Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

UWAGA!

W środy Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 3, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

 

 

Rozmyślanie LIII o Męce Chrystusowej. 

SZÓSTE SŁOWO PANA JEZUSA NA KRZYŻU.

I. Przykład Pana Jezusa.

II. Nasze naśladowanie.

 

 

„Jezus, gdy skosztował octu, rzekł: Wykonało się” — (Jan 19, 30).

 

I.Nad tym ostatnim słowem Zbawiciela można by rozmyślać całą wieczność. Jest to słowo krótkie, ale daje doskonały obraz całego Życia Pana Jezusa i pojęcie o Jego Życiu i Śmierci, o Jego Nieskończonej Miłości ku nam i zakończeniu Jego Dzieła. Jest to okrzyk zwycięstwa i tryumfu, ostatni dźwięk najwspanialszej pieśni pochwalnej, jaką kiedykolwiek na ziemi wyśpiewano. „Wykonało się”, woła Zbawiciel z krzyża. „Wykonało się” aż do najdrobniejszego szczegółu posłuszeństwa względem Ojca Niebieskiego, wypełnienie całego Prawa i wszystkich Proroctw. Oddaję więc Memu Ojcu cały owoc Mego posłuszeństwa i ofiarniczego życia. Wykonała się krwawa Ofiara pojednania. Naruszona przez grzech cześć Boża przywrócona, a długi wszystkie spłacone. Głowa węża starta, panowanie księcia ciemności zniszczone, Sakramentom Świętym dana Moc, zaprowadzony Nauczycielski Urząd. Wszystko się wykonało. Dusza moja jest w Rękach Ojca, Ciało wisi na krzyżu dla zbawienia świata, Matka ma zapewnioną opiekę, dzieci mają Matkę i są zaopatrzone. „Wykonało się” Cierpienie, przebyte morze Boleści, wszystko przeszło… Siły przyrodzone wyczerpały się, natura musi ulec, trzeba tylko jeszcze ostatniego uderzenia Serca.

O Jezu! Twoja Męczeńska Śmierć przepełnia nas żalem i współczuciem. Jednak mamy też powody, by z głębi serca wybuchnąć wdzięczną radość. Wszystko to „Wykonało się” dla naszego zbawienia. Składamy Ci więc nieskończone dzięki, wraz ze wszystkimi sercami miłymi Ci na ziemi i w Niebie, za wszystko, coś dla nas uczynił i wycierpiał. O, niech serca nasze niosą Ci za Twe Odkupienie gorącą miłość i wdzięczność, ilekroć w naszej pamięci zjawi się słowo „Wykonało się!”

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

II. Zwróćmy teraz myśli nasze na odkupionych przez Zbawcę. Od wielkiego „Wykonawcy” na krzyżu przejdźmy do tych, którzy do tego „wykonania” zbliżają się i muszą dopełniać to, czego jeszcze nie dostaje Cierpieniom Pana Chrystusowym. Ale co mają dopełniać? Czego jeszcze nie dostaje? Oto naszego „fiat” w woli i w czynie. W pierwszym rzędzie trzeba wypełniać posłusznie wszystkie Przykazania Ojca Niebieskiego. Z dziecięcym poddaniem przyjmować wszystko, co włoży na nas, jako na członki Mistycznego Ciała Syna Jego. Potem musimy sobie przyswajać Owoce Męki Pana przez żywą wiarę, przez dobre używanie Świętych Sakramentów, oraz przez doskonałe wypełnianie obowiązków naszego powołania.

Jeśli więc wszystkie dni nasze poświęcimy pełnieniu powołania, naśladować będziemy naszego Odkupiciela, będziemy mogli przy skończeniu życia z niewypowiedzianą radością zawołać: Wykonało się, mój Boże, wszystko co było mi zlecone. Wtedy będziemy mogli z całą prawdą powiedzieć Zbawcy: Ciebie kochałem z całej duszy, z całego serca, i ze wszystkich sił. Usłuchałem Słowa Twego: „Pójdź za Mną”, aby dla Ciebie wszystko opuścić. Zachowałem nie tylko Przykazania, ale i Rady Twoje. Wziąłem na siebie krzyż i wyrzekłem się wszystkiego. Teraz wykonało się, wykonało się na zawsze. Przy codziennym rachunku sumienia oglądnijmy się i pomyślmy czy wszystko zostało wykonane sposobem Panu Bogu miłym. Gdy odkryjemy braki i niedoskonałości, żałujmy za nie. Postanówmy Panu Bogu służyć z większą gorliwością niż dotychczas i darzyć Go obficiej miłością.

 

 

Modlitwa. 

O mój Zbawicielu, użycz mi Łaski, abym spełniał codziennie obowiązki w sposób Tobie miły, abym kiedyś nie patrzył z trwogą na ubiegłe życie, ale z poczuciem spełnionego obowiązku mógł mówić z Św. Pawłem Apostołem: „Toczyłem dobry bój, zawodu dokonałem, wiarym dochował. Na ostatek odłożon mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi wręczy Pan, Sędzia Sprawiedliwy” (2 Tym. 4, 7). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP – dzień 20.
  2. poznania Nauki katolickie o Wielkim Poście.
  3. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w Wielkim Poście: Nabożeństwo na okres Wielkiego Postu.
  4. uczczenia Męki Pańskiej: Nabożeństwo do Męki Pańskiej.
  5. lektury czytania wielkopostnego: Czytania wielkopostne o Matce Boskiej Bolesnej — dzień 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024