Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

 

Rozmyślanie.

ROZTROPNOŚĆ.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — Naucz mnie, o Panie, drogi prawdziwej roztropności.

Rozważanie.

1. Aby dojść do zjednoczenia z Panem Bogiem, trzeba skierować do Niego całe nasze życie. A ponieważ składa się ono z najrozmaitszych czynności, trzeba, by one zbliżały nas coraz bardziej do Pana Boga, by były ustawicznymi krokami naprzód na drodze do Niego. Roztropność nadprzyrodzona jest właśnie cnotą, która nam mówi, co mamy czynić a czego unikać, by osiągnąć zamierzony cel. Jeżeli chcesz dojść do zjednoczenia z Panem Bogiem, mówi ci roztropność, we wszystkim zgadzaj się z Jego Wolą, wyrzeknij się wszystkich rzeczy, nawet najmniejszej, która by się sprzeciwiała Jego Boskiej Woli. Jeżeli pragniesz stać się Świętym, spełniaj te akty miłości, ofiarności, nie cofaj się przed ofiarą. Jeśli chcesz stać się duszą modlitwy, pielęgnuj skupienie, unikaj niepożytecznych rozmów, umartwiaj ciekawość, pilnie przykładaj się do modlitwy. W ten sposób roztropność, zarówno odnośnie celu ostatecznego tj. zjednoczenia z Panem Bogiem i Świętości jak i odnośnie celów pośrednich, lecz zawsze skierowanych do Celu Najwyższego jak osiągnięcie jakiejś poszczególnej cnoty — nakazuje nam to, co mamy czynić, a czego unikać.

Przypowieść o mądrych i głupich pannach pokazuje nam konieczność tej cnoty. Wszystkie zasnęły w czasie oczekiwania oblubieńca, lecz podczas gdy pięć pierwszych weszło na gody, drugie zostały wykluczone, bo nie miały roztropności, aby zabrać ze sobą wystarczającą ilość oliwy do swoich lamp. I przypowieść kończy się słowami: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny” (Mt 25, 13). Roztropność nadprzyrodzona radzi nam przede wszystkim wykorzystać pilnie czas, jaki Pan Bóg nam daje i okazje do ćwiczenia się w cnocie, albowiem „nadchodzi noc i wtedy nikt już działać nie może” (Jan 9, 4). Kiedy z powodu lenistwa lub niedbalstwa tracimy okazję do dobrego, jest ona stracona na zawsze; prawda, że później możemy mieć inne, lecz ta nie wróci już nigdy.

2. Przyszłość jest w Ręku Pana Boga. My mamy tylko w ręku cząsteczkę obecną z jej aktualnymi okolicznościami. Dlatego prawdziwa roztropność nadprzyrodzona polega na wykorzystywaniu do najwyższego stopnia, ze względu na nasz cel wieczny, chwili obecnej. Roztropność ludzka korzysta z czasu, aby gromadzić dobra ziemskie. Nadprzyrodzona zaś roztropność ma gromadzić dobra wieczne: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gromadźcie sobie skarby w Niebie, gdzie nie niszczy ich ni mól, ni rdza… szukajcie naprzód Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Bożej, a wszystko to będzie wam przydane” (Mt 6, 19-33). Oto wielkie zasady roztropności, podyktowane przez Pana Jezusa.

Do pewnej zakonnicy, która wyznała swój wstręt do wykonania jakiegoś czynu miłości, który żądał szczególniejszej ofiary, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus powiedziała: „Ja natomiast byłabym szczęśliwa, mogąc go spełnić, jesteśmy bowiem na ziemi po to, by cierpieć, a im większe cierpienie, tym większe szczęście. O, jak mało umiecie prowadzić swoje sprawy!” (R.). Roztropność nadprzyrodzona poucza nas właśnie, jak dobrze kierować naszymi sprawami nie ze względu na szczęście ziemskie lecz wieczne; nie ze względów samolubnych lecz ze względu na nasz postęp na drodze doskonałości, a szczególnie ze względu na Chwałę Bożą i pożytek dusz.

Roztropność nadprzyrodzona nie osądza rzeczy według ich wartości ludzkiej, według przyjemności lub przykrości, jakie nam sprawiają, lecz osądza je w świetle Wiary, w świetle wieczności: „Quid hoc ad aeternitatem?” (Św. Bernard) „Quod Deus non est, nihil est” (Nasl. III, 31, 2). Cóż znaczy to dla wieczności? Wszystko cokolwiek nie jest Panem Bogiem, niczym jest.

Roztropność chrześcijańska nie ma więc nie wspólnego z roztropnością ciała, która wszystko rozwiązuje
pod kątem szczęścia ziemskiego, bez zwracania uwagi na prawo Boże: „Mądrość ciała jest wroga Bogu, bo nie podporządkowuje się Prawu Bożemu” (Rz 8, 7). Roztropność nadprzyrodzona przewyższa nieporównanie roztropność ludzką, która, choć nie jest zła, jest niezdolna skierować nasze czynności do Celu Najwyższego, ponieważ zmierza wyłącznie do celów ziemskich.

Rozmowa.

„Boże mój, dusza rozmiłowana w Tobie za nic uważa wszelkie trudności i przeszkody roztropności ludzkiej. Działają w niej tylko miłość i Wiara i dlatego za nic ma wszystkie rzeczy na tej ziemi, żadnego dobra doczesnego nie szuka, wiedząc, że wszystko to marność. Kiedy zaś uzna w czymś większą Chwałę Twoją, nie słucha już więcej niczego i natychmiast spełnia to, czując dobrze, że w tym właśnie wszystko jej dobro i szczęście leży” (zob, T. J.: P. 3, 1 i 2).

„O Panie, jeśli chcę stać się świętą, powinnam, żyć w pełni nadprzyrodzonej, pamiętając, że, jak mówi Naśladowanie: ,Quod Deus non est, nihil est’ i dlatego powinnam tego zaniechać, albo posłużyć się tym, by iść do Ciebie”. „Gdybym nie czuwała nad sobą, mogłabym się zmaterializować i ducha zatrzymać na powierzchni, patrzeć na wszystko po ludzku. Niestety, o Panie, uznaję, że często postępowałam właśnie w ten sposób”.

„O, nie! Życie oddane Tobie jest tak wielkie i piękne! Nie jest wielkie z powodu nadzwyczajnych czynności, lecz z powodu miłości i wierności, z jaką mam odnosić się do najmniejszych nawet obowiązków, z powodu miłości, która powinna przeobrażać nawet najmniejsze czynności i wszystkie codzienne trudności, z powodu intencji apostolskich, jakie mają ożywiać moje modlitwy i ofiary. Naucz mnie, o Panie, dawać na każdą chwilę największą miłość, czynić wieczną tę chwilę, która przemija, dając jej wartość miłości” (zob. Św. Karmela od Ducha Św., o. c. d.). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Niepokalanego Serca Maryi w miesiącu Sierpniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo sierpniowe poświęcone ku czci Niepokalanego Serca Maryi – dzień 19

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *