Dusze Czyśćcowe

 

18 LISTOPADA

ROZMYŚLANIE NA MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 18

 

 

Od Czyśćca uwolnienie.

 

 

Źródło: Miesiąc Listopad. Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu cierpiące ks. Antoni Ricard, 1884r.

 

 

Wstęp. — Wyobraźmy sobie męki czyścowe, i niech silna bojaźń onych pobudza nas do nabożeństwa za dusze czyścowe.

Rozmyślanie. — Ofiarując nasze dobre uczynki i umartwienia za zmarłych, powinniśmy mieć pewną nadzieje, że będziemy oswobodzeni od kar czyścowych, a jeśli na takowe zostaniemy skazani, to rychło z nich się wyzwolimy.

Nadzieja ta opiera się na tekstach ze Starego i Nowego Testamentu, które zapewniają, że „miłosierdzie pokrywa grzechy, że pokrywa wielką ich mnogość, że nawet pokrywa je wszystkie”; że „jałmużna uwalnia od grzechu i od śmierci, i nie dopuszcza, aby dusza zstępowała w ciemności”; że ten, „który rozważa uważnie potrzeby ubogich, jest szczęśliwy, bo Pan go wyswobodzi w złym dniu”; że „będą się z nami obchodzić, jak obchodziliśmy się z drugimi”; że „błogosławieni miłosierni, albowiem oni Miłosierdzia dostąpią”; że „jeśli dajemy innym, będzie też dano nam miarą dobrą i natłoczoną i potrzęsioną i opływającą” itd.

Zauważyliśmy w ciągu tych ćwiczeń, że dusze, które wyzwolimy, będą u Pana Boga naszymi orędownikami i obrońcami, a widząc nas w tychże samych uciskach, w których się przed naszym wstawieniem znajdowały, będą się starały nieść nam w godzinie śmierci pomoc, którą teraz jesteśmy w stanie im wyświadczyć.

Postanowienie. — Bądźmy przejęci bojaźnią mąk czyścowych.

Wiązanka duchowna. — „Dawajcie, a będzie wam dano; miarę dobrą, natłoczoną i potrzęsioną i opływającą dadzą na łono wasze” (Ewangelia według Świętego Łukasza, r. VI, w. 38).

 

 

PRZYKŁAD.

Piękny wzór wspaniałomyślności.

 

Ostatnimi czasy arcyksiężna Zofia, matka cesarza austriackiego, dała piękny i dobry przykład miłości chrześcijańskiej. Gdy oznajmiono księżnej, że wyrok śmierci Lebenyi’ego, który nastawał na życie młodego i szlachetnego cesarza Franciszka Józefa i ciężko go zranił, wykonanym został, księżna rzekła: „znajdzież się li ktokolwiek w tym obszernym państwie, kto by się modlił za duszę tego nieszczęsnego? A więc przyjmę na siebie ten obowiązek zalecany nam przez Świętą Religię naszą; nie chcę pamiętać, jak dotkliwie niepokojem o życie mego syna dotknął me serce macierzyńskie, a jako chrześcijanka, postanawiam od dnia dzisiejszego zamawiać Mszę Świętą w każdą rocznicę śmierci tego biedaka“.

(Dziennik ludowy)

 

 

 

Modlitwa do Pana naszego Jezusa Chrystusa, by uprosić przez zasługi Jego Męki wyzwolenie dusz w Czyśćcu cierpiących.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Krwawy Pot Twój, którym byłeś oblany w Ogrodzie Oliwnym, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, któreś cierpiał w czasie okrutnego biczowania, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakie wycierpiałeś, gdy koronę cierniową na Głowę Twoją Przenajświętszą wciskali, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakich doznałeś, niosąc krzyż Twój na Kalwarię, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś przy okrutnym Ukrzyżowaniu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś w czasie Konania Twego na krzyżu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki niesłychane, jakich doznałeś przy oddaniu Ducha Twego Najświętszego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

V. Od wrót piekielnych.

R. Wybaw Panie dusze ich.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, Boże, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, ażeby przez pobożne błagania i modły nasze, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *