Dusze Czyśćcowe

 

21 LISTOPADA

ROZMYŚLANIE NA MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 21

 

 

Msza Święta.

 

 

Źródło: Miesiąc Listopad. Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu cierpiące ks. Antoni Ricard, 1884r.

 

 

Wstęp. — Gdy kapłan przed Ołtarzem wznosi podczas Podniesienia Hostię Świętą, potęgą Tej Ofiary Czyściec się otwiera, i dusze wyzwolone opuszczają swe więzienia.

Rozmyślanie. — Sprawiedliwie Święty Augustyn prosząc o modlitwy za duszę swej matki, nad wszelkie inne przekłada ofiarę Mszy Świętej, w której Chrystus Pan ofiarowawszy się raz na krwawym Ołtarzu Krzyża, ponawia każdodziennie Tę Samą Ofiarę, lecz już bezkrwawą, dla zbawienia wszystkich grzeszników. W trzy wieki po Apostołach Święty Cyryl Jerozolimski woła: „Drogocenna Ofiara Ołtarza przynosi nadzwyczajną ulgę duszom zmarłych, za które jest ofiarowaną”. Święty Augustyn słusznie też pochwala swą matkę, Świętą Monikę, że „czując zbliżającą się śmierci godzinę, nie przyszło jej do myśli prosić dla siebie o wspaniały pogrzeb, o ciała zabalsamowanie, o grób oddzielny, ani też o zwłok złożenie w ojczystym kraju. Prosiła o jedyną łaskę, aby pamiętano o niej w Ofierze Ołtarza. Za życia codziennie przytomną była Tej Ofierze, przy Której kapłan spożywa i rozdaje wiernym Hostię Świętą gładzącą grzechy nasze”. Wzwyż już zauważyliśmy, że za staraniem syna jedyne to jej życzenie spełnionym zostało, przez zbawienne Ofiary Mszy Świętej za jej duszę.

Postanowienie. — Dawać na Mszę Świętą za odpoczynek dusz czyścowych.

Wiązanka duchowna. — ,,O jedną tylko Łaskę błagam, by pamiętano o mnie przy Ofierze Ołtarza” (Testament Św. Moniki).

 

 

PRZYKŁAD.

 

 

W życiu Małgorzaty Austriackiej, królowej hiszpańskiej podają, że w dniu jej pogrzebu w samym Madrycie odprawiono za spoczynek jej duszy około tysiąc sto Mszy Świętych. Królowa prosiła w swym testamencie tylko o tysiąc, lecz król Filip III kazał dodać dwadzieścia tysięcy. Kiedy arcyksiążę Albert rządca Niderlandów umarł, księżna Izabella jego żona kazała ofiarować za niego czterdzieści Mszy Świętych, i sama z nadzwyczajną pobożnością słuchała takowych przez cały miesiąc co dzień po dziesięć. (Munford, Czyściec).

 

 

 

Modlitwa do Pana naszego Jezusa Chrystusa, by uprosić przez zasługi Jego Męki wyzwolenie dusz w Czyśćcu cierpiących.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Krwawy Pot Twój, którym byłeś oblany w Ogrodzie Oliwnym, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, któreś cierpiał w czasie okrutnego biczowania, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakie wycierpiałeś, gdy koronę cierniową na Głowę Twoją Przenajświętszą wciskali, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakich doznałeś, niosąc krzyż Twój na Kalwarię, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś przy okrutnym Ukrzyżowaniu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś w czasie Konania Twego na krzyżu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki niesłychane, jakich doznałeś przy oddaniu Ducha Twego Najświętszego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

V. Od wrót piekielnych.

R. Wybaw Panie dusze ich.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, Boże, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, ażeby przez pobożne błagania i modły nasze, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *