Dusze Czyśćcowe

 

3 LISTOPADA

ROZMYŚLANIE NA MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 3

 

 

Jeszcze raz o nadzwyczajnych mękach czyśćcowych.

 

 

Źródło: Miesiąc Listopad. Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu cierpiące ks. Antoni Ricard, 1884r.

 

 

Wstęp. — Słyszymy nowe jęki z głębi tych przepaści wychodzące. Dzieło kary nie ustaje; Sprawiedliwość Boska wymaga zadośćuczynienia!

 

Rozmyślanie. — Aby dobrze pojąć nadmiar mąk czyścowych, trzeba się zastanowić nad dwoma następnymi uwagami. Najpierw Pan Bóg chce, aby grzesznik zadość uczynił Jego Sprawiedliwości za wszystkie swe grzechy. Otóż jeżeli prawdą jest, że lepiej tysiąc razy śmierć ponieść niż popełnić jeden grzech powszedni, i że lepiej go nie popełnić, gdyby nawet przez to zachować się miało od zguby dziesięć tysięcy światów i mogło się przeszkodzić największym nieszczęściom, cóż będzie z nami, którzy wiemy, jak wielkimi i licznymi grzechami przewiniliśmy Sprawiedliwości Boskiej!

Drugi dowód nadzwyczajnej surowości Pana Boga względem sprawiedliwych skazanych na ogień czyścowy jest, że z chwilą zakończenia naszego życia kończy się też dla nas czas Łaski i zasługi. I tak Miłosierdzie ustępując Sprawiedliwości zagniewanego Ojca, pozostawi nas tylko w oczekiwaniu kary. Chrystus Pan powiedział: „a sędzia by cię podał słudze, a byłbyś wrzucon do ciemnicy. Zaprawdę powiadam ci, nie wynijdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni pieniążek“.

O Panie Boże! jakże Twe karania są straszne! Gdy rozmyślam nad surową Sprawiedliwością Twoją, a z mojej strony widzę się obciążonym tak wielkimi winami, które mnie obarczają, drżę cały; i dusza moja przejęta jest bojaźnią. Wspomóż mnie Panie, dopóki czas jeszcze, i daj mi korzystać z dni Miłosierdzia.

Postanowienie. — Postanowić sobie zadosyć Sprawiedliwości Bożej na tym świecie, ażeby uniknąć zadość czynienia w Czyśćcu, i dlatego uciekać się do dobrowolnych umartwień i odpustów.

Wiązanka duchowna.— Zaprawdę powiadam ci, nie wynijdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni pieniążek. (Ewangelia według Św. Mateusza, r. 5, w. 20).

 

 

PRZYKŁAD.

Widzenie Czyśćca.

 

Adelajda de Rheinfelden, jedna z przełożonych w Unterlinden, kobieta bogata i wysokiego rodu, poślubiła Rudolfa szlachetnego i młodego rycerza. Dwoje dzieci im się urodziło, i oboje małżonkowie, natchnieni wielką wiarą rozłączyli się, biorąc z sobą do klasztoru jeden syna, druga córkę. Jako wspaniała kolumna świątobliwości Adelajda dościgła zrazu szczytu doskonałości. Zbawiciel obdarzał ją cudownymi Łaskami, kilka razy udzielał jej Sam Komunii Świętej, a nadzwyczajna światłość towarzyszyła tej Uczcie Eucharystycznej. Pewnego dnia ujrzała ukazującego się jej wśród płomieni czyścowych Rudolfa ojca dwojga jej dzieci, spoglądającego na nią smutnym i błagalnym wzrokiem. Podwoiła więc swe modlitwy i umartwienia, i w kilka dni potem znów go zobaczyła, lecz już promieniującego światłem i szczęściem.

Po niejakim czasie Anioł Stróż zaprowadził ją do Czyśćca, ukazując jej niezliczoną ilość dusz skazanych na okropne cierpienia. Widziała każdy grzech odbierający w jej oczach właściwą karę, zastosowaną do jego natury i ważności, gdyż każde przewinienie ważne lub lżejsze, musi być odpokutowanym; wymaga tego Sprawiedliwość Boska, męki zaś czyścowe równają się w mocy z mękami piekła.

 

 

 

 

Modlitwa do Pana naszego Jezusa Chrystusa, by uprosić przez zasługi Jego Męki wyzwolenie dusz w Czyśćcu cierpiących.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Krwawy Pot Twój, którym byłeś oblany w Ogrodzie Oliwnym, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, któreś cierpiał w czasie okrutnego biczowania, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakie wycierpiałeś, gdy koronę cierniową na Głowę Twoją Przenajświętszą wciskali, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakich doznałeś, niosąc krzyż Twój na Kalwarię, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś przy okrutnym Ukrzyżowaniu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś w czasie Konania Twego na krzyżu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki niesłychane, jakich doznałeś przy oddaniu Ducha Twego Najświętszego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

V. Od wrót piekielnych.

R. Wybaw Panie dusze ich.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, Boże, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, ażeby przez pobożne błagania i modły nasze, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *