze Mną: Ojcze Mój, bądź Wola Twoja jako w Niebie, tak i na ziemi”. Święci nieustannie tego pragnęli. Pewnego razu Pan Jezus ukazał się Św. Gertrudzie, trawionej gorączką, i zapytał jej czy pragnie uzdrowienia; tego tylko pragnę, odpowiedziała, czego chce Twe Serce, jedynie spełnienia Twej Świętej Woli. Jeśli chcemy we wszystkim podobać się Sercu Pana Jezusowemu, starajmy się nie tylko we wszystkim stosować się do Jego Woli, lecz również niejako z nią jednoczyć. Słowo „stosować się” wyraża, że kierujemy swą wolę według Woli Bożej; słowo zaś „zjednoczyć” wyraża, że dwie wole stają się jedną, iż tego tylko chcemy, czego Pan Bóg chce, żeby Jego Wola była naszą.

Zdaniem Św. Marii Magdaleny de Pazzi, wszystkie nasze modlitwy winny mieć na celu otrzymanie od Pana Boga Łaski spełniania we wszystkim — Jego Świętej Woli. — „Ten dar naszej woli, powiedziała Św. Teresa, ma wielką władzę nad Sercem Pana Boga; on Go bowiem skłonił do połączenia się z naszą nędzą”. Do takiego jednak wielkiego szczęścia, jakim jest spełnianie we wszystkim Woli Bożej, można jedynie dojść przez rozmyślanie, ciągłą modlitwę i szczere pragnienie należenia bez zastrzeżeń do Serca Pana Jezusowego.

 

 

Modlitwa.

O Serce mego ukochanego Jezusa, Ty umiesz słodyczą Swej serdecznej Miłości pociągać do Siebie tyle serc, które pod wpływem Twej niewypowiedzianej Dobroci płoną ku Tobie miłością nieustanną i zawsze myślą o Tobie; pociągnij więc i moje biedne serce, które pragnie połączyć się z Tobą i stać się niewolnikiem Twej Miłości! Z tą chwilą, mój Jezu, wszystkie swe sprawy, nadzieje, uczucia, mą duszę, ciało moje, składam w Ręce Twej Dobroci; przyjmij mnie, Panie, i rozporządzaj mną według Swego Upodobania. Nie chcę się już skarżyć na Zrządzenia Twej Opatrzności; wiem, iż mając Źródło w Dobroci Twego Serca, są one zawsze pełne dobroci i me dobro mają na celu; dość, iż czego chcesz, bym i ja chciał tego, tak w czasie, jak i w wieczności. Czyń ze mną i we mnie, co Ci się podoba; łączę się bez zastrzeżeń z Twą Wolą, zawsze Świętą, dobrą, piękną, doskonałą, zasługującą na miłość nieskończoną. Amen.

 

 

Kontynuuj regularny co tygodniowy cykl rozmyślań na dany każdy dzień tygodnia przeznaczony: Szóste Słowo Pana Jezusa na krzyżu.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 3
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 3. Potrzeba i pewność Sądu Ostatecznego. Cz. 2

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *