Dusze Czyśćcowe

 

25 LISTOPADA

ROZMYŚLANIE NA MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 25

 

 

Poddanie się Woli Bożej.

 

 

Źródło: Miesiąc Listopad. Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu cierpiące ks. Antoni Ricard, 1884r.

 

 

Wstęp. — Przypomnijmy sobie, jakie wrażenie w ciągu tych świętych ćwiczeń sprawiło na nas rozważanie mąk czyścowych.

Rozmyślanie. — Znoszeniem cierpliwym nieszczęść jakie Pan Bóg na nas zsyła, możemy też nieść ulgę duszom czyścowym, bo cokolwiek się nam przykrego lub złego w tym życiu przytrafi, służy to zawsze na zadość czynienie za nasze, albo też za grzechy naszych współbraci, jeśli doświadczenia te przyjmujemy z radością, a przynajmniej bez szemrania i smutku. Dotknięci więc długą chorobą, stratą nieprzewidzianą mienia naszego, osławieni w swoim lub krewnych honorze, prześladowani przez nieprzyjaciół, opuszczeni przez naszych przyjaciół, gdy krzyże te kornym sercem znosić będziemy, uzbieramy sobie skarby zasługi i zapomogi dla dusz cierpiących, litości naszej wzywających.

Znosić brzemię życia, cierpieć wszelkie tegoż przykrości, jeśli nie z radością to przynajmniej cierpliwie, jest zawsze zasługą. Nie jest to rzeczą małej wagi, uważa Święty Bernard, nie upadać na duchu w przeciwnościach. Rzeczywiście, każdodzienne doświadczenie daje aż nadto nam uczuć, jak trudno obrażonemu się nie mścić, jak trudno cierpieć wiele i cierpieć cierpliwie.

Postanowienie. — Niech myśl o Czyśćcu zachęca nas cierpieć radośnie, a przynajmniej cierpliwie utrapienia tego życia.

Wiązanka duchowna. — Przez cierpliwe poddanie się Woli Bożej, tak dobrze zadość czynimy za grzechy naszego życia, że ogień czyścowy już się nas nie imie. (Św. Augustyn, 42-gie kazanie o świętości).

 

 

PRZYKŁAD.

Widzenie Św. Gertrudy.

 

 

Po zaszłej śmierci młodej zakonnicy z klasztoru Świętej Gertrudy, która wszystkich swą gorliwością i pobożnością budowała, Gertruda zasmucona tą stratą, gdy się raz modliła za spokój jej duszy, ujrzała ją przed Tronem Chrystusa uwieńczoną odblaskiem wiecznego światła, przystrojoną wspaniałymi szaty i drogocennymi klejnoty. Ale ze zdziwieniem spostrzegła w niej rodzaj zawstydzenia, i spuszczone oczy zdawały się wstydzić wznieść się ku Majestatowi Bożemu. Wzruszona widokiem trwogi swej córki duchownej wobec Niebieskiego Oblubieńca, Gertruda zwróciła się ku Niemu mówiąc: „Najsłodszy Jezu! przez Twą Dobroć Nieskończoną dla czego nie zachęcisz tej duszy Tobie całkiem oddanej, by się cieszyła bez bojaźni widokiem Twoim?“ Wówczas Chrystus Pan z niewysłowioną łagodnością dał znak dobrej, strwożonej zakonnicy, by się zbliżyła; lecz ta jeszcze więcej zmieszana zawahała się, zadrżała, i głęboko się schyliwszy oddaliła.

Zdziwienie Gertrudy doszło do najwyższego stopnia. Jak to, córko moja rzecze jej, oddalasz się od Oblubieńca, który cię wzywa? Zakonnica odpowiedziała: O matko moja! nie jestem jeszcze godną wznieść me oczy na Baranka bez zmazy; ciążą jeszcze na mnie skazy, jakich nie spostrzegasz; a czystą i jasną być trzeba, by się złączyć z Boskim Słońcem Sprawiedliwości!

 

 

 

Modlitwa do Pana naszego Jezusa Chrystusa, by uprosić przez zasługi Jego Męki wyzwolenie dusz w Czyśćcu cierpiących.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Krwawy Pot Twój, którym byłeś oblany w Ogrodzie Oliwnym, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, któreś cierpiał w czasie okrutnego biczowania, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakie wycierpiałeś, gdy koronę cierniową na Głowę Twoją Przenajświętszą wciskali, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakich doznałeś, niosąc krzyż Twój na Kalwarię, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś przy okrutnym Ukrzyżowaniu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś w czasie Konania Twego na krzyżu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki niesłychane, jakich doznałeś przy oddaniu Ducha Twego Najświętszego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

V. Od wrót piekielnych.

R. Wybaw Panie dusze ich.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, Boże, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, ażeby przez pobożne błagania i modły nasze, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *