Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

UWAGA!

W soboty Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku, obowiązuje POST ŚCISŁY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

 

 

Rozmyślanie LVI o Męce Chrystusowej.

ZNAKI PO ŚMIERCI PANA JEZUSA.

I. Udział martwej przyrody.

II. Dają one poznać skutki Śmierci Pana Jezusa.

 

 

„Oto zasłona rozdarła się na dwie części od góry aż do dołu i ziemia zadrżała, a skały popękały i groby się otworzyły” — (Mat. 27, 51-52).

 

I.Gdy Zbawiciel wśród niewymownych mąk skonał na krzyżu, zadrżała ziemia i zaczęły pękać skały, otwarły się groby i umarli wychodzili z nich; ciężka i gruba zasłona oddzielająca najświętsze miejsce w świątyni przedarła się na całej swej wysokości. Wydało się, że koniec świata nastąpi, że wszystkie stworzenia zechcą pomścić na mordercach zbrodnię Bogobójstwa i że zginą wskutek śmierci Stwórcy. 

Przez te niezwykłe zdarzenia raz jeszcze chciał Bóg Ojciec potwierdzić Boskie pochodzenie Pana Jezusa. Ukazał też grozę świadomego przeciwstawienia się Mesjańskim Planom Bożym, oraz potworność oddania się pewnej części ludzkości w służbę szatana. Rozdarcie zasłony miało oznaczać ujawnienie wszystkich tajemnic Starego Zakonu przez ich wypełnienie, oraz dalszą bezcelowość dotychczasowego kultu, opartego na oczekiwaniu tego wypełnienia. Wydarzenia te musiały niezwykle spotęgować przeżycia wiernych, którzy stali pod krzyżem, a zwłaszcza Matki Najświętszej. Język nie może tego wypowiedzieć, ani ludzki rozum objąć i pojąć, co odczuwała Jej Dusza.

O Bolesna Matko Boża! Daj mi Łaskę odczucia Twej Męki, bym nie pozostał bardziej nieczuły, niż martwe stworzenia, twardszym niż skała. Zmiękcz moje skamieniałe serce, by rozpłynęło się we łzach pokuty za grzechy, które były głównym powodem Męki i Śmierci Pana Jezusa.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

II. Te nadzwyczajne zjawiska w przyrodzie powinny nas także pouczyć, jakie skutki powinna wywołać w nas Bolesna Męka Pana Jezusa. Podobnie jak ziemia powinno serce ludzkie skarżyć się z bojaźni i lęku na myśl o niezliczonych grzechach. Powinno drżeć na wspomnienie jak Ojciec Niebieski srogo ukarał w zastępczej Ofierze Syna grzechy ludzkości, ukazując tym samym jak będzie karał grzechy tych, którzy nie skorzystają z Męki i Śmierci Zbawiciela i obojętnie do nich się odniosą. Pękanie skał powinno wstrząsnąć twardymi sercami grzeszników. Powinni jak skały na Golgocie skruszyć się od żalu przy rozważaniu niepojętej miłości, z jaką Pan Jezus tak wiele dla nich uczynił i wycierpiał.

Zasłona czczych wymówek, jaką niektórzy Chrześcijanie osłaniają odkładanie pokuty, oraz zasłona fałszywego wstydu przy Spowiedzi Świętej powinna być zniszczona. Serca nasze powinny się odkryć i pozwolić kapłanowi zajrzeć we wszystkie kryjówki i zakamarki. Jak przy Śmierci Pana groby się otworzyły i umarli ukazywali się żywymi, tak muszą się otworzyć groby grzesznych sumień. Grzech w duszy musi umrzeć, a na jego miejscu zrodzić się życie Łaski, jako owoc Śmierci Chrystusa Pana.

 

 

Modlitwa.

Otwórz Panie, me serce, by wchłonęło w siebie Boską, Najdroższą Krew Twoją. Pozwól, by ona mnie obmyła i oczyściła i na wieki z Tobą związała. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP – dzień 23.
  2. poznania Nauki katolickie o Wielkim Poście.
  3. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w Wielkim Poście: Nabożeństwo na okres Wielkiego Postu.
  4. uczczenia Męki Pańskiej: Nabożeństwo do Męki Pańskiej.
  5. lektury czytania wielkopostnego: Czytania wielkopostne o Matce Boskiej Bolesnej — dzień 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024