Dusze Czyśćcowe

 

24 LISTOPADA

ROZMYŚLANIE NA MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 24

 

 

Niepamięć urazy.

 

 

Źródło: Miesiąc Listopad. Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu cierpiące ks. Antoni Ricard, 1884r.

 

 

Wstęp. — Zwróćmy uwagę na żałosne błagania dusz czyścowych wzywających naszej pomocy.

Rozmyślanie. — Niepamięć uraz jest aktem cnoty tak łatwym do pełnienia, a zarazem tak wzniosły, że człowiek najsłabszy może takowego dopełnić, a i najmocniejszemu chwałę przynosi. Doznałeś przykrości, obelgi? Zapomnij co ci uczyniono, i ofiaruj Jezusowi Ukrzyżowanemu pamięć tej obrazy. Jeśli to uczynisz ze szczerego serca, będzie to ważny środek zadość czynienia Sprawiedliwości Bożej tak za twoje jako też za cudze grzechy.

Święty Augustyn, wyraźnie tegoż naucza: „Trzeba, mówi ten Ojciec Kościoła, przez ciągłe modlitwy, częste posty, obfite jałmużny i łatwe odpuszczanie uraz nieustannie pracować nad zgładzeniem grzechów naszych, bo wszystkie grzechy, za które tu nie odpokutujemy, ogień czyścowy oczyścić musi“. Dodaje też, że „Ci co chcą zmazać zupełnie swe grzechy i uchronić się od mąk czyścowych, dostąpią, tego licznymi jałmużnami, a nade wszystko przebaczeniem nieprzyjaciołom swoim“.

Ale jest jeszcze jedno więcej stanowcze i pocieszające zapewnienie, ho Samego Jezusa Chrystusa, i przebaczenie powszechne tym, którzy przebaczają swym nieprzyjaciołom. „Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczono” (u Św. Łukasza, VI, 37). „Bo jeśli odpuścicie ludziom grzechy ich, odpuści też wam Ojciec wasz Niebieski grzechy wasze“ (u Św. Mateusza, VI, 14).

Postanowienie. — Przebaczać zniewagi i obrazy w myśli uwolnienia dusz czyścowych.

Wiązanka duchowna. — „Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczono” (Ewangelia według Św. Łukasza, r. IV , w. 37).

 

 

PRZYKŁAD.

Wspaniałomyślne przebaczenie.

 

 

Pewna szlachetna wdowa miała jedynego syna. który złośliwie zabitym został przez swego nieprzyjaciela. Zabójca lękając się być zatrzymanym i następstw popełnionej zbrodni, skrył się w bezpiecznym jak sądził miejscu; dowiedziano się jednak o jego schronieniu, i nie tylko matka zabitego, ale i sędzia o tymże zawiadomiony został. Już miano go ująć i uwięzić, gdy wspaniałomyślna niewiasta, tłumiąc w sobie wszelkie uczucie zemsty kazała go przestrzec, by co najprędzej uciekał, i dla ułatwienia ucieczki posłała mu pieniędzy i konia należącego do tegoż syna, tak okrutnie zabitego. Po czym zaczęła płakać nad duszą swego ukochanego jedynaka, którego zbawienie zostało jedynym pragnieniem jej serca. Zaledwie rozpoczęła swą modlitwę, wnet ujrzała go promieniejącego Chwałą. Zapewnił ją, że w nagrodę jej miłosierdzia Pan Bóg uwolnił go natychmiast z płomieni czyścowych, jakie miał lat kilka cierpieć.

(Osorius, Kazanie na piątek po Popielcu).

 

 

 

Modlitwa do Pana naszego Jezusa Chrystusa, by uprosić przez zasługi Jego Męki wyzwolenie dusz w Czyśćcu cierpiących.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Krwawy Pot Twój, którym byłeś oblany w Ogrodzie Oliwnym, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, któreś cierpiał w czasie okrutnego biczowania, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakie wycierpiałeś, gdy koronę cierniową na Głowę Twoją Przenajświętszą wciskali, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakich doznałeś, niosąc krzyż Twój na Kalwarię, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś przy okrutnym Ukrzyżowaniu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś w czasie Konania Twego na krzyżu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki niesłychane, jakich doznałeś przy oddaniu Ducha Twego Najświętszego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

V. Od wrót piekielnych.

R. Wybaw Panie dusze ich.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, Boże, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, ażeby przez pobożne błagania i modły nasze, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *