Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

UWAGA!

W soboty Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku, obowiązuje POST ŚCISŁY. Jutro, tj. w niedzielę okresu Wielkiego Postu nie obowiązuje dyscyplina postna. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

 

 

Rozmyślanie XLIX o Męce Chrystusowej. 

Rozmyślanie drugie. 

Trzecie Słowo Chrystusa Pana na krzyżu.

I. Przez to powiedzenie Pana Jezusa stają się wszyscy wierni dziećmi Maryi,

II. a Marya ich Matką.

 

 

„Gdy więc Jezus ujrzał Matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, rzekł do Matki Swojej: Niewiasto, oto Syn Twój! Potem rzekł uczniowi: Oto Matka Twoja” — (Jan 19, 26-27).

 

I. — Zanim Syn Boży oddał ducha w Ręce Ojca Niebieskiego, dokonał jeszcze jednego Mistycznego Dzieła. Wśród Cierpień, opuszczenia, trwogi, w niewymownej Miłości zatroszczył się o Matkę i oddał Ją Opiece ukochanego ucznia. Janowi znowu daje Maryę za Matkę. Jej daje syna na Swoje miejsce. Wszyscy tłumacze Pisma Świętego rozumieją ten akt, jako oddanie wszystkich wiernych Maryi na dzieci. Najświętsza Marya Panna jest od tej pory drugą, lepszą Matką wszystkich członków Jego Ciała Mistycznego: możemy z wielką słusznością nazywać się Jej dziećmi.

Pan Jezus mówi: „Niewiasto, oto syn Twój”, a w tym synie wszyscy synowie ziemi i wszystkie córki po koniec wieków. Nie nazywa Jej Matką, aby nie ranić ponownie Macierzyńskiego Serca. Nie nazywa Jej Matką, żeby całą Miłość od tej chwili ku przybranym dzieciom skierowała. „Niewiasto, oto syn Twój”, patrz, ile ja dla każdego człowieka cierpię, ile on mnie kosztuje, okaż się dla nich wszystkich kochającą Matką. Umieram za wszystkie dzieci, przyjm je też za swoje i miej o nich staranie. Pozwól im wszystkim przychodzić do Ciebie, nie odmawiaj żadnemu przychylności i Łaski, obdarzaj je i dawaj im wszystko, co możesz, Ty, Która jesteś wielka na Niebie i ziemi. Marya może wtedy nie objęła całego znaczenia tych słów, może dopiero w Niebie zrozumiała je w całej pełni. My jednak możemy teraz w zupełności chlubić się tym szczęściem, iż jesteśmy dziećmi Maryi.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

II. — Jeśli Pan Jezus umierający dał nam Maryę za Matkę, chciał, byśmy z ufnością do Niej się uciekali. Gdyby chciał tylko zaopatrzyć Matkę, byłby się o to postarał przed Męką. Ten Testament ostatniej godziny miał być wyrazem Jego pełnej ku nam Miłości. Marya i Jan szli za Nim aż do Śmierci i pod krzyżem wytrwali, przeto zostawił im wielki zapis, który nas w osobie Jana w życiu i śmierci łączy z Matką Bożą.

Nie zapominajmy więc o Jej Macierzyństwie i nie sprawiajmy Jej Macierzyńskiemu Sercu żadnej przykrości. Uciekajmy się we wszystkich okolicznościach do Jej Matczynego Serca. Gdy nas lęk ogarnia ufajmy Jej, Ona jest Matką wszelkiej pociechy; gdy czujemy się nędzni dla grzechów naszych, miejmy w Niej nadzieję, Ona jest Matką wszelkiego zmiłowania. Potrzebujemy Łaski, wzywajmy Jej, Ona jest Matką Łaski pełną. Szczególnie uciekajmy się do Niej w godzinie śmierci, przypominając Jej godzinę Śmierci Pana Jezusa. Ona bowiem wysłużyła Sobie Łaskę skutecznej obrony umierających Swych czcicieli przed napaścią piekielnych duchów.

 

 

Modlitwa.

O mój Jezu! Oddałeś mnie na krzyżu za dziecko Twej Matce; użycz mi, błagam, szczerej i dziecięcej miłości do Maryi, Twojej i mojej Matki. Daj mi Łaskę, abym tak żył, żeby się nie potrzebowała mnie wstydzić. Ciebie zaś Matko Niebieska, najukochańsza moja Matko, proszę, byś mnie za dziecko Twoje przyjęła, pomna tego tajemniczego znaczenia Testamentu Krzyża. Ufam Twojej Pomocy teraz zawsze, a szczególnie w onej godzinie, kiedy już nie będę mógł wymówić Twojego Imienia. Stań przy mnie i bądź mi Matką w życiu i śmierci. Amen.

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP – dzień 16.
  2. poznania Nauki katolickie o Wielkim Poście.
  3. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w Wielkim Poście: Nabożeństwo na okres Wielkiego Postu.
  4. uczczenia Męki Pańskiej: Nabożeństwo do Męki Pańskiej.
  5. lektury czytania wielkopostnego: Czytania wielkopostne o Matce Boskiej Bolesnej — dzień 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024