Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

UWAGA!

W środy Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 3, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

 

 

Rozmyślanie XXXII o Męce Chrystusowej.

PAN JEZUS PRZEDSTAWIONY LUDOWI PRZEZ PIŁATA.

I. „Ecce Homo” — „Oto Człowiek”.

II. Ecce Christus — Oto Chrystus.

 

 

„Oto wyprowadzam Go do was, abyście się przekonali, że w Nim żadnej winy nie znajduję. Wyszedł tedy Jezus w cierniowej koronie i szacie szkarłatnej. I rzecze im Piłat: Oto Człowiek” — (Jan 19, 4-5).

 

 

I. — Piłat ciągle jeszcze spodziewał się uwolnić Pana Jezusa. Myślał, że potrafi pobudzić lud do litości, gdy pokaże mu Proroka tak strasznie umęczonego biczowaniem i udręką szyderskiej korony. Kazał Go więc wyprowadzić na ganek swego pałacu, aby Go tłum zgromadzony na dole mógł zobaczyć. Wtedy donośnym głosem, pewno przepojonym wewnętrznym wzruszeniem, zawołał do ludzi: „Oto człowiek”, z Którym tak okrutnie obeszliście się, że prawie nie ma już ludzkiego wyglądu. Jeśli macie choć trochę ludzkich uczuć, to ulitujcie się nad Nim. Wystarczy ta okropna kara, która Go dopiero co spotkała, po cóż jeszcze śmierci dla Niego? Ja oświadczam publicznie przed ziemią i niebem, że nie znajduję w Nim najmniejszej winy. Na próżno; serca ich niedostępne dla litości. Zamiast niej usłyszał okropne, grozą przejmujące krzyki: „Precz z Nim! Ukrzyżuj Go! Na krzyż z Nim!

O gdybym przynajmniej ja miał litość nad moim Zbawcą, gdy słyszę te wstrząsające wołania i widzę jak całkowicie zniszczona jest Piękność Najwyższa. Wedle słów Proroka Izajasza: „Nie masz w Nim krasy ani piękności” (Ks. Iz. 53, 2). Nie traćmy nigdy z pamięci tego szatańskiego szyderstwa i okrucieństwa, przejmując się głębokim żalem, że nasze to grzechy Pana Boga w moc szatana wydały. Tak szlachetny kształt Głowy zniszczony obrzękiem i Ranami, włosy zlepione Krwią, zmartwiałe z bólu Oczy, niewypowiedzianie piękne Oblicze pokryte brudem, plwocinami i zakrzepłą Krwią. Zdrętwiały od powrozów i z zimna, z osłabienia ledwo mogący utrzymać się na nogach. Oto Postać „Męża Boleści”. U stóp tak umęczonego Pana Jezusa, pogrążmy się w uczuciach żalu i litości, a przez ogrom Jego Miłości starajmy się poznać naszego Pana Boga.

 

II. — Tak straszliwie zniekształcona Postać, to nie tylko Człowiek, to Chrystus Pan, nasz Odkupiciel, Zbawca zesłany przez Boga Ojca, Jego Syn Jednorodzony. ,,Ecce Christus” — oto Zbawca, w Którym Sobie Ojciec szczególnie Upodobał, Który dla zbawienia grzesznego świata stał się Człowiekiem, aby zapłacić wszystkie długi nasze. Oto Ten Odkupiciel stoi w takiej budzącej grozę Postaci, jako Pośrednik między nami, a Bogiem. Ecce Christus — oto Człowiek, nasz Brat, Który dla nas braci, dla mnie, dla ciebie, dla wszystkich grzesznych, błaga Boga Ojca o Łaskę i Miłosierdzie.

Spójrzmy na ten obraz Wymiaru Sprawiedliwości i poznajmy w nim wagę naszych grzechów, które tak lekkomyślnie popełniamy, oraz straszliwość kary jaką za nie poniósł Syn Boży. Dopuścił On na Siebie Mękę tej poniewierki, aby odnowić w nas obraz Pana Boga. Dał się tak okropnie zeszpecić, aby wrócić duszom naszym Boską Piękność. Wdzięczna miłość do Pana Jezusa niech nas nauczy nienawiści grzechu. Za wszelką cenę nie dopuszczajmy mu już w duszach naszych rujnować obrazu Zbawiciela. Niszczmy wszelką obrazę Pana Boga u siebie i u innych.

 

 

Modlitwa.

Proszę Ciebie serdecznie, Ojcze Niebieski, abyś mi przebaczył i przyjął do Łaski marnotrawnego syna. Niech Rany Twego Jezusa uleczą rany duszy mojej, a Jego Cierpienia zachowają mnie od wiecznych mąk piekielnych. Niech Męka Jego upokorzeń uwolni mnie od wiecznej hańby, a Jego szydercza koronacja niech mi dopomoże do zdobycia korony niebieskiej. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Bolesnej w miesiącu lutym ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lutowe ku czci Matki Boskiej Bolesnej – Dzień 28.
  2. poznania Nauki katolickie o Wielkim Poście.
  3. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w Wielkim Poście: Nabożeństwo na okres Wielkiego Postu.
  4. uczczenia Męki Pańskiej: Nabożeństwo do Męki Pańskiej.
  5. lektury czytania wielkopostnego: Czytania wielkopostne o Matce Boskiej Bolesnej — dzień 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024