Dusze Czyśćcowe

 

28 LISTOPADA

ROZMYŚLANIE NA MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 28

 

 

Powinniśmy pomagać wszystkim zmarłym.

 

 

Źródło: Miesiąc Listopad. Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu cierpiące ks. Antoni Ricard, 1884r.

 

 

Wstęp. — Zwróćmy uwagę na tłum niezmierny dusz cierpiących.

Rozmyślanie. — Każda dusza w Czyśćcu ma szczególne prawa do naszej pomocy.

Albowiem po 1-sze: prawo natury wymaga, żebyśmy czynili dla drugich to, co byśmy chcieli, żeby nam czyniono. „Wszystko tedy cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie” (u Św. Mateusz, r. VII, w. 12). A czyż znajdzie się taki, który cierpiąc w Czyśćcu nie żądałby wyzwolenia? Cóżby powiedziano o przyjacielu, mającym możność zagaszenia trawiących nas płomieni, a który nie uczyniłby tego?

Po 2-gie: Prawo ewangeliczne nakazuje toż samo: „Będziesz miłował bliźniego twego, jak siebie samego” (u Św. Mateusza, r. XXII, w. 39). Jestże to miłować bliźniego jak siebie samego, jeżeli widząc go w ogniu nie po damy mu zbawczej ręki?

Po 3-cie: Zbawiciel daje nową moc temu przykazaniu miłości, gdy mówi: „To jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali, jakom was umiłowałem” (u Św. Jana, r. XV, w. 12). O jakże On nas umiłował! Aż do nadmiaru. Czyż nawzajem miłujemy braci naszych, gdy ich w nadzwyczajnej nędzy opuszczamy?

Po 4-te: Tenże Zbawiciel zapewnia nas, że wszystkie usługi oddane najmniejszemu z Jego braci uważa, jako Jemu samemu oddane. „Coście uczynili jednemu z tych braciej Mojej najmniejszych, Mnieście uczynili“ (u Św. Mateusza, XXV, w. 40). A jednak opuszczamy tyle dusz, które Chrystus umiłował.

Po 5-te: Na koniec, jest to uczynkiem miłosierdzia wspomagać tych, których widzimy w ostatecznej potrzebie; a możnaż się znajdować w większej potrzebie niż dusze czyścowe, a zwłaszcza te, o których nikt nie myśli, i których nikt nie wspomaga!

Postanowienie. — Łącząc się z Kościołem modlić się często za dusze czyścowe.

Wiązanka duchowna. „Wszystko tedy cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Boć ten jest zakon i prorocy” (u Św. Mateusza, r. VII, w. 12).

 

 

PRZYKŁAD.

Marya i dusze czyśćcowe.

 

 

Gdy pewien Dominikanin umierał, jeden z braci jego, wiedząc o szczególnym nabożeństwie tegoż do Najświętszej Panny, zapytał go, czy się spodziewa za Pośrednictwem Ucieczki grzeszników uniknąć mąk czyścowych i wejść prosto do Nieba. Zapytany odpowiedział: że nie wątpi, iż w chwili śmierci Marya mu się ukaże, i duszę jego do Przybytków Pańskich wprowadzi. Dodał, iż również silnie jest przekonanym, że więcej trzystu dusz czyścowych, wyzwolonych towarzyszyć mu będzie przy wnijściu do Nieba; jeśli zaś, którzy z braci pozostaną jeszcze w miejsce pokuty dla zupełnego oczyszczenia, to i o tych Najświętsza Panna pomnieć będzie nawiedzając ich, pocieszając i słodząc każdodziennie Swym Miłosierdziem gorzkie ich męki.

 

 

 

Modlitwa do Pana naszego Jezusa Chrystusa, by uprosić przez zasługi Jego Męki wyzwolenie dusz w Czyśćcu cierpiących.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Krwawy Pot Twój, którym byłeś oblany w Ogrodzie Oliwnym, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, któreś cierpiał w czasie okrutnego biczowania, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakie wycierpiałeś, gdy koronę cierniową na Głowę Twoją Przenajświętszą wciskali, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakich doznałeś, niosąc krzyż Twój na Kalwarię, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś przy okrutnym Ukrzyżowaniu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś w czasie Konania Twego na krzyżu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki niesłychane, jakich doznałeś przy oddaniu Ducha Twego Najświętszego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

V. Od wrót piekielnych.

R. Wybaw Panie dusze ich.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, Boże, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, ażeby przez pobożne błagania i modły nasze, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *