Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

Rozmyślanie XLIII o Męce Chrystusowej. 

NAPIS NA KRZYŻU.

I. Jezus Nazareński.

II. Król Żydowski.

 

 

Piłat zrobił też i napis, i umieścił nad krzyżem. Było zaś napisane: Jezus Nazareński, Król Żydowski” — (Jan 19, 19).

 

I. — Dotychczas w rozmyślaniach zajmowaliśmy się Osobą Zbawiciela cierpiącego na krzyżu. Teraz ze świętym nabożeństwem rozważmy znaczenie napisu na krzyżu. W nim bowiem jest wyrażona prawdziwa przyczyna Śmierci Zbawiciela. Piłat chciał przez te słowa powiedzieć, że Pan Jezus umarł na krzyżu, ponieważ podawał się za króla żydowskiego, ułożył je jednak nie bez wpływu Ducha Świętego. Napis ten bowiem daje poznać światu prawdziwą przyczynę Śmierci Pana Jezusa. Piłat nie rozumiał, co przez ten napis ogłaszał światu, on był tylko Narzędziem Boskiej Opatrzności. Nie powstał ten napis w głowie Piłata, i choć przez katów został na krzyżu umieszczony, równie dobrze mógł być przez Aniołów z Nieba przyniesiony. Jest on bowiem pełen Tajemnic. Ponieważ Pan Jezus jest Zbawicielem, umiera na krzyżu, by całą ludzkość doprowadzić do zbawienia; zbawienie świata było głównym celem Śmierci Pan Jezusa. „Dasz Mu Imię Jezus, bo on odkupi lud od grzechów ich”. Takie znaczenie dał Imieniu Temu Anioł, gdy we śnie podał Je Józefowi.

Drugie słowo: ,,Nazareński” znaczy tyle co kwitnący, święty i oznacza Świętość Pana Jezusa. Jako Najświętszy ze Świętych wisi On na krzyżu, a Świętość Swą ozdobił  najprzedniejszymi Cnotami. Zbawiciel oddał za nas Honor, Krew i Życie, aby nam zdobyć zbawienie; okażmy Mu wdzięczność. Nie żałujmy żadnego trudu, gdy chodzi o zbawienie dusz naszych, przez Niego upragnionych. W walce z nieprzyjaciółmi duszy uzyskamy moc, jeśli nauczymy się podnosić oczy w górę, ku temu napisowi i żarliwie prosić: Jezu, jesteś moim Zbawicielem, nie opuść mnie w tej godzinie.

 

II. — Trzecie słowo napisu brzmi ,,Król”. Pan Jezus jest Królem, a Jego Panowanie na krzyżu się zaczyna, podobnie jak panowanie grzechu z drzewa Raju wzięło swój początek. Umiera na krzyżu, by nieposłuszne stworzenie pojednać z Panem i Stworzycielem. Otworzyć im Królestwo Niebieskie. Jest Królem, choć Królestwo Jego nie jest z tego świata. Jest jednak prawdziwym Królem i Mesjaszem. Jest Królem wszystkich, którzy Go usty i sercem wyznają. Wyznajmy Go więc jako Króla, uznawajmy Jego Władzę, złóżmy Mu przysięgę wierności i posłuszeństwa. On nas przyjmie na swoich poddanych.

Wprawdzie za poddańczą wierność nie odzyskamy światowych odznaczeń, owszem ubóstwo i braki, krzyż i utrapienie, praca i utrudzenie będą naszym udziałem, ale kiedyś w życiu przyszłym On będzie naszą królewską nagrodą. Jeśli wejdziemy tam jako obywatele Jego Królestwa, On wyzna nas przed Niebem i ziemią, przed Aniołami i ludźmi jako Swoich braci.

 

 

Modlitwa.

Jezus Nazareński! Mój Bóg i Król na wieki! O, bądź Jezu, Królem wszystkich wiernych Chrześcijan, bądź nam podporą i pomocą, byśmy nie upadli! Bądź naszym ratunkiem i powstaniem, byśmy nie zginęli na wieki. Bądź nam wszędzie Jezusem i Królem, a będziemy szczęśliwi. Powiedziałeś niegdyś: „Gdy będę podwyższony od ziemi, wszystkich pociągnę do Siebie”. Pociągnij więc i mnie, i cały świat, pociągnij do Siebie wszystkich sprawiedliwych, zbłąkanych i grzeszników, rządź i panuj nam. Niech Twoje Królestwo przyjdzie do nas, abyśmy na wieki mogli razem z Tobą przebywać. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Św. Józefa w miesiąc u marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023