Dusze Czyśćcowe

 

26 LISTOPADA

ROZMYŚLANIE NA MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 26

 

 

Jałmużna.

 

 

Źródło: Miesiąc Listopad. Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu cierpiące ks. Antoni Ricard, 1884r.

 

 

Wstęp. — Przedstawmy sobie jałmużnę, jakby potok wody ogień gaszącej.

Rozmyślanie. — Dawać jałmużnę, jest to zlewać zdrój wody orzeźwiającej na ogień pożerający dusze; bo jałmużna ma szczególną własność zadość czynienia nie tylko za nasze grzechy, ale też za grzechy innych.

Pewien uczony i pobożny autor podaje w tym przedmiocie doskonałą radę, z jakiej korzystnie użytkować możemy. „Trzeba, rzecze, każdym razem, gdy biedak zgłodniały u drzwi twoich stanie, lub na drodze rękę do ciebie wyciągnie, przedstawić sobie, że to jest dusza czyścowa pokornie litości twej błagająca”.

Dawajcie ubogim i tym nawet, którzy dobrowolnym ślubem na ubóstwo się skazali; dawajcie w celu uwolnienia tym miłosierdziem waszym jakich dusz czyścowych. Jest to uczynek miłosierny godny chrześcijanina, ćwiczenie pokutne arcyzbawienne, które ci posłuży do zgładzenia grzechów w życiu twym popełnionych, i do spłacenia wielkich długów, choć cię tak mało kosztować będzie. Posłuży ci jeszcze do nabycia za pieniądz dany przyjaciół, którzyby po śmierci, według przyrzeczenia Syna Bożego, „przyjęli was do wiecznych przybytków” (Św. Łukasz, r. XVI, w. 9).

Jeśli więc kochasz twych braci, jeśli kochasz Jezusa Chrystusa, jeśli miłujesz siebie samego, postanów sobie stanowczo dawać jałmużny, i ofiaruj takowe za dusze w Czyśćcu cierpiące.

Postanowienie. — Przedstawiać sobie duszę czyścową w osobie ubogiego, któremu niesiesz pomoc.

Wiązanka duchowna. — Ogień gorejący gasi woda, a jałmużna grzechom się sprzeciwia. (Ks. Ecclesiasticus III, 33).

 

 

PRZYKŁAD.

Niedbałość.

 

 

Opat Tryteniusz znakomity pisarz z Zakonu Św. Benedykta, opowiada, że Raban Maury pierwszy Opat w Fuldzie w IX wieku, później arcybiskup moguncki, przykazał Edelardowi, prokuratorowi opactwa rozdawać w każdym czasie najobfitsze jałmużny; gdy zaś umierał, który z zakonników, pożywienie jakie mu było wyznaczonym przez dni trzydzieści oddawać ubogim. Edelard opanowany skąpstwem nie spełniał rozkazu przełożonego. Pewnego razu wieczorem przez chór przechodząc ujrzał tamże wszystkich zakonników zmarłych, od czasu jak pełnił obowiązek prokuratora; ci mu wyrzucali, iż przez jego niedbałość i skąpstwo zostali w Czyśćcu, brakiem ofiar jałmużny, jakich Sprawiedliwość Boska wymagała. Następnie przepowiedzieli mu, że za trzy dni odbierze zasłużoną karę.

Edelard zdjęty przestrachem i zgryzotą sumienia upadł zemdlony. Przeniesiono go do celi, a tam odzyskawszy przytomność odmówił wszelkiego ludzkiego ratunku, i prosił przełożonego o wysłuchanie przedśmiertnej Spowiedzi. Opat pocieszając go w imieniu Miłosierdzia Bożego udzielił mu ostatnich Sakramentów, i był świadkiem jego śmierci. Po niejakim czasie ukazała mu się dusza Edelarda, przemawiając tymi słowy: „Dziękuję ci, mój ojcze, za jałmużny coś rozdał ubogim na moją intencję: lecz wedle Wyroków Boskiej Sprawiedliwości zasługa tychże daną była nie mnie, lecz tym, którzy z mojej przyczyny tak długo zostawali zatrzymani w Czyśćcu brakiem zadość czynienia, jakiego moje skąpstwo ich pozbawiło. Nie ustawaj więc mój ojcze w czynach miłosierdzia, by przejednać Sprawiedliwego Sędziego, gdyż zostanę więźniem czyścowym, aż dopóki ostatni z mych braci nie będzie wyzwolonym!”

 

 

 

Modlitwa do Pana naszego Jezusa Chrystusa, by uprosić przez zasługi Jego Męki wyzwolenie dusz w Czyśćcu cierpiących.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Krwawy Pot Twój, którym byłeś oblany w Ogrodzie Oliwnym, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, któreś cierpiał w czasie okrutnego biczowania, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakie wycierpiałeś, gdy koronę cierniową na Głowę Twoją Przenajświętszą wciskali, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakich doznałeś, niosąc krzyż Twój na Kalwarię, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś przy okrutnym Ukrzyżowaniu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś w czasie Konania Twego na krzyżu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki niesłychane, jakich doznałeś przy oddaniu Ducha Twego Najświętszego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

V. Od wrót piekielnych.

R. Wybaw Panie dusze ich.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, Boże, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, ażeby przez pobożne błagania i modły nasze, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *