Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

SĘDZIA.

 

 

Towarzysz i pierwszy biograf Św. Franciszka, Tomasz Celano jest również autorem sekwencji Dies irae. Proste zwrotki i prosta melodia tej pieśni chwytają za serce. Chwila Sądu jest ogromnie poważna. Po rozmyślaniach o śmierci będziemy rozmyślać o Sądzie.

 

1. Sędzia wszystkowiedzący.

 

Mówimy o tajemnicach morza. Jego głębiny kipią bogactwem życia. Największą tajemnicą jest chyba serce ludzkie. W chwili skupienia, w czasie rekolekcji, przed spowiedzią uda się nam czasem zajrzeć do tej otchłani. Jak mało ludzie znają siebie, ile złudzeń mają co do własnej osoby! „Poznaj samego siebie” uchodziło już w starożytności za ideał mądrości życiowej, którego w pełni nigdy nie urzeczywistniamy.

Jednak jest Ktoś, kto nas zna takimi, jakimi jesteśmy. To Wszystkowiedzący Pan Bóg. Pismo Święte mówi, że „Oczy Pańskie widzą tysiąc razy jaśniej niż słońce i patrzą na drogi ludzkie i zaglądają we wszystkie zakamarki… Nie ma przed nimi nic zakrytego… Pan przenika głębiny morza i serca” (Ks. Syr. 23, 19; 39, 19; 42, 18). Przenika również nasze serce, wszystkie jego skrytki, najtajniejsze poruszenia. Czyta w nim jak w otwartej księdze. Słyszy każde westchnienie serca, każde słowo. Zna każdy postępek, okoliczności i wszystkie najskrytsze pobudki, jakie na niego wpływały. Zna je zawsze. Kiedyś jednak Pan Bóg oświeci te wszystkie skrytki i zakamarki już nie po to, by jak dziś gładzić, co się Jego Świętości nie podoba, lecz by surowo karać. To właśnie stanowi wielką powagę sądu, że staniemy przed Wszystkowiedzącym i Sprawiedliwym.

— Zastosowanie. Czy ta myśl o Sądzie przed Wszystkowiedzącym i Najsprawiedliwszym Sędzią nie jest ogromnie poważna?

„Gdy więc Sędzia na Tron siądzie,

Co się kryło jawnym będzie:

Pomsty piorun dotrze wszędzie.

Cóż nieszczęsny w on czas zrobię?

Gdzie obrońcę znajdę sobie,

Gdy i Święty drży w tej dobie?”

Niech to rozważanie o Sądzie zachęci nas do starannego odbywania codziennego rachunku sumienia i przed spowiedzią. Starajmy się sądzić siebie surowo, nie dajmy się zwodzić miłości własnej. Jaki Sąd wydaje na mnie Pan Bóg? Jak osądza Pan Bóg dzisiejszy dzień, ostatni tydzień, ubiegły rok? Odpowiadajmy sobie szczerze! Jak patrzy Pan Bóg na moje zamiary, słowa, myśli? Co Jego Świętość w nich potępia? Czyńmy tak i my! A potem prośmy o Miłosierdzie. Panu Bogu dzięki, między nami, a Panem Bogiem Najsprawiedliwszym stoi jeszcze Krzyż i Ołtarz, na którym Chrystus Pan ponawia Swą Ofiarę. Korzystajmy z czasu Miłosierdzia, bo Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale jego nawrócenia.

— Postanowienie. Rachunek sumienia odprawiać w Obliczu wszystkowidzącego i Sprawiedliwego Sędziego.

 

2. Sędzia Najsprawiedliwszy.

 

Prorok Izajasz pisze: „Pan Zastępów wywyższy się w Sądzie, a Bóg Święty uświęci się w Sprawiedliwości (Ks. Iz. 5, 16). Sprawiedliwość Boża łączy się ściśle ze świętością. Pan Bóg Najświętszy dał człowiekowi ład moralny, wyrył w jego sercu prawo, które człowiek winien zachować. W obronie tego ładu moralnego Pan Bóg musi wystąpić. I wystąpi z tą samą nieugiętą siłą, z jaką Sam Siebie kocha i musi kochać. Świętość Boża w tym się właśnie objawi, że Pan Bóg wynagrodzi dobre, a złe ukarze bez pobłażania.

Dopóki żyjemy na ziemi, między Sprawiedliwością Bożą a naszą grzesznością staje zawsze Miłosierdzie Boże. Panu Bogu Trzykroć Świętemu, Który z Istoty Swej musi nienawidzić grzechu, Miłosierdzie rzuca się niejako w Ramiona i łagodzi Jego Święty Gniew, dzięki Nieskończonym Zasługom Chrystusa Pana. Krew Pana Jezusowa stanowi doskonalą przeciwwagę Bożego Gniewu i potrafi zawsze rozbroić Sprawiedliwość Bożą. Skoro jednak człowiek odda ostatnie tchnienie i przekroczy próg wieczności, kończą się dla niego nieograniczone możliwości wykorzystywania Zasług Męki Pana Jezusowej. Sprawiedliwość Boża ma rozwiązane ręce. Wszystkowiedzący i Sprawiedliwy Pan Bóg zajmuje wobec nas natychmiast nieodwołalne stanowisko. To właśnie chwila sądu. „Sprawiedliwość Jego jest tak wielka jak Miłosierdzie. Osądzi każdego według uczynków jego” (Ks. Syr. 16, 13).

— Zastosowanie. W rozważaniu Sprawiedliwego Sądu Bożego mieści się również wielka pociecha. Oczy Boże przenikną nas jaśniej niż słońce, odkryją nie tylko nasze winy, nasze lenistwo i złą wolę, ale też wszystkie okoliczności łagodzące, których ludzie nie widzą lub nie chcą widzieć. Pan Bóg Najsprawiedliwszy będzie dobrze wiedział, co jest naszą smutną własnością, a co trzeba zapisać na rachunek przodków, na rachunek wychowania, otoczenia, przełożonych. Pan Bóg Najsprawiedliwszy odda wtedy pełną sprawiedliwość, potępiając w nas tylko to, co Jego Nieskończona Świętość potępić musi jako osobistą, moralną winę. Czyż nie jest to wielka pociecha dla człowieka, którego ludzie sądzą niesprawiedliwie?

— Postanowienie. Pocieszać się myślą o Sądzie Bożym, gdy ludzie nas niesprawiedliwie osądzą.

 

 

Modlitwa.

Pomnij na to, Jezu drogi,

Żeś wszedł dla mnie w ziemskie progi,

Nie gub mnie w on dzień, tak srogi! Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego — dzień 16
  2. uczczenia Świętej Patronki dnia dzisiejszego, Św. Jadwigi: Nabożeństwo ku czci Św. Jadwigi, królowej.
  3. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Gerarda Majelii: Nabożeństwo ku czci Św. Gerarda Majelii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *