Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

UWAGA!

W niedziele Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 4, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, nie obowiązuje dyscyplina postna. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

 

 

Rozmyślanie XL o Męce Chrystusowej. 

Trzy godziny ciemności po śmierci krzyżowej Pana Jezusa

I. potwierdzają Jego niewinność

II. i zaślepienie żydów.

 

 

„Od godziny szóstej całą ziemię zaległy ciemności aż do godziny dziewiątej” — (Mat. 27, 45).

 

I. Cała przyroda w dniu śmierci Pana i Stwórcy została pogrążona w głębokiej żałobie. Słońce zaćmiło się, gwiazdy znikły, a godziny południowe zmieniły się w noc. Pan Bóg odjął światło ziemi, która ukrzyżowała Pana Jezusa, światłość świata. Sprowadził na ziemię nadzwyczajne ciemności, przez co jasno okazał niewinność Pana Jezusa i potworność zbrodni. Cała przyroda popadła w zamęt, czym Pan Bóg chciał zaznaczyć, że świat nie wart jest, by go oświecało słońce. Jakby ciała niebieskie nie mogły już patrzeć na straszne krzyżowe widowisko. Skarży się cały świat natury na niewymowną obrazę wyrządzoną Bogu-Stwórcy.

Pełne Miłości ostatnie Słowa umierającego Syna Bożego nie wywarły żadnego wrażenia na zatwardziałe serca żydów, przemówił więc Pan Bóg głosem przyrody, aby przez ciemności ogłosić, że ich opuszcza, że zgasili Odwieczne Światło i Prawdę. Gdy lud wskutek tego niezwykłego wypadku popadł w niepokój i trwogę, Zbawiciel wykorzystał ciemności na modlitwę. Te trzy godziny ciemności modlił się Zbawca na krzyżu i ofiarowywał się za grzechy świata, a z Nim łączyli się stojący pod krzyżem najbliżsi Jego, Marya, Jan i niewiasty. Dziękujmy Panu Jezusowi, że tak bezgranicznie za nas cierpiąc modli się jeszcze za nas i ofiaruje, aby nas uchronić od wiekuistych ciemności. Z serdecznym żalem opłakujmy to, nad czym zdaje się smucić nawet nierozumna przyroda.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

II. — Cud ciemności ukazuje oprócz niewinności Pana Jezusa, także zaślepienie żydów. Z powodu nienawiści i egoizmu nie chcieli poznać prawdziwego światła, choć nie brakowało im oświeceń i znaków, po których mogli poznać w Panu Jezusie Mesjasza. Znali proroctwa, słuchali przepowiedni, patrzyli na potężne Cuda Pana Jezusa, Świętość Jego Osoby, Jego Życia i Jego Nauki. Wprawdzie wielu żydów pociągniętych przewyższającą wszystkich Jego Osobowością poszło za Nim, tak, że faryzeusze w trwożliwej zazdrości wołali: ,Wszystek lud za Nim idzie”, ale to poznanie nie wpłynęło na ich serca, wnet zapomnieli o wyświadczonych im Dobrodziejstwach, a oglądali się na kapłanów. Dlatego tak daleko w złem zaszli, że odwrócili się od Pana Jezusa, znienawidzili Go i prześladowali aż wreszcie zażądali kary śmierci dla Niego.

Z tego odrzucenia żydów nauczmy się, że możemy podobnie jak oni, popaść w zaślepienie, jeśli nie pójdziemy za natchnieniami i oświeceniami Bożymi, i możemy być wrzuceni w ciemności. Pamiętajmy, ze czasem od jednego, jedynego natchnienia zależy szereg Łask, uwieńczonych naszym zbawieniem. Dlatego jeśli spostrzegamy w sercach stygnącą miłość, zanikająca pierwotną radość z powołania, jeśli zaczyna gasnąć światło pierwotnej pobożności i młodocianej gorliwości, trzeba oglądnąć się, czy nie zbaczamy z prawej drogi, czy nie odwracamy się od Zbawcy. Ta rodząca się ciemność jest znakiem i napomnieniem, żeby się nawrócić, prosić o światło i słoneczny blask Łaski. Dziękujmy Zbawcy za wielką Łaskę powołania i prośmy Go, aby utrzymał w nas światło prawdziwej Wiary i ciągle je pomnażał aż ją kiedyś opromieni wspaniałość Światła Wiekuistego.

 

 

Modlitwa.

O mój Jezu! Prawdziwe Światło świata! Składam Ci nieskończone dzięki za Łaskę Światła Wiary i poznanie Twoich Tajemnic. Ześlij promienie tego Światła tym, którzy siedzą w mrokach błędów i niewiary, Oświeć i pomnóż w nas wszystkich światło poznania Ciebie i miłość, byśmy szlachetnie za Twoimi natchnieniami, a w Niebie w blasku Chwały wiecznie Cię wielbili i kochali. Amen.

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP – dzień 17.
  2. Zaśpiewaj razem z nami nabożnie Gorzkie żale.
  3. poznania Nauki katolickiej oraz nabożeństwa na niedzielę Męki Pańskiej.
  4. poznania Nauki katolickie o Wielkim Poście.
  5. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w Wielkim Poście: Nabożeństwo na okres Wielkiego Postu.
  6. uczczenia Męki Pańskiej: Nabożeństwo do Męki Pańskiej.
  7. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Bł. Jana Sarkandra, Męczennika: Nabożeństwo do Bł. Jana Sarkandra, Męczennika.
  8. lektury czytania wielkopostnego: Czytania wielkopostne o Matce Boskiej Bolesnej — dzień 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024