Dusze Czyśćcowe

 

15 LISTOPADA

ROZMYŚLANIE NA MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 15

 

 

Zastępca przy Panu Bogu.

 

 

Źródło: Miesiąc Listopad. Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu cierpiące ks. Antoni Ricard, 1884r.

 

 

Wstęp. — Przedstawmy sobie Świętych chwalących w Niebie Pana Boga.

Rozmyślanie. — Oto jeszcze jeden owoc nabożeństwa za dusze czyścowe. Słuchajmy, co Ojciec Faber o nim powiada: Wielkim to jest szczęściem posiadać kogoś w Niebie, który dzięki naszym staraniom, miłuje, chwali i wielbi Pana Boga. Kto ma czułą i gorącą miłość ku Panu Bogu, usiłuje nieprzestannie działać, aby Majestat Boski był chwalonym i wielbionym. Gdy jednak wśród nędz i grzechów tego życia, nie możemy składać temu Ubóstwianemu Majestatowi czci i uwielbienia, jakie Mu niosą Święci w Niebie, jakież więc szczęście, jaka pociecha dla nas w myśli, że inni wyswobodzeni prośbami naszymi z płomieni czyścowych, spełniają za nas tę wzniosłą powinność, i kiedy my tęsknimy jeszcze na ziemi, Oni już w Niebiesiech pieśń dziękczynną śpiewają. Pewnie, że dusza dostająca się do Czyśćca jest świętszą i zdolniejszą od nas chwalić Pana Boga: a jeśli tak jest, umieściliśmy więc w Niebiesiech duszę, która tam będzie wysławiać Pana Boga więcej niż my tu na ziemi czynić to zdolni jesteśmy. O najsłodsza myśli! o najmilsza pociecho! kiedy my tu zajęci jesteśmy ziemskimi potrzebami i troskami, jest w Niebie dusza, a może raczej dusze, których przyśpieszyliśmy szczęście, i które nieprzerywaną, niewymowną pieśnią miłości, wielbią, chwalą zawsze Majestat i Dobroć Najwyższego Pana Boga.

Postanowienie. — Zachęcać się do nabożeństwa za dusze czyścowe, aby przez to miłość naszą ku Panu Bogu okazać.

Wiązanka duchowna. — ,,Jedni udzielają własnych, a bogatszymi się stawają, a drudzy wydzierają nie swoje, a zawsze są w niedostatku” (Przypowieści r. XI, w. 24).

 

 

PRZYKŁAD.

Bł. Małgorzata Maria.

 

W życiu Błogosławionej Małgorzaty Marii Alacoque, uznanej za Świętą przez Piusa IX, znajdujemy rys następujący:

Matka Greffier opowiada fakt zasługujący być tu pomieszczonym, ponieważ się tyczy osoby interesującej cały Zakon Wizytek; takową jest Matka Filiberta Emmanuela Montowi, która była niegdyś przełożoną w Annecy. Pamięć jej wielce poważaną została, gdyż przez świątobliwe swe życie była przedmiotem zbudowania dla całego zakładu. Zmarła ona w czasie przełożeństwa Matki Greffier, 5 lutego 1583 roku, i przez tę właśnie poleconą szczególniej była modlitwom siostry Małgorzaty. Po niejakim czasie, Małgorzata powiedziała przełożonej, że Chrystus Pan jej objawił, iż dusza zmarłej była Mu bardzo drogą; dla miłości i wierności z jakimi Mu za życia służyła, i że przygotował dla niej obfitą nagrodę w Niebiesiech, skoro ukończy pokutę czyścową. I ukazał też jej onę w Czyśćcu, doznającą w swych mękach wielkiej ulgi przez modlitwy i dobre uczynki za nią każdodziennie ofiarowane przez cały Zakon Wizytek.

W nocy z Wielkiego Czwartku na Piątek, siostra Małgorzata modliła się jeszcze za tę świątobliwą, przełożoną, a Chrystus Pan ukazał jej duszę onej pod kielichem zawierającym Najświętszą Hostię i odbierającą część zasług cierpień Jego w Ogrodzie Oliwnym. W dniu Wielkanocy, wypadającej onego roku 18 Kwietnia, ujrzała ją jakby w początkowej szczęśliwości, pragnącą i spodziewającą się wkrótce oglądać i posiadać Pana Boga. Na koniec w niedzielę, Dobrego Pasterza, zobaczyła ją, jakby wznoszącą się i tonącą w Chwale, śpiewającą dźwięcznie ulubioną pieśń Sługi Bożej: „Miłość tryumfuje, miłość się cieszy, miłość w Bogu się raduje“. Tak więc ta święta i gorliwa przełożona zmarła, (jako Błogosławioną uważana), w dniu 5 lutego, a weszła dopiero 1 Maja w posiadanie Chwały według objawienia Świętej Małgorzaty. Pan Bóg dla zupełnego oczyszczenia odwlekł jej szczęście o dni osiemdziesiąt sześć.

 

 

 

Modlitwa do Pana naszego Jezusa Chrystusa, by uprosić przez zasługi Jego Męki wyzwolenie dusz w Czyśćcu cierpiących.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Krwawy Pot Twój, którym byłeś oblany w Ogrodzie Oliwnym, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, któreś cierpiał w czasie okrutnego biczowania, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakie wycierpiałeś, gdy koronę cierniową na Głowę Twoją Przenajświętszą wciskali, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakich doznałeś, niosąc krzyż Twój na Kalwarię, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś przy okrutnym Ukrzyżowaniu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś w czasie Konania Twego na krzyżu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki niesłychane, jakich doznałeś przy oddaniu Ducha Twego Najświętszego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

V. Od wrót piekielnych.

R. Wybaw Panie dusze ich.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, Boże, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, ażeby przez pobożne błagania i modły nasze, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *