Dusze Czyśćcowe

 

30 LISTOPADA

ROZMYŚLANIE NA MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 30

 

 

Intencje szczególne

 

 

Źródło: Miesiąc Listopad. Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu cierpiące ks. Antoni Ricard, 1884r.

 

 

Wstęp. — Przedstawmy sobie radość dusz, którym przynieśliśmy ulgę wiernie odbywając nabożeństwa miesiąca poświęconego zmarłym.

Rozmyślanie. — Doskonałą jest jeszcze praktyką, prosić Pana Boga częściej o wyzwolenie dusz, które nas więcej obchodzić powinny; chociaż niejasne i niedokładne mamy onych uznanie. I oto dajemy objaśnienie wzwyż powiedzianego:

Są dusze, które należy ku większej Chwale Chrystusa Pana uwolnić co najprędzej, ponieważ zdolniejszymi są od innych czcić i chwalić Go w Niebiesiech. Onym więc najpierwsza pomoc należy.

Są znów dusze, które za życia miały szczególniejsze nabożeństwo do Najświętszej Panny, do Świętego Józefa i innych Świętych; módlmy się za nie, a modlitwa ta będzie ich niebieskim obrońcom przyjemną.

Miłosierdziem chrześcijańskim jest jeszcze mieć litość nad ubogimi, których dusze są najczęściej opuszczone i pozbawione wszelkiego ratunku.

Na koniec, niektórzy pobożni są zdania, iż wielce jest użytecznym modlić się za dusze, które już się prawie spłaciły z długu Sprawiedliwości Bożej, a najmniejsza pomoc będzie dostateczną wyzwolić je z Czyśćca i Niebo im otworzyć; dusze te w mieszkaniu światłości nie zapomną o nas, i zostaną nam przyjaciółmi, którzy za nami wstawiać się będą u Pana Boga.

Postanowienie. — Postanowić sobie wiernie przez całe życie poświęcać miesiąc Listopad nabożeństwu za dusze zmarłych.

Wiązanka duchowna. „A tak święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłe, aby byli od grzechów rozwiązani” (Księga Machabejczyków, r. XII, w. 46.)

 

 

PRZYKŁAD.

Tkliwa modlitwa.

 

 

Ojciec Yres z Zakonu Świętego Dominika, prowincjał Ziemi Świętej, trzymając w ręku Hostię Przenajświętszą tak się do Pana Boga modlił:

„Panie i Boże mój! Gdyby za więźniem jęczącym w tureckiej niewoli jeden ze sług prosił Pana swego, składając mu dar tak drogocenny jak ten oto który w rękach moich trzymam, Pan ten pewnie by więźnia uwolnił. O Boże mój! Tyś Hojniejszy i Miłosierniejszy od wszystkich panów ziemskich, zlituj się nade mną, i przyjmij do Przybytków Twych Niebieskich duszę, za którą Cię błagam! Amen. Jest to piękna i pobożna modlitwa, którą co dzień odmawiać można przy Mszy Świętej, gdy kapłan Przenajświętszą Hostię wznosi.

 

 

 

Modlitwa do Pana naszego Jezusa Chrystusa, by uprosić przez zasługi Jego Męki wyzwolenie dusz w Czyśćcu cierpiących.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Krwawy Pot Twój, którym byłeś oblany w Ogrodzie Oliwnym, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, któreś cierpiał w czasie okrutnego biczowania, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakie wycierpiałeś, gdy koronę cierniową na Głowę Twoją Przenajświętszą wciskali, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakich doznałeś, niosąc krzyż Twój na Kalwarię, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś przy okrutnym Ukrzyżowaniu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś w czasie Konania Twego na krzyżu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki niesłychane, jakich doznałeś przy oddaniu Ducha Twego Najświętszego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

V. Od wrót piekielnych.

R. Wybaw Panie dusze ich.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, Boże, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, ażeby przez pobożne błagania i modły nasze, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *