Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

UWAGA!

W poniedziałki Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

 

 

Rozmyślanie LVII o Męce Chrystusowej.

ŚWIĘTA RANA BOKU PANA CHRYSTUSOWEGO.

I. Z Rany płynie Krew i Woda.

II. Znaczenie symboliczne tego zjawiska.

 

 

„A natychmiast wypłynęła Krew i Woda” — (Jan 19, 34).

 

I. — Według Teologii Katolickiej nawet to służy nam do zbawienia, co działo się z Chrystusem Panem po śmierci. Gdyż Ciało nawet po śmierci z Bóstwem połączone pozostało narzędziem Odkupienia; z drugiej strony Pan Jezus wszystko to, co z Nim po śmierci uczyniono, przewidział za Życia i na wszystko to dobrowolnie się ofiarował. Więc zgodził się na przebicie Serca po śmierci i na to, że z niego popłynie Krew i Woda, aby wszystko, co od nas otrzymał, znowu zużytkował ku naszemu zbawieniu. Krew pozostająca jeszcze w sercu Zbawiciela po ukrzyżowaniu wypłynęła teraz wraz z Wodą z otwartego Boku.

Oto mógł Zbawiciel powiedzieć: Mój Ojcze Niebieski, oddałem ostatek Krwi Mojej w Twojej Służbie, dla zbawienia ludzi i na przebłaganie za ich grzechy. Dziękujmy więc Zbawcy za ten ostatni czyn Miłości.

 

II. — Rozważmy dalsze Tajemnice zawarte w tym wypływie Krwi i Wody. Oto jak z boku śpiącego Adama utworzona została Ewa, matka rodu ludzkiego, tak też z Boku Zbawiciela, uśpionego snem śmierci na krzyżu  wyszedł Kościół, prawdziwa Matka żyjących. Ten Kościół otrzymał siłę z Męki i Śmierci Pana Jezusowej. Swą jedność zawdzięcza Świętym Sakramentom, które są symbolizowane przez Krew i Wodę, wypływające z Rany. Woda oznacza Chrzest Święty jako Sakrament po raz pierwszy włączający duszę do Mistycznego Ciała Kościoła; Krew – Sakrament Pokuty i Ołtarza z Ich oczyszczającą i ożywiającą siłą. Sączy się ona co dzień w serca ludzkie. Przyjmują one tę Krew Przenajświętszą Boga-Człowieka w Komunii Świętej i noszą ją w sercach swoich przez całe życie. Ona je coraz bardziej oczyszcza, uświęca i przekształca w Chrystusa Pana. 

Przystępując do Komunii Świętej, myślmy o tym jak wielkie Łaski stają się naszym udziałem, jak wielkie błogosławieństwa Najdroższej Krwi spływają do serca naszego. Chociaż grzechami przyczyniliśmy się do jej wylania, jednak ona jest naszym błogosławieństwem. Mocą tej Krwi spełniamy dobre uczynki, które zasługują na Niebo. Zbawca jest tak dobry, że zapomina o krzywdach, jakieśmy Mu wyrządzili. Mimo naszej niewdzięczności ogarnia nas Swoją Miłością. Widać to choćby z tego wielkiego szczęścia, że powołani zostaliśmy spomiędzy tylu milionów do światła prawdziwej Wiary i przez przyjmowanie Świętych Sakramentów możemy zjednywać obfite Łaski i zdobywać Wieczną Chwałę.

 

 

Modlitwa.

Mój Zbawco! Jak mam Ci wynagrodzić tę rozrzutną Miłość Twoją? Weź moje serce i wszystko co jest w nim, niech ono bije tylko dla Ciebie i na Chwałę Twoją. Daj, aby Woda płynąca z otwartej Rany Twego Boku obmyła mnie ze wszystkich win, a Krew Przenajświętsza niech mnie ożywi Miłością i zniszczy we mnie wszystko, co się z Nią nie zgadza. Amen.

 

 

 

Postanowienie.
Odmawiać będę każdego dnia w czasie Postu Wielkiego psalm:
z taką, o ile być może, pokorą i skruchą, jak pokutujący król Dawid.

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo kwietniowe do Tajemnicy Odkupienia.
  2. NABOŻEŃSTWO NA WIELKI TYDZIEŃ
  3. PONIEDZIAŁEK WIELKIEGO TYGODNIA

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *