Dusze Czyśćcowe

 

2 LISTOPADA

ROZMYŚLANIE NA MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 2

 

 

Ogień czyśćcowy.

 

 

Źródło: Miesiąc Listopad. Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu cierpiące ks. Antoni Ricard, 1884r.

 

 

Wstęp. — Z głębi ciemnej przepaści, pobytu dusz cierpiących dla zadośćuczynienia wymaganiom Świętości i Sprawiedliwości Pana Boga, buchają ku Niebu ogniste płomienie i czarne dymu kłęby, dając nam choć niedokładne wyobrażenie okropności rozgorzałego ogniska, z którego się wydobywają.

 

Rozmyślanie. — Wyobraź sobie, o duszo moja, niewypowiedziane cierpienia człowieka trawionego ogniem go pożerającym bez przestanku i końca! A jakaż jeszcze różnica między ogniem ziemskim a ogniem czyścowym, stworzonym przez Sprawiedliwość Boską w jedynym celu srogiego ukarania dusz występnych. Co więcej, Święty Tomasz z Akwinu czyni uwagę, że ogień czyścowy nie pali tylko ciała, to jest części materialnej istoty ludzkiej, lecz wpija się aż do duszy, aby ją palić i dręczyć pożarem, jakiego palenie się ciała jest tylko słabym obrazem.

O Boże mój. zawołam ze Świętym Bernardem, więc to jest prawdą, że wszystkie wykroczenia, o które nie dbam teraz, które uniewinniam z takim pobłażaniem sobie, które prawie przed Tobą ukrywam i zaniedbuję wyznać przy Spowiedzi Świętej, będą srodze karane ogniem wznieconym przez Sprawiedliwość Twoją dla onych zagłady. Ach! Panie, dajże mi teraz łez potoki. Niech płyną niby dwa źródła z oczu moich dla oczyszczenia mnie z występków popełnionych, i uchronienia od strasznego ognia Twej kary!

Postanowienie. — Unikać grzechów nawet powszednich i niedoskonałości, do których tak jesteśmy skłonni.

Wiązanka duchowna.— Ten sam ogień pali potępieńców w piekle i sprawiedliwych w Czyśćcu. (Św. Tomasz z Akwinu, sum. teologiczna, in 4. dist. 21. qu. 3).

 

 

PRZYKŁAD.

Palec w ogniu.

 

Pobożny jeden zakonnik z kongregacji braci poświęconych czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi, który przebywał czas długi w przyjaznej zażyłości i pod kierownictwem prałata Mazenod, zachował z nauk swego duchownego ojca praktykę, której pozostał wiernym aż do ostatniej chwili swego życia; to jest rozmyślanie w modlitwie o ogniu czyścowym. Mianowany przełożonym wielkiego seminarium marsylijskiego tenże szanowny ojciec Albini, nie przestawał nauczać młodych seminarzystów pożytecznej i uświęcającej praktyki. Pewnego razu jeden z najprzywiązańszych do niego uczniów zobaczył go trzymającego dość długo palec nad lampą. Ból wyrywał mu lekkie wykrzyki, które odważnie starał się wstrzymywać, mówiąc sobie prostodusznie: „jakżeś nieszczęsny! nie możesz znieść ognia lampy, a mniemasz, że zniesiesz ogień czyścowy“. Ojciec Albini umarł uważany za błogosławionego, zostawiając swym braciom zakonnym najpiękniejszy i najtkliwszy przykład zadziwiającej wierności w spełnianiu wszystkich obowiązków życia zakonnego.

 

 

 

 

Modlitwa do Pana naszego Jezusa Chrystusa, by uprosić przez zasługi Jego Męki wyzwolenie dusz w Czyśćcu cierpiących.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Krwawy Pot Twój, którym byłeś oblany w Ogrodzie Oliwnym, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, któreś cierpiał w czasie okrutnego biczowania, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakie wycierpiałeś, gdy koronę cierniową na Głowę Twoją Przenajświętszą wciskali, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakich doznałeś, niosąc krzyż Twój na Kalwarię, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś przy okrutnym Ukrzyżowaniu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś w czasie Konania Twego na krzyżu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki niesłychane, jakich doznałeś przy oddaniu Ducha Twego Najświętszego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

V. Od wrót piekielnych.

R. Wybaw Panie dusze ich.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, Boże, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, ażeby przez pobożne błagania i modły nasze, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *