Krzyż Święty

 

 

 

Mała jest liczba miłośników krzyża.

Źródło: U stóp Krzyża X. J.A. Łukaszkiewicz 1902

Jezus ma dziś wiele miłośników Królestwa Niebieskiego, – lecz bardzo mało, Krzyż Jego dźwigających.

Wielu – pragnie pociechy, lecz mało cierpieć gotowych.

Wszyscy radzi by się z Nim radować, a mało chce dla Niego lub z Nim cokolwiek ponosić.

Wielu idzie za Jezusem aż do łamania chleba, niewielu aż do spełnienia kielicha Męki.

Wielu kocha Jezusa – dopóki od Niego pociechy odbierają.

Jeżeli zaś Jezus na chwilę ich opuści – wznoszą narzekania lub nazbyt upadają na umyśle.

Ci zaś, którzy Jezusa – dla Jezusa, nie dla własnej pociechy kochają, błogosławią go równie wśród strapień i ucisków, jak wśród największej pociechy.

Czyż nie najemnikami nazywać się powinni ci, co zawsze pociech szukają?

Miłują siebie, a nie Jezusa, ci, którzy nad swoją jedynie korzyścią przemyśliwują.

Bądź więc miłośnikiem Krzyża i kochaj cierpienie – jeżeli kochasz Jezusa i służyć Mu chcesz wiekuiście.

Trzeba cierpieć dla Jezusa trochę, skoro tylu ludzi więcej nierównie znosi dla świata.

Jeżeli będziesz miłośnikiem Krzyża – chwała stąd dla ciebie – radość dla Świętych Pańskich i zbudowanie dla bliźnich.

 

 

Św. Różą z Limy

 

 

Potrzeba cierpieć.

Źródło: U stóp Krzyża X. J.A. Łukaszkiewicz 1902

Wiedz, że potrzeba ci ukrzyżowane, umierające prowadzić życie. Im więcej kto umiera samemu sobie, tym więcej zaczyna żyć dla Boga.

Nie ma nic pożyteczniejszego dla ciebie na tym świecie, nad chętne dla Chrystusa cierpienie.

I gdybyś miał do wyboru, powinieneś życzyć sobie raczej cierpieć dla Chrystusa, niż weselić się wśród obfitych pociech.

Gdyby dla zbawienia ludzi było co lepszym nad cierpienie, byłby to Chrystus z pewnością okazał słowem i cierpieniem.

Lecz On do krzyża nas wzywa: „Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i wstępuje w ślady Moje“. (Łuk. 9, 23).

Nie jest to ludzkiej natury — krzyż dźwigać, krzyż lubić i ciało w niewolę podbijać.

Unikać zaszczytów, znosić obelgi i gardzić sobą samym. Znosić przeciwności, szkody i żadnego na tym świecie nie pożądać szczęścia.

Lecz, jeżeli Bogu ufasz, dana ci będzie moc z Nieba. Uzbrojony Krzyżem Chrystusa, wszystko zwyciężysz.

Uzbrój się więc Krzyżem do znoszenia wielu przeciwności w tym nędznym życiu, bo cię one czekają, gdziekolwiek się obrócisz.

Spełniaj chętnie kielich Chrystusa, jeżeli chcesz być Jego przyjacielem i z Nim uczestnictwo mieć pragniesz.

Pamiętaj o tym, co mówi Pismo Święte: „przez wiele ucisków i strapień trzeba nam przechodzić, aby wejść do Królestwa Bożego” (Dz. Ap. 14, 22).

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023