Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

UWAGA!

W środy Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

 

 

Rozmyślanie LIX o Męce Chrystusowej.

ŚWIĘTE RANY CHRYSTUSA PANA.

I. Najświętsze Rany leczą rany naszych dusz,

II. a ranią nas Miłością.

 

 

„Zranion został za nieprawości nasze…, a sinością Jego jesteśmy uzdrowieni” — (Iz 53, 5).

 

I.Grzech spowodował w ludzkiej naturze różne zmiany jak: osłabienie rozumu, skłonność do złego i ułomność woli, zaburzenia w sferze pożądliwości i uczuć. Wskutek tych jakby ran naszej natury, powstają wszystkie grzechy nasze. Dla uleczenia nas z nich Chrystus Pan pokrył się Ranami. Właściwy porządek władz i sił natury ludzkiej winien być następujący: Zmysłowa pożądliwość poddana woli, ta rozumowi, rozum Panu Bogu i z Nim najściślej zjednoczony. Gdy człowiek popełnia grzech, zjednoczenie z Panem Bogiem zostaje zerwane, przynajmniej na pewien czas, w najgorszych wypadkach zatwardziałości na zawsze. Każda istota rozumna jest na to stworzona, aby się zjednoczyła z Panem Bogiem, jako ze swoim ostatecznym celem. Jeśli człowiek nie dąży do tego celu i umiera w ciężkich grzechach, wtedy na wieki pozostanie w tym rozłączeniu. Jest to śmiertelna rana, z którą natura ludzka pozostaje na wieczność. Jest ona śmiertelna i nieuleczalna, wiecznie dręczyć będzie duszę i ciało.

Ale Dobry nasz Pan Jezus dał się zranić także po Śmierci w Najświętsze Serce, aby nawet martwym duszom dać możność uleczenia się z rany grożącej wiecznym potępieniem. Trwajmy więc często w miłosnej adoracji Ran Zbawcy i pełni ufności zatrzymujmy się modlitwą przy każdej z nich. Przy przebitych stopach opłakujmy grzechy popełnione przez pożądliwość i chwiejność oraz prośmy Ukrzyżowanego Pana Jezusa o cnotę umiarkowania i męstwa. Przy przebitych Świętych Rękach żałujmy za złość naszej woli i zaślepienie naszego rozumu oraz prośmy o cnotę sprawiedliwości i światło ducha. A przy Najświętszej Ranie Serca opłakujmy z największym żalem wszystkie grzechy, które wyniknęły ze złośliwości serc naszych i doprowadziły do niebezpieczeństwa odrzucenia na wieki. Wypraszajmy sobie Łaskę, aby nigdy nie być odrzuconym przez Niego.

 

II. Przez zranienie Najświętszego Serca otrzymało Święte Człowieczeństwo Pana Jezusa najpiękniejszą ozdobę i najdroższy klejnot, jakby koronę miłości. Pozwolił na to Pan Bóg, byśmy także tą miłością zapalenie dali się Mu pociągnąć i z Oblubienicą z Pieśni nad Pieśniami wołali: „Zraniłeś serce moje” (Tamże 4, 9). „Należę do miłego mego i do mnie pragnienie Jego” (7, 10). Jemu poświęcam swą miłość.

Jeśli każda miłość żąda wzajemności, to ileż więcej pragnie zapalić nasze serca niewypowiedziana Miłość Odkupiciela, żebyśmy obumarli zmysłowości i całemu światu, a poświęcili całą miłość Umiłowanemu na krzyżu. Chrystus Pan jest jasnym światłem, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Jest ogniem trawiącym, który nie tylko ogrzewa ale i wypala wszystko cokolwiek Mu się sprzeciwia, i przemienia w siebie. Szukajmy więc tego światła przez częste przyglądanie się Ranom Pana Chrystusowym, a one oświecą nasz rozum. Przybliżmy się do tego ognia przez miłosne rozważanie Najświętszej Męki, a wola nasza zapali się ogniem Miłości, który zniszczy oziębłość i opieszałość. 

 

Modlitwa.

Módlmy się za Świętym Augustynem:

Proszę Cię, Panie Jezu, okryj mą grzeszną duszę świętymi i zbawiennymi Ranami Twymi, którymi dla mnie dałeś się zranić. Zrań serce moje ognistą strzałą Twojej wszystko przenikającej Miłości. Spraw, żeby z tej rany popłynęły łzy szczerej miłości, które by mnie oczyściły ze wszystkich grzechów i z Tobą na wieki zjednoczyły. Amen.

 

 

 

Postanowienie.
Odmawiać będę każdego dnia w czasie Postu Wielkiego psalm:
z taką, o ile być może, pokorą i skruchą, jak pokutujący król Dawid.

 

 

 

© salveregina.pl 2023