Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

Rozmyślanie XLIV o Męce Chrystusowej. 

PODZIAŁ SZAT I SUKNI CAŁODZIANEJ CHRYSTUSA PANA.

I. jest symbolem Miłości Pana Jezusa,

II. miłości braterskiej.

 

 

„Wypełniło się Pismo, które mówi: podzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją rzucili los” — (Jan 19, 24).

 

I. — Wszystkie okoliczności Męki Pana Chrystusowej mają swoje znaczenie; choćby były najmniejsze, zawierają w sobie jakąś Tajemnicę. O podziale szat Pana Chrystusowych wspominają wszyscy Ewangeliści, jak również Psalm 22, mówiący o Męce Chrystusa Pana. Musi więc to mieć swoje symboliczne znaczenie. Daje on poznać jasno nieskończoną i nieustanną Miłość Pana Jezusa do nas. Pozbawiony wszelkiej pociechy, doznający fizycznie największych Cierpień, pozwala żeby Go obrabowano z najkosztowniejszych doczesnych rzeczy. Aby ozdobić człowieka szatą Łaski utraconą przez grzech, pozwolił by Jego z szat odarto. Tak bardzo jest Miłosierny, tak nas kocha. Na pewno było Mu przykro, gdy wisiał nagi na krzyżu, a Jego szaty tylekroć chorym przynoszące zdrowie, dostawały się do rąk dzikich i występnych.

Mój Panie Jezu, z Miłości ku mnie dałeś się obnażyć i obrabować z szat. Użycz mi Łaski, abym się potrafił ogołocić ze skłonności do rzeczy ziemskich i pokochał święte ubóstwo i niedostatek. Gdy przyjdzie czas, że mi zabiorą wszystko, co mi jest miłe i drogie, gdy zobaczę zniszczenie mojej pracy, która mnie tyle trudu kosztowała, gdy wszystko co w życiu podejmowałem wniwecz się obróci, gdy jednym słowem, stanę przed próbą mego umiłowania ubóstwa, gdy będę ogołocony i pozbawiony wszelkiej pociechy, o, wejrzyj wtedy i wesprzyj mnie, abym się nie zachwiał, żeby serce moje podniosło się wtedy ku Tobie w miłości i ufności; żebym wyrzeczenie się tego, co najmilsze i najdroższe, uznał radośnie za najwyższą korzyść mego życia.

 

II. — Po rozdziale szat żołnierze ,,rzucili los” o piękną całodzianą tunikę Zbawiciela, jak napisano w Ewangelii, czyją ma być. I ten wypadek zapewne jak inne w Życiu Zbawiciela, ma swoje odrębne znaczenie. Może ta ukryta spodnia szata Chrystusa Pana, oznacza życie wewnętrzne człowieka? Podobnie jak Zbawiciel nie chciał, aby ta część odzienia została podzielona, tak człowiek nie może dzielić swego wewnętrznego wzroku i zwracać go choćby częściowo do świata i ciała. Wewnętrzna uwaga musi być niepodzielona, jak spodnia szata Zbawcy.

Chciał może Pan Jezus też tym znakiem spod krzyża wezwać do braterskiej miłości swoich wyznawców. Między Jego członkami nie może być rozdwojenia umysłów ani podziału w jedności dusz. Muszą oni wiernie przestrzegać braterskiej miłości. Zbawiciel często zachęcał Swych Uczniów do jej zachowania. Powiedział, że węzeł miłości będzie znakiem, po którym świat pozna, że jesteśmy Jego Uczniami (zob. Jan 13, 35). Gdy nie zgadzamy się z bliźnimi, gdy pozwalamy w sercach róść uczuciom niechęci lub gniewu, wtedy zrywamy ten węzeł miłości z Panem Bogiem, gdyż on bez miłości bliźniego trwać nie może. Najważniejsze Przykazanie to miłość Pana Boga i stanowiąca z nią jedno miłość bliźniego.

 

 

Modlitwa.

Mój Zbawicielu! Przez dozwolenie na ogołocenie Ciebie z szat okazałeś nam Twą Miłość ku ludziom. Poprzez losowanie Twej nieszytej sukni, pouczyłeś nas o miłości braterskiej. Użycz mi teraz takiej Łaski, żebym z miłości ku Tobie i miłości braterskiej nigdy nie był powodem rozdzielenia umysłów. Postanawiam unikać wszelkiej niezgody i braku jedności, żeby Ci być miłym, o Książę pokoju. Amen.

 

 

Zachęcamy do uczczenia Św. Józefa w miesiąc u marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023