Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

UWAGA!

W środy Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 3, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

 

 

Rozmyślanie XLVI o Męce Chrystusowej. 

PIERWSZE SŁOWO PANA JEZUSA NA KRZYŻU

I. daje nam nadzieję otrzymania przebaczenia,

II. gdy i my przebaczamy.

 

 

„A Jezus mówił: Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” — (Łuk. 23, 34).

 

I. — Zbawiciel podwyższony na krzyżu. Lud i starsi stoją dookoła i szydzą z Niego. Nawet najwyższy kapłan Kajfasz bluźni Mu. Zbawiciel jednak ma tylko jedno słowo odpowiedzi, słowo Miłosierdzia i przebaczenia: „Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”. Są to Słowa Wiecznego Żywota, wobec których cała mądrość świata jest niczym. W prośbie „Ojcze odpuść im” wypowiedział Zbawiciel Słowa przebaczenia, o których nigdy nie powinniśmy zapomnieć. Przez nie ukazał, że jest Ojcem zmiłowania dla wszystkich ludzi. Słowa te wyrażają uczucia przepełniające Serce Pana Jezusa, tj. Miłości i Miłosierdzia dla nas wszystkich, grzesznych ludzi. Prosi za Swoimi najgorszymi wrogami, za Swoimi katami, i aby tę modlitwę uczynić skuteczniejszą i mocniejszą, posługuje się słowem „Ojcze”.

Żeby łatwiej i prędzej wyjednać przebaczenie i wysłuchanie tej prośby, pomniejsza i usprawiedliwia grzech Swych wrogów: „Bo nie wiedzą co czynią”. Ponieważ uczynili to w częściowym, chociaż zawinionym niezrozumieniu, przebacz im. Pokaż, o Ojcze, że kochasz Syna Swego, tym, że Go wysłuchujesz. Nie dopuszczaj, aby zginęli ci, za których cierpię; spraw, aby żyli ci, za których umieram. „Nie wiedzą co czynią”. Winni są dla swej złośliwości, częściowo jednak usprawiedliwia ich nieświadomość. Wiedzą, że ukrzyżowali człowieka, ale nie wiedzą, że Pana Boga ukrzyżowali. Ojcze, przebacz im, ponieważ mnie nie poznali.

Mój Zbawicielu! Mój Dobry Panie Jezu! Twoje błaganie i prośby za najgorszymi wrogami, dają mi nadzieję, że i ja znajdę Miłosierdzie, jeśli przyjdę do Ciebie ze skruszonym sercem i będę prosił o odpuszczenie grzechów. Pomnij na mnie i przebacz mi grzechy popełnione w zawinionej nieświadomości!

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

II. — Weźmy sobie teraz do serca pierwszą naukę Ukrzyżowanego Mistrza i naśladujmy przykład Jego Miłości nieprzyjaciół. Mamy bowiem być nie tylko słuchaczami, ale i wykonawcami Jego Boskiego Słowa. Każde Jego Słowo, każdy czyn, jest dla nas Nauką. Eliasz w świętym gniewie woła o ogień z Nieba, prorok Elizeusz rzuca przekleństwo na szydzących chłopców. Zbawiciel nie myśli o zemście, ale w Świętej Miłości mówi: „Ojcze odpuść im”. Oto prawdziwa miłość nieprzyjaciół okazana czynem. Wypowiadania takich słów miłującym sercem może nas nauczyć tylko Pan Bóg. Nikogo nie wyłącza, ani żydów, którzy Go fałszywie oskarżyli, ani nawet faryzeuszów i uczonych w Piśmie, którzy Go prześladowali śmiertelną nienawiścią, ani reszty dręczycieli. Za wszystkimi prosi, ponieważ nie tyle chodzi Mu o wyrządzone krzywdy i cierpienia, ile Go boli niepojęta nędza i zguba nieprzyjaciół Jego.

Czy potrafimy tak się zachować gdy nami gardzą, poniżają i prześladują nas? Czy zwracamy większą uwagę na politowania godne zachowanie się przeciwnika, niż na nasze krzywdy, i czy znajdujemy także słowa modlitwy za nich? A gdy nas spotka oburzająca obraza, czy milczymy jak nasz Zbawca i pokornie podajemy Niebu słowa: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią?” Jeśli przyswoiliśmy sobie wielkie słowa Zbawiciela, jeśliśmy już tak daleko postąpili w Szkole Krzyża, to otrzymamy od naszego Niebieskiego Nauczyciela heroiczną siłę duszy, którą zwyciężymy świat i siebie samych.

 

 

Modlitwa.

Mój Zbawicielu! Jeszcze daleko jestem od wzniosłej cnoty kochania nieprzyjaciół, dlatego postanawiam przynajmniej mieć zawsze przed oczyma Twój wzniosły Przykład. Nauczyłeś nas modlić się słowami: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. O, udziel mi Łaski, abym to słowo życiem potwierdził i czynem wypełnił i przez praktykę miłości bliźniego stał się dzieckiem Twoim. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP – dzień 13.
  2. poznania Nauki katolickie o Wielkim Poście.
  3. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w Wielkim Poście: Nabożeństwo na okres Wielkiego Postu.
  4. uczczenia Męki Pańskiej: Nabożeństwo do Męki Pańskiej.
  5. lektury czytania wielkopostnego: Czytania wielkopostne o Matce Boskiej Bolesnej — dzień 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024