Dusze Czyśćcowe

 

5 LISTOPADA

ROZMYŚLANIE NA MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 5

 

 

Udręczenia miłości.

 

 

Źródło: Miesiąc Listopad. Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu cierpiące ks. Antoni Ricard, 1884r.

 

 

Wstęp. — Serca więźniów czyścowych goreją ogniem, którego żar trawi okrutnie swe ofiary.

Rozmyślanie. — „Miłość, mówi mędrzec, jest tak mocną, jak śmierć, a tak twardą jak piekło. Miłość jest płomieniem, potopem wód; całe rzeki nie mogą tegoż ugasić“. Takie są skutki i Dzieło Miłości Bożej, nawet w tym życiu, gdy dusza nie jest jeszcze w stanie zjednoczyć się doskonale ze swym Oblubieńcem. Niewielu jest w stanie poczucia i zrozumienia tych prawd. Rozum nasz zbyt opanowany zmysłowością, związany grubymi więzy traci pamięć o Panu Bogu, Duchu czystym i wzniosłym, który objawia się li tylko istocie duchowej. Wola nasza dzielona tylu uczuciami, zajęta tylu próżnymi lub występnymi żądzami, związana tylu ziemskimi więzami nie może wznieść się ku Panu Bogu, tylko jako Dobru nieznanemu, którego posiadanie niewiele ją obchodzi. Jednakże są tacy, są jeszcze dusze, które pojmują udręczenia miłości dusz czyścowych. “Wskaż mi człowieka kochającego, woła Święty Augustyn, a pojmie, co mówię“.

Tak dusze czyścowe, pozbawione najwyższego szczęścia, pałają ku Panu Bogu najgorętszą miłością. Uwolnionym z więzów ciała nic już nie przeszkadza zrozumieć doskonale, dlaczego Pana Boga ze wszystkich sił miłować należy. Widząc się więc w stanie zdolnym do posiadania Go, i czując się z Nim rozłączone na czas wydający się nieskończonym ich gorącemu upragnieniu, niepodobna, by kochając Pana Boga jak Go kochają, okrutna ta rozłąka nie była dla nich nie tylko Czyśćcem, lecz niemal piekłem.

Postanowienie. — Umartwić w czymkolwiek przywiązanie naszego serca.

Wiązanka duchowna. — Bo mocna jest jako śmierć miłość, twarda jako piekło rzewliwość, pochodnie jej pochodnie ognia i płomieni. (Pieśń nad pieśniami, r. VIII. w. 6).

 

 

PRZYKŁAD.

Dzień zwłoki.

 

Ojciec Jan Baptysta Sanchez, sławny teolog Towarzystwa Jezusowego, zdając raz rachunek ze stanu swej duszy ojcu Baltazarowi Alvarez przełożonemu swemu, powiedział mu między innymi rzeczami, że gdyby był choć w jednym dniu swojego życia zapewnionym, iż dnia tego nie umrze, to umarłby z boleści, gdyż tak wielką pała żądzą połączenia się z Panem Bogiem i oglądania Go, że jeden dzień pewnej zwłoki wprawiłby go w smutek śmiertelny. (Ludwik Dupont.
Życie ojca Alvarez, XVII).

 

 

 

Modlitwa do Pana naszego Jezusa Chrystusa, by uprosić przez zasługi Jego Męki wyzwolenie dusz w Czyśćcu cierpiących.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Krwawy Pot Twój, którym byłeś oblany w Ogrodzie Oliwnym, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, któreś cierpiał w czasie okrutnego biczowania, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakie wycierpiałeś, gdy koronę cierniową na Głowę Twoją Przenajświętszą wciskali, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakich doznałeś, niosąc krzyż Twój na Kalwarię, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś przy okrutnym Ukrzyżowaniu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś w czasie Konania Twego na krzyżu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki niesłychane, jakich doznałeś przy oddaniu Ducha Twego Najświętszego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

V. Od wrót piekielnych.

R. Wybaw Panie dusze ich.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, Boże, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, ażeby przez pobożne błagania i modły nasze, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *