Dusze Czyśćcowe

 

27 LISTOPADA

ROZMYŚLANIE NA MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 27

 

 

Odpusty.

 

 

Źródło: Miesiąc Listopad. Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu cierpiące ks. Antoni Ricard, 1884r.

 

 

Wstęp. — Przedstawmy sobie Czyściec otworzony za pomocą złotego klucza, złożonego w nasze ręce przez miłosierdzie Jezusa Chrystusa i litościwą miłość Kościoła.

Rozmyślanie. — Odpusty użyczane żyjącym z prawem ofiarowania onych za zmarłych, są jednym z najskuteczniejszych środków dla wspomożenia i wyswobodzenia dusz czyścowych.

Pewien pobożny autor, uważając jak większa część Chrześcijan mało ocenia odpusty z żarliwością woła: „aby pojąć drogocenność odpustów, dość wiedzieć, o Jezu mój Najmilszy, że są one owocem Twojej Krwi Przenajdroższej. Jedna kropla tej Krwi uwielbionej starczyłaby dla otwarcia Nieba, a piekieł zamknięcia, bo cierpienie Twe najmniejsze nieskończonej jest wartości. Jednak chciałeś przebyć trzydzieści trzy lata w pracach, trudach, upokorzeniach, i umrzeć na krzyżu wśród mąk najokrutniejszych. Oto jest Źródło, z jakiego się czerpią odpusty. Ponieważ wycierpiałeś dla nas Boleści niezliczone, dajesz nam więc Łaski nieskończone. Złożyłeś w ręce Kościoła Twego niewyczerpane Zasługi Cierpień Twoich, a nawet Zasługi, jakie Marya i Wszyscy Święci w zjednoczeniu z Tobą nabyli; z tego to Skarbu Kościół spłaca nasze długi, udzielając nam odpustami odpuszczenie kar doczesnych, na jakie zasłużyliśmy.

Postanowienie. — Starajmy się gorliwie o nabywanie odpustów.

Wiązanka duchowna. — I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. (Ewangelia według Św. Mateusza, r. XVI, w. 19).

 

 

PRZYKŁAD.

Wartość odpustów.

 

 

Błogosławiony Bertold z Zakonu Św. Franciszka, po mianym raz kazaniu o wartości i zasługach jałmużny użyczył wszystkim obecnym po dziesięć dni odpustu, na mocy udzielonej sobie władzy od Ojca Świętego. Gdy następnie jedna pani chrześcijanka w największym żyjąca ubóstwie przyszła przedstawić mu swoją nędzę, zacny kapłan sam nic nie posiadając mógł tylko obdarzyć ją powtórnie dziesięcioma dniami odpustu, co też uczyniwszy zalecił, by poszła do pewnego bankiera, który dotąd wcale nie dbał o żadne dobra duchowne. „Zaofiaruj, rzecze jej Bertold, ustąpić mu zasługę dziesięciu dni odpustu w zamian jałmużny, jaką ci zechce udzielić”.

Biedna kobieta usłuchawszy tej rady udała się z ufnością i prostotą do bankiera, który przyjąwszy ją dość uprzejmie zapytał, wiele też żąda w zamian swych dziesięciu dni odpustu? „Tyle, wiele one zaważą”, odrzekła. Mówiąc to czuła się ożywioną wielką siłą ducha i mocną wiarą. „Dobrze więc, odpowiedział bankier, spisz je na tym papierze i połóż na jednej z szal, a ja kładę reala (moneta hiszpańska o wartości 12 kopiejek) na drugiej. „Lecz o cudo! szala z odpustami ani się porusza. Zdumiony bankier dokłada jeszcze reala, potem pięć, dziesięć, dwadzieścia, tyle na koniec, wiele trzeba było biednej kobiecie, by wynijść z nędzy w jakiej się znajdowała.

Bankier pojął dopiero wartość rzeczy niebieskich, i ten cud był dla niego cenną nauką.

Biedne dusze czyścowe znają też najlepiej wartość odpustów. O! gdybyśmy mogli wiedzieć, o ile są nam wdzięczne, gdy przynosimy im w ofierze zasługę jakiego dobrego uczynku, choćby najprostszego, najkrótszego, najzwyczajniejszego; odmówienia różańca, modlitwy, dania jałmużny, słowa pociechy powiedzianego na ich intencję, a nade wszystko przyjęcia Komunii Świętej! Jednak zaniedbujemy wszystkie te tak łatwe sposoby. Widok cierpień doczesnych silnie nas wzrusza, a na myśl mąk czyścowych obojętni zostajemy.

 

 

 

Modlitwa do Pana naszego Jezusa Chrystusa, by uprosić przez zasługi Jego Męki wyzwolenie dusz w Czyśćcu cierpiących.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Krwawy Pot Twój, którym byłeś oblany w Ogrodzie Oliwnym, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, któreś cierpiał w czasie okrutnego biczowania, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakie wycierpiałeś, gdy koronę cierniową na Głowę Twoją Przenajświętszą wciskali, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakich doznałeś, niosąc krzyż Twój na Kalwarię, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś przy okrutnym Ukrzyżowaniu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś w czasie Konania Twego na krzyżu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki niesłychane, jakich doznałeś przy oddaniu Ducha Twego Najświętszego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

V. Od wrót piekielnych.

R. Wybaw Panie dusze ich.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, Boże, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, ażeby przez pobożne błagania i modły nasze, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *