Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

Rozmyślanie XXXIV o Męce Chrystusowej.

ZASĄDZENIE PANA JEZUSA NA ŚMIERĆ KRZYŻOWĄ.

I. Piłat skazuje Pana Jezusa na śmierć z obawy przed oskarżeniem żydowskim.

II. Pan Jezus chętnie przyjmuje wyrok, aby nam przywrócić przyjaźń Pana Boga.

 

 

„Jeśli Go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim… Nie mamy króla jeno cesarza. Wtedy wydał im Go na śmierć krzyżową” (Jan 19, 12 i 15-16).

 

I.  — Piłat opierał się naleganiom żydów i trwał przy swoim. Gdy jednak z wrzeszczącego tłumu wypadła groźba: nie jesteś przyjacielem cesarskim, jeśli nam tego nie wydasz, zachwiał się. Ze strachu przed niełaską cesarską skazał Pana Jezusa na śmierć. Przełożenie względu na opinię ludzką nad poczucie sprawiedliwości było istotą błędu Piłata. Ono było bezpośrednią przyczyną Bogobójstwa. Jakiego strasznego spustoszenia na świecie dokonało od owego czasu takie odwracanie wartości. Za ileż to zbrodni ono ponosi winę! Ile dobrego nie wykonano ze strachu przed opinią ludzką, a ile złego uczyniono! Niezliczone dusze tracą zbawienie, wpadają we wieczną zgubę, lub przynajmniej żyją w przeciętności, ponieważ więcej ludziom starają się podobać niż Panu Bogu. Jakąż korzyść odniósł Piłat z tego względu na opinię ludzką? Niełaska cesarska i tak go spotkała umarł na wygnaniu. Chociaż przy umywaniu rąk powiedział: Nie winienem ja Krwi Tego Sprawiedliwego”, jednak razem z najwyższymi kapłanami i ludem żydowskim być może przez całą wieczność będzie ponosił winę Bogobójstwa.

A teraz pomyślmy o sobie. Czy nie postępowaliśmy wiele razy tak jak Piłat? Patrzmy w przeszłość. Niestety. Znajdujemy takie chwile słabości. Padnijmy z żalem do Nóg Zbawiciela, błagajmy Go o przebaczenie, prośmy o siłę i moc ducha, oraz odwagę świadczenia Jego Prawdy życiem i czynem.

 

II. Piłat chciał tym niesprawiedliwym wyrokiem zjednać sobie przychylność narodu żydowskiego i łaskę cesarza. Pan Jezus przyjął ten wyrok, by nas uczynić przyjaciółmi Pana Boga. Piłat nie osiągnął tego, czego chciał. Pan Jezus zaś przez Swą Mękę pojednał nas z Bogiem Ojcem i wzbogacił Swą Łaską tak, że mamy możliwość utrzymywania najściślejszej przyjaźni z Panem Bogiem. Przyjął wyrok śmierci, jako Wolę Ojca Niebieskiego i przez to dokonał naszego Odkupienia. Jego myślą było: przyjmuję ten kielich i chcę go wypróżnić do ostatniej kropli dla zbawienia wszystkich ludzi. Podczas gdy Żydzi słowami: „Krew Jego na nas i na syny nasze” wezwali na siebie przekleństwo i najstraszniejszą karę doczesną i wieczną, dla nas słowa te stały się niewyczerpanym Źródłem Miłosierdzia i błogosławieństwa. Przez nie możemy ciągle jednać się z Panem Bogiem i powracać do Jego Przyjaźni.

O mówmy często: „Krew Twoja niech spadnie na nas i na nasze dzieci”; mówmy te słowa, kiedy klęczymy przed Tabernakulum, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, przy Błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem. Ze skruszonym sercem prośmy Pana Jezusa, aby tak boleśnie wylana Krew stała się dla wszystkich nas i tych, którzy polecają się modlitwom naszym, oczyszczeniem dusz, pocieszeniem strapionych, wzmocnieniem kuszonych, pomocą konających i wybawieniem dusz z Czyśćca, aby Jego Przenajdroższa Krew stała się dla wszystkich zadatkiem wiecznej przyjaźni z Panem Bogiem.

 

 

Modlitwa.

Niech Ci będą wieczne dzięki, mój Jezu, że przyszedłeś na ten świat dla naszego zbawienia, aby pojednać nas ze Sobą, a tam w Niebie wyjednać nam wieczną przyjaźń i obcowanie z Bogiem. O niech ta Przenajdroższa Krew i Męka Twoja będą dla nas w pełni owocne. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023