Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

UWAGA!

W wtorki Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 3, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

 

 

 

Rozmyślanie XLV o Męce Chrystusowej. 

WYSZYDZANIE NA KRZYŻU I WYTRWAŁOŚĆ PANA JEZUSA.

I. Pan Jezus uczy nas na krzyżu stałości w dobrem,

II. wysługuje nam Łaskę wytrwania do końca.

 

 

„A przechodzący mimo bluźnili Mu, mówiąc: Hej, Ty, co burzysz świątynię i odbudowujesz ją w ciągu trzech dni, ratuj Siebie Samego, zstępując z krzyża” (Mk 15, 29-30).

 

I. — Pan Jezus wiszący na krzyżu wśród strasznych Cierpień, musiał słuchać obrzydliwych bluźnierstw ludzi i najwyższych kapłanów. Słowa ich sprawiły Mu na pewno wielką przykrość i powiększały cierpienia Jego Najboleśniejszej Matki i przyjaciół. Jako prawdziwy Człowiek był czuły na takie urągania i szyderstwa, zaś Matkę Jego stokroć więcej bolało to, co dotyczyło Jej Syna, niż gdyby to Ją spotkało. Największy udział w hańbie Syna miała Matka. Oboje byli głęboko zasmuceni, tak z powodu obrazy Pana Boga, jak również z powodu uporu i zaślepienia ludu, czym ściągał On na Siebie karę doczesnej i wiecznej śmierci. To wszystko jednak nie wytrąciło Pana Jezusa ze spokoju, powagi i wytrwania. „Zstąp z krzyża, wołali, a uwierzymy Ci”. Lecz Pan Jezus miał inne plany co do stwierdzenia Swego Posłannictwa. Obecnie chciał pozostać na krzyżu, Cierpieć i na nim umrzeć, aby nas nauczyć wytrwania, które jedynie zdobywa koronę.

Zbawiciel umiera na krzyżu, wytrwajmy zatem pod krzyżem i na krzyżu do śmierci i również nie usiłujmy zejść z niego. Kiedy świat i zmysłowość podszeptuje nam, abyśmy opuścili krzyż dokładnego przestrzegania Przykazań Bożych, przepisów zakonu, czy obowiązków stanu, które są przykre dla zmysłowej natury, nie słuchajmy tych słów zwodniczych. Razem ze Zbawcą trwajmy na obranym krzyżu do końca życia.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

II. — Chrystus Pan nie zstąpił z krzyża, umarł na nim, aby nam wysłużyć szczególną Łaskę wytrwania aż do śmierci. Co Pan Jezus przepowiedział mówiąc: „Będą dwaj na roli, jeden będzie wzięty a drugi zostawiony” (Mat. 24, 40), to na krzyżu uczynił prawdą widoczną całemu światu. Tylko jeden z dwóch łotrów, towarzysz Męki, został obdarzony Łaską żalu i obietnicą Raju, drugi poszedł na zatracenie. Nie możemy więc sami sobie wysłużyć Łaski wytrwania, ona jest nam dana z Zasług Pana Chrystusowych. Można ją tylko wyprosić przez gorącą modlitwę, oraz wysiłki w wiernym wytrwaniu.

Cham ściągnął na siebie przekleństwo swego ojca, Noego, ponieważ naśmiewał się z jego upicia, ale dwaj synowie Sem i Jafet, starali się wynagrodzić ojcu zniewagę wyrządzoną przez Chama, i okryli jego nagość. Czyńmy w podobny sposób i starajmy się wynagrodzić Zbawicielowi wszystkie zniewagi i szyderstwa. Służmy Panu Bogu z wewnętrzną żarliwością, oraz „sprawujmy zbawienie nasze z bojaźnią i drżeniem”, czyli jak najstaranniej. Wówczas możemy mieć nadzieję, że Pan Bóg nam pobłogosławi, podobnie jak bogobojnym synom Noego. Wtedy wraz z dobrym łotrem otrzymamy przebaczenie i Miłość Bożą.

 

 

Modlitwa.

Ukrzyżowany Zbawicielu! Przez Mękę i Śmierć Twoją proszę Cię o Łaskę Błogosławieństwa w życiu i w godzinie śmierci. Nie odrzucaj mnie od Oblicza Twego. Daj mi Łaskę Twej Pomocy w życiu i nie opuszczaj mnie w śmiertelnej walce. Twoje wytrwanie na krzyżu niech będzie siłą, która mnie utwierdzi w dobrem. Pozwól, bym wytrwał w Miłości i Służbie Twojej i kiedyś był dopuszczony do życia z Tobą. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP – dzień 12.
  2. poznania Nauki katolickie o Wielkim Poście.
  3. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w Wielkim Poście: Nabożeństwo na okres Wielkiego Postu.
  4. uczczenia Męki Pańskiej: Nabożeństwo do Męki Pańskiej.
  5. lektury czytania wielkopostnego: Czytania wielkopostne o Matce Boskiej Bolesnej — dzień 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024