Dusze Czyśćcowe

 

29 LISTOPADA

ROZMYŚLANIE NA MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 29

 

 

Za niektóre dusze szczególniej się modlić należy.

 

 

Źródło: Miesiąc Listopad. Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu cierpiące ks. Antoni Ricard, 1884r.

 

 

Wstęp. — Przenosząc się myślą do Czyśćca zauważmy dusze, za które nader sprawiedliwie do szczególnej zobowiązani jesteśmy modlitwy.

Rozmyślanie. — Są dusze, za które szczególniej miłosierdzia Boskiego błagać winniśmy. Jako: jeśliśmy komu modlitwy nasze przyobiecali, jeśli przez zwierzchników naszych, regułę, lub inne warunki do tegoż obowiązani jesteśmy. Sam zaś rozum i serce wymagają, żebyśmy się modlili naprzód za rodziców, krewnych, przyjaciół, przełożonych. zwierzchników itd. Jest to obowiązkiem wdzięczności polecać Panu Bogu częściej i goręcej tych, od których otrzymaliśmy większe dobrodziejstwa. Na koniec sprawiedliwość wymaga, abyśmy nie zapominali tych zwłaszcza, którym mogliśmy być powodem do obrazy Pana Boga; bo jeśliśmy się przyczynili do ich mąk czyścowych, łóżmy wszelkie możebne usiłowania, aby ich z takowych wyswobodzić. Nie należy więc, jak to czynili niektórzy heretycy, przyganiać miłosierdzie ofiarujących Panu Bogu swe modły i dobre uczynki, za niektóre zwłaszcza dusze czyścowe, bo pewnym jest, jak to już wykazaliśmy, że modląc się za wszystkich zmarłych mamy dla dusz niektórych szczególne i wielkie obowiązki, jakie nas pobudzać winny do częstszej a gorliwej i serdecznej za nie modlitwy.

Postanowienie. — Modlić się osobliwie za dusze tych, którym obowiązani jesteśmy nieść szczególną pomoc.

Wiązanka duchowna. „Zmiłujcie się nade mną, aby wżdy wy przyjaciele moi, boć mnie Ręka Pańska dotknęła” (Ks. Joba r. XIX, w. 21).

 

 

PRZYKŁAD.

Widzenie Św. Michała nazwanego od Świętych.

 

 

Czytamy w życiu Św. Michała od Świętych następujące zdarzenie. Modlitwy jego i umartwienia miały za cel uwolnienie duszy ojca jego z mąk czyścowych, na jakie mogła być skazaną. Michał nie zapominał ojca. którego czule kochał, a gdyby nawet był zdolnym do podobnego zapomnienia, przykrości i przeciwności, jakich od ludzi i losu doznawał, od czasu śmierci jego ożywiłyby w nim pamięć zmarłego. Często więc przy drogim wspomnieniu myślał: może niestety! ten ukochany ojciec, mimo swych cnót i zasług spłacać jeszcze dług Sprawiedliwości Bożej był winien. Michał ofiarował więc za tę drogą mu duszę modlitwy, łzy i ostre pokuty, jakie wykonywał. Raz, gdy modlił się przed Obrazem Najświętszej Panny słynnym i dzisiaj przy bramie miasta Garb, i prosił Maryi o podaniu zbawczej dłoni duszy ojca; dusza tegoż ukazała mu się w postaci łagodnej i dobrotliwej właściwej mu za życia. Michał nie śmiał przemówić, lecz usłyszał głos ojcowski, zalecający mu wytrwanie w pobożnych ćwiczeniach i w postanowieniu pozostania zakonnikiem, proszący go też wielce o dalszą pomoc udzielanych modlitw, ofiar i zadość czynnych miłosiernych uczynków dla zupełnego wyswobodzenia.

 

 

 

Modlitwa do Pana naszego Jezusa Chrystusa, by uprosić przez zasługi Jego Męki wyzwolenie dusz w Czyśćcu cierpiących.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Krwawy Pot Twój, którym byłeś oblany w Ogrodzie Oliwnym, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, któreś cierpiał w czasie okrutnego biczowania, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakie wycierpiałeś, gdy koronę cierniową na Głowę Twoją Przenajświętszą wciskali, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakich doznałeś, niosąc krzyż Twój na Kalwarię, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś przy okrutnym Ukrzyżowaniu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś w czasie Konania Twego na krzyżu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki niesłychane, jakich doznałeś przy oddaniu Ducha Twego Najświętszego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

V. Od wrót piekielnych.

R. Wybaw Panie dusze ich.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, Boże, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, ażeby przez pobożne błagania i modły nasze, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *