Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

Rozmyślanie XXVII o Męce Chrystusowej.

PAN JEZUS OBNAŻONY I PRZYWIĄZANY DO SŁUPA.

I. Pan Jezus daje się przywiązać do słupa, aby rozwiązać więzy naszych grzechów.

II. Pan Jezus pozwala się obnażyć, aby zadośćuczynić za grzechy nieczystości.

 

 

,,A ja na bicze gotów jestem”  — (Ps 38/37/, 18).

 

I. — Gdy Pana Jezusa przywiedziono na miejsce przeznaczone do biczowania, zdarto z Niego gwałtownie szaty. Suknię całodzianą sam złożył i pozwolił się przywiązać do słupa. I oto stoi Pan Bóg w ludzkiej postaci przed ludźmi opętanymi szatanem. Osłabione udręką nocy i sądu Święte Ciało gotowe do biczowania dla zadośćuczynienia za nasze grzechy. Wiedziałeś, mój Zbawco, że „wiele biczów na grzesznika spadnie” (Ps 31, 10), że „od Stopy do wierzchu Głowy nie będzie na Tobie zdrowego miejsca”, że „Rany, siność i wielkie guzy pokrywać będą Twe Ciało” (por. Iz 1, 6), i że będziesz okrutnie zbity dla występków ludu Twego. Dlatego mówiłeś z Dawidem: „A Jam na bicze gotów”. Aby jednak bez przeszkody mogli dokonać tego okrucieństwa, dałeś Sobie Święte Ręce do słupa przywiązać. Te Ręce, Którymi niedawno rozdawałeś błogosławiony chleb, leczyłeś chorych, umarłych wskrzeszałeś.

Lecz na co te więzy mój Zbawicielu? Przecież ofiarowałeś się Sam i żaden powróz nie mógłby Ciebie, Syna Bożego, do słupa przywiązać, gdybyś Ty Sam Siebie więzami Miłości nie związał. Dałeś się związać, aby mnie uwolnić od więzów grzechowych i od wiecznej niewoli. Jesteś gotów, mój Jezu, cierpieć dla nas najwyszukańsze męczarnie. O ogromie Miłosierdzia i Miłości ku nam nędznym robakom! Wyznaję, że więzy grzechowe związały mnie, że złe skłonności trzymają mnie w pętach, tak, że oporny jestem do dobrego, a skłonny do złego. Przez Twe Bolesne przywiązanie do słupa, błagam Cię, rozwiąż mnie z grzechów, daj mi wolność, abym Ciebie naśladował na drogach cnoty.

 

II. Jakże ciężko znosić musiał najczystszy Boży Syn wstyd i obnażenie wobec swawolnych drwin zgrai żołdaków. Im kto czystszy, tym delikatniejszą jest jego wstydliwość. Czy w obnażeniu Zbawiciela nie mieści się głębszy zamiar wynagrodzenia? O Jezu, Który kwiaty polne przystrajasz piękniej niż był przybrany Salomon w swoim blasku i wspaniałości, który okryłeś nagość naszych pierwszych rodziców, który utrzymałeś w całości szaty wybranego ludu Twego i osłoniłeś tyle świętych dziewic, gdy je przy ich męczeństwie chciano obnażać, czemu dopuściłeś na siebie tak dotkliwą zniewagę, dając się obnażyć na oczach Twoich dręczycieli i drwiącego motłochu? O Jezu mój, rozumiem. Chciałeś wycierpieć hańbę, aby odpokutować ten zalew grzechów nieczystości, którymi ludzie wszystkich stanów i wieku bezczeszczą ciała swoje, za te grzechy, którymi Obraz Boży w nich będący profanują i w obrzydliwe błoto rzucają.

O jak drogo płaciłeś za naszą lekkomyślność. Dziękuję Ci gorąco, żeś przez Wstyd Twój wyjednał nam siłę i moc do ciężkiej walki ze zmysłowością. A przez Święty przykład zachęciłeś nas do zwalczania złych popędów naszego ciała. Pomagaj nam wszystkim, prosimy, abyśmy mogli zachować nienaruszoną czystość serca, tę naszą najpiękniejszą ozdobę i żebyśmy przez zewnętrzne umartwienia poddawali ciało duchowi.

 

 

Modlitwa.

Mój Jezu! Dziękuję Ci za tę hańbiącą Mękę, jaką wycierpiałeś przy biczowaniu. Choćbym tylko raz obraził świętą czystość, już musiałbym przyznać, że biczowanie było moim dziełem. Padając do Stóp Twoich żałuję za wszystkie grzechy moje i oświadczam, że gotowym na bicze Sprawiedliwości Twojej. Karz mnie jak Miłosierny Ojciec w tym życiu, abyś mnie tylko nie odrzucił w przyszłym sprzed zagniewanego Oblicza Twego. Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *