Dusze Czyśćcowe

 

16 LISTOPADA

ROZMYŚLANIE NA MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 16

 

 

Radość Kościoła.

 

 

Źródło: Miesiąc Listopad. Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu cierpiące ks. Antoni Ricard, 1884r.

 

 

Wstęp. — Przedstawmy sobie, jak radośnie cały Orszak Niebieski przyjmuje duszę wyzwoloną z płomieni czyśćcowych.

Rozmyślanie. — Gorliwość nasza w nabożeństwie za dusze zmarłych, napełnia radością Kościół Wojujący i Kościół Tryumfujący. Wielka jest uroczystość w Niebie za każdym wybranym, pomnażającym liczbę Mieszkańców Niebieskiego Jeruzalem; bo jeśli Święci widzą z radosnym uniesieniem pokutę grzesznika, który może jeszcze wrócić do grzechu; jakież musi być Ich szczęście, gdy przyjmują w Swe Zastępy nowego towarzysza, który już nie może obrażać Pana Boga! Anioł Stróż Błogosławionego cieszy się również i odbiera tysiączne powinszowania, gdyż obowiązki Jego opiekuńcze zostały uwieńczone pomyślnym skutkiem. Radością przejęci są Święci, do których dusza nowego Wybrańca miała szczególne nabożeństwo; radością, płoną krewni jego i przyjaciele, z którymi się łączy w Błogosławionych Zastępach! Najświętsza Panna raduje się też z owocu licznych Swych Modłów; Chrystus Pan zbiera z miłością i szczęściem plon użyźniony Krwią Swą Najdroższą. Duch Święty cieszy się z tryumfu Swych Darów i Natchnień; Bóg Ojciec zaś Przedwieczny upodobanie Swe pokłada w doskonałości, do jakiej doszło stworzenie Przezeń wybrane, a które tak długo z taką posłusznością znosił. I Kościół Wojujący bierze też udział w radości ogólnej, znalazł bowiem nowego obrońcę. Rodzina, przyjaciele, krewni tej duszy na zawsze Błogosławionej, zgromadzenie, naród, do którego należy, wszyscy winni się cieszyć Jej tryumfem. Tak, wszyscy bowiem przeznaczeni do szczęścia wiecznego znajdują niewymowne źródło radości, kiedy stworzenie im podobne wchodzi w radosne posiadanie swego Stworzyciela.

Postanowienie. — Cieszmy się duchownie wspólnie z Kościołem z wyzwolenia dusz, które dziś wejdą do Nieba.

Wiązanka duchowna. — ,,Tak, powiadam wam, radość będzie przed Anioły Bożymi nad jednym grzesznikiem pokutę czyniącym” (Ewangelia według Świętego Łukasza, roz. XV, w. 10).

 

 

PRZYKŁAD.

Św. Franciszka Rzymianka.

 

Świętej Franciszce, Rzymiance, Pan Bóg kilkakrotnie ukazał radość Aniołów i Świętych, a też i cierpienia dusz czyścowych.

Opowiada ona właśnie, iż była świadkiem przejścia dusz do Chwały Wiecznej i przyjęcia ich do miejsca, na jakie sobie zasłużyły w Niebie. Chóry Anielskie podczas ich przejścia objawiały Swą radość, opiewając ich tryumf; lecz najwięcej się cieszą w Chórze, w którym te dusze mają być umieszczone. Tam to składają gorące dzięki i wysławiają pochwały na cześć Pana Boga Wszechmocnego. Wesele to trwa też tam dłużej niż w innych Chórach. Gdy Święta chciała wypowiedzieć swemu duchownemu ojcu całą radość Aniołów, za przybyciem duszy do Niebieskiej Ojczyzny, zdawało się jej, iż słyszy niebiański śpiew Duchów i dusz błogosławionych, opiewających Chwałę Stwórcy i wspaniałe przemienienia Jego Miłości, a to z taką słodką melodią i z takim uniesieniem, iż żaden język ludzki nie byłby w stanie tego wysłowić. A twarz jej wówczas płonęła wewnętrznym zachwytem.

Pewnego razu ojciec jej duchowny rozkazał jej, w imię ślubowanego posłuszeństwa, opowiedzieć, którzy z Aniołów i dusz, widzianych przez nią, byli najdoskonalsi. Odpowiedziała, że doskonalszymi w Chwale były duchy ludzkie, gdyż zdolniejsze są od innych do nabycia zasług. Jednak, dodała, Duchy Anielskie są czystsze i piękniejsze i mają więcej pojęcia o Rzeczach Boskich; Ich śpiewy są dźwięczniejsze, chwalą i błogosławią Pana Boga głosami melodyjniejszymi i zgodniejszymi; lecz śpiewy Królowej Niebieskiej przewyższają o wiele wszelkie melodie Duchów ludzkich i anielskich.

Na widok Chwały, jaka otaczała Dusze Świętych, Błogosławiona gardziła swym słabym ciałem śmiertelnym i umysłem tak mało zdolnym do wyższych pojęć. Rozpatrując się bowiem w odblasku Boskiej Chwały, dziwiła się, iż nie mogła pojąć jej wielkości, gdy zarazem z uwielbieniem rozważała czynność i przenikliwość Duchów Seraficznych w poczuciu niezgłębionych Doskonałości Boskich. Jakże godna uwielbienia Potęga, która utworzyła i rządzi tymi wzniosłymi Anielskimi Chóry.

 

 

 

Modlitwa do Pana naszego Jezusa Chrystusa, by uprosić przez zasługi Jego Męki wyzwolenie dusz w Czyśćcu cierpiących.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Krwawy Pot Twój, którym byłeś oblany w Ogrodzie Oliwnym, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, któreś cierpiał w czasie okrutnego biczowania, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakie wycierpiałeś, gdy koronę cierniową na Głowę Twoją Przenajświętszą wciskali, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakich doznałeś, niosąc krzyż Twój na Kalwarię, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś przy okrutnym Ukrzyżowaniu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś w czasie Konania Twego na krzyżu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki niesłychane, jakich doznałeś przy oddaniu Ducha Twego Najświętszego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

V. Od wrót piekielnych.

R. Wybaw Panie dusze ich.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, Boże, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, ażeby przez pobożne błagania i modły nasze, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *