Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

UWAGA!

W niedziele Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 4, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917, nie obowiązuje dyscyplina postna. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

Rozmyślanie LVI o Męce Chrystusowej.

OTWARCIE BOKU PANA JEZUSA.

I. Bolesne przebicie Duszy Maryi.

II. Myśli wielu serc zostają objawione.

 

„A skoro podeszli do Jezusa i zobaczyli, że umarł, nie łamali Nóg Jego, ale jeden z żołnierzy otworzył włócznią Bok Jego” (Jan 19, 33-34).

 

I. Na znak, że Pan Jezus do końca nas umiłował i po śmierci nie przestaje nas miłować, otworzono Mu Bok. Wprawdzie nie odczuł już przy tym żadnego bólu, gdyż Jego martwe ciało nie miało już czucia, ale Cierpienia Jego Najświętszej Matki stały się bardziej przenikające. Obaj złoczyńcy ukrzyżowani z Panem Jezusem jeszcze żyli. Jej Boski Syn był już martwy. Postępowano przecież z Nim o wiele okrutniej, niż z nimi oboma. Był wydany rozkaz połamania kości także i Jemu, ale ponieważ nie było w Nim już żadnego znaku Życia, setnik nie kazał tego robić, lecz pchnięciem włóczni przebił Jego Serce. Nie wiedział o tym, że wypełnia Pismo, nie wiedział że musi tak uczynić za Boskim Rozporządzeniem. Ofiarnemu Barankowi nie wolno było żadnej kości łamać. Pan Bóg też tak zarządził, że tego, tak pełnego znaczenia przebicia serca, dokonano po Śmierci.

Marya musiała na to wszystko patrzeć. Spostrzegła też, jak bardzo żydzi spieszyli się, by Zbawiciela usunąć sprzed oczu ludu. Uważano Go za przeklętego od Pana Boga, Jego Ciało nie mogło wisieć na krzyżu przez Wielki Szabat. Umarli musieli być pogrzebani. Miecz Boleści z proroctwa Symeona wbijał się w Jej Serce, w ciągu Męki Pana Jezusowej przenikał Jej Duszę. O, jak boleśnie ugodziła włócznia Jej Serce. Odczuwało ono wszystko co dotyczyło Umiłowanego, bardziej niż Cierpienia własnego Jej Ciała. Wczuwajmy się sercem naszym w Serce Maryi i starajmy się odczuć Jej ból. Pocieszajmy Ją zapewnieniem, że będziemy usiłować tym bardziej miłować Pana Jezusa, im bardziej On dla nas Cierpiał i poświęcał się.

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

II. Stojąc pod krzyżem w niewypowiedzianym Cierpieniu Matka Boża zrozumiała pewno znaczenie drugiego proroctwa Symeona tyczącego „otwarcia myśli wielu”. Nieprzyjaciele Pana Jezusa chcieli jak najprędzej wrzucić Ciało Jej Syna do wspólnego dołu z obu łotrami, aby usunąć ofiary swego okrucieństwa sprzed oczu ludzkich. Poprzednio nie lękali się strasznej zbrodni niesprawiedliwego sądu. Wytrąceni z równowagi przedziwnymi znakami przy Śmierci Pana Jezusa chcieli za wszelką cenę pozbyć się Ciała Ofiary. Jednak wśród ludu wielu myślało inaczej.

Wstrząśnięci znakami i Cudami poznali swą zbrodnię i przerażeni bili się w piersi. Pobożne niewiasty i niektórzy uczniowie współczuli Bolesnej Matce i przez to sprawili Jej chociaż chwilową pociechę. Setnik, na którego Śmierć Pana Jezusa zrobiła wielkie wrażenie, wołał do głębi poruszony: „Prawdziwie Ten był Synem Bożym”. Strumień wypływający z Najświętszego Serca wywarł na nim taki skutek, że stał się wiernym uczniem Pana Jezusowym. Nikodem, przedtem potajemny uczeń Chrystusa Pana i Józef z Arymatei, starali się o godne pogrzebanie Ciała. Tak więc już pod krzyżem zarysował się podział ludzkości, oraz okazało się, że zwyciężają Myśli Boże, a zamiary nieprzyjaciół Pana Boga zostają zniweczone mimo tylu starań.

 

 

Modlitwa.

Obyśmy należeli do wiernych Sług Pańskich i zawsze oddani byli Miłości Zbawiciela. Prośmy Go, aby nam dał serce kochające, pokorne i żalu pełne, które by wyniszczało się z miłości do Niego. „Wszystko dla Boga, wszystko dla Jezusa”, będzie naszym hasłem. Oddajmy Mu serce całe i niepodzielne, według żądania Pańskiego: „Synu, daj mi serce swoje” (Przyp 23, 26). Amen.

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo kwietniowe do Tajemnicy Odkupienia.
  2. Nauka i Nabożeństwo na Niedzielę Palmową

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023