Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

UWAGA!

W czwartki Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 3, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Jutro, tj. w piątek i pojutrze, tj. w sobotę obowiązuje POST ŚCISŁY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

 

 

Rozmyślanie XLVII o Męce Chrystusowej. 

DRUGIE SŁOWO CHRYSTUSA PANA NA KRZYŻU.

I. Odrzucenie łotra wiszącego po lewicy budzi w nas trwogę.

II. Przyjęcie żałującego budzi w nas nadzieję.

 

 

„I rzekł mu Jezus: Zaprawdę powiadam tobie, dziś ze Mną będziesz w Raju” — (Łuk. 23, 43).

 

I. Drugie odezwanie się Zbawiciela dotyczy morderców wraz z Nim ukrzyżowanych. Występuje jako Boski Sędzia, któremu dana jest władza życia i śmierci. Objawia tę władzę przed całym światem, gdy jednego z nich przyjmuje do Raju, a drugiego zostawia w jego buncie. Czyż nie jest to obraz Sądu Ostatecznego, gdy owce postawi po Swej Prawicy, a kozły po lewicy? Do jednych rzecze uszczęśliwiające słowa: „Pójdźcie” wezwani do Mego Królestwa, a do drugich straszliwe: „Idźcie precz” skazani na męki wieczne!

Zadrżyjmy wobec strasznych Sądów Boskich, które choć są niezbadane, jednak zawsze sprawiedliwe i wszelkiej czci godne. Jest On „Panem” i jako takiego uznał go łotr nawrócony, gdy powiedział: ,,Panie, pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa Swego”. Drugi poznał w Nim Sędziego, gdy się odwrócił. O jak straszliwe są Sądy Boże! Oto jeden choć tak blisko jest Pana Jezusa, cierpi karę za swe winy, choć tak blisko stała Marya, Matka Łaski i Miłosierdzia, zstępuje z krzyża wprost do piekła. Poddajmy się pokornie nauce wiary, że zbawienie i wybranie do Nieba jest Łaską, a potępienie zasłużoną karą. Dlatego też Zbawiciel powiedział do Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus: „Córko, nikt nie ginie bezwiednie”.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

II. Przeciwieństwem łotra z lewicy jest nawrócony łotr z prawej strony. Przyjęcie go do Łaski ma nas napełnić ufnością w wielkość Bożego Miłosierdzia. Był on złoczyńcą do końca swego życia, może wśród drogi krzyżowej lub w czasie krzyżowania zrodził się w nim podziw dla Pana Jezusa, zachowującego wśród cierpień niepojęty spokój. Zaczyna odczuwać dla Niego litość, zaufanie i wreszcie miłość. Broni Go przed drwinami drugiego złoczyńcy, a w końcu z dziecięcym zaufaniem i skruchą zwraca do Niego błagalną prośbę: „Panie, pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa Swego”. Zbawiciel odpuszcza mu wszelką winę i karę, i daje mu radosną obietnicę, że jeszcze tego samego dnia będzie zbawiony. „W Raju” ma się rozumieć w otchłani ojców, która za ukazaniem się Pana Jezusa stała się Rajem.

Oto jaka jest siła pokornej modlitwy. Nikt więc, zaprawdę nikt nie powinien rozpaczać, nawet późna skrucha może uratować każdą duszę, gdy jest silna i szczera. Pan Bóg nie chce, byśmy nadzieję tracili, owszem nakazuje, byśmy pokładali pewne zaufanie w Moc Jego Łaski. Wspominajmy więc w godzinach wątpienia na przebaczającą miłość Zbawiciela, a nigdy nie stracimy nadziei. Pan Jezus przyjął do Łaski bandytę i mordercę, dlatego i my możemy mieć nadzieję. Ale drugiemu nie udzielił Swej Łaski, więc strzeżmy się zuchwalstwa.

 

 

Modlitwa.

Mój Jezu! Sprawiedliwy Sędzio żywych i umarłych! Z bojaźnią i drżeniem oddaję cześć Twym niezbadanym, a jednak zawsze Sprawiedliwym Sądom i w tej bojaźni chcę sprawować swoje zbawienie. Ty nie chcesz śmierci grzesznika tylko jego nawrócenia, więc także ja pokładam ufność w Twoim Nieskończonym Miłosierdziu. Przyjmuję z poddaniem wszystko, co mi ześlesz w tym życiu pełnym cierpień z tą niezachwianą pewnością, że także na łożu śmierci dasz mi tę pocieszającą Obietnicę: „Dziś jeszcze będziesz ze Mną w Raju”. Amen.

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP – dzień 14.
  2. poznania Nauki katolickie o Wielkim Poście.
  3. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w Wielkim Poście: Nabożeństwo na okres Wielkiego Postu.
  4. uczczenia Męki Pańskiej: Nabożeństwo do Męki Pańskiej.
  5. lektury czytania wielkopostnego: Czytania wielkopostne o Matce Boskiej Bolesnej — dzień 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024