Dusze Czyśćcowe

 

17 LISTOPADA

ROZMYŚLANIE NA MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 17

 

 

Modlitwy dusz czyśćcowych.

 

 

Źródło: Miesiąc Listopad. Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu cierpiące ks. Antoni Ricard, 1884r.

 

 

Wstęp. — Przenieśmy się duchem do Czyśćca, a ujrzymy, że dusze tamże cierpiące nie zaniedbują pełnienia obowiązku modlitwy.

Rozmyślanie. — Kardynał Bellarmin wnosi, iż wierzyć można, że dusze czyścowe modlitwą otrzymują różne dla nas Łaski, bo nawet w piekle zły bogacz modlił się za swych braci, chociaż cierpiał bez porównania więcej, niż cierpią w Czyśćcu. Ojciec Suarez, pochwalając to zdanie, jako pobożne i wiarogodne, potwierdza ono następnymi słowy: Dusze czyścowe mogą się modlić za tych, którzy proszą gorąco Pana Boga o ich wyzwolenie, i starają, się takowe otrzymać spełniając w tym celu pobożne uczynki. Osoby te choćby nieznane duszom znane są Panu Bogu, i modlitwy dusz czyścowych będą im wielce użytecznymi. Cóż może więc przeszkadzać duszom, żeby prosiły Pana Boga za swymi protektorami, aby im pomagał w potrzebie, przebaczał grzechy, oddalał pokusy… itd.

Jest to nowy jeszcze powód wierzenia, że nasze dobre uczynki ofiarowane za zmarłych, mają więcej mocy zjednania nam wszelkich darów niebieskich; bo chociaż umarli nie znają nas ani potrzeb naszych, mogą jednak zawsze polecać nas Bogu jako swych dobroczyńców i błagać Go, by nam dał to, co dla Jego Chwały i naszego zbawienia żądamy. „Z ich strony, powiada Suarez, jest to rzeczywiście obowiązkiem miłości i wdzięczności; dlaczegożby tego nie spełnili?” My zaś, aby zasłużyć na ich modlitwy, ofiarujmy tym chętniej i pobożniej nasze dobre uczynki za dusze czyścowe.

Postanowienie. — Ufać wstawieniu się za nami dusz czyścowych.

Wiązanka duchowna. — ,,Ale skarbcie sobie skarby w Niebie, gdzie ani rdza, ani mól nie psuje, i gdzie złodzieje nie wykopują ani kradną” (Ewangelia według Św. Mateusza, r. VI., w. 20).

 

 

PRZYKŁAD.

 

Pewien pobożny i uczony autor powiada: że w każdym razie, gdy chciał otrzymać jakie szczególne Łaski Niebieskie, miał zwyczaj polecać Panu Bogu dusze zmarłych; i zapewnia, że tym sposobem otrzymywał dla siebie i dla drugich wszystko czego pragnął.

(Ojciec Aleksy de Salo 11, część 1).

 

 

 

Modlitwa do Pana naszego Jezusa Chrystusa, by uprosić przez zasługi Jego Męki wyzwolenie dusz w Czyśćcu cierpiących.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Krwawy Pot Twój, którym byłeś oblany w Ogrodzie Oliwnym, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, któreś cierpiał w czasie okrutnego biczowania, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakie wycierpiałeś, gdy koronę cierniową na Głowę Twoją Przenajświętszą wciskali, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakich doznałeś, niosąc krzyż Twój na Kalwarię, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś przy okrutnym Ukrzyżowaniu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś w czasie Konania Twego na krzyżu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki niesłychane, jakich doznałeś przy oddaniu Ducha Twego Najświętszego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

V. Od wrót piekielnych.

R. Wybaw Panie dusze ich.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, Boże, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, ażeby przez pobożne błagania i modły nasze, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *