Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

„Wszystek pożądany; taki jest Miły mój” — (Pieśń 5, 16).

 

PRZYGOTOWANIE. — Głównym celem, jaki mamy sobie założyć w dniu dzisiejszym, jest ten, byśmy zawsze pomnażali się w miłości ku Panu Jezusowi i przez to zadośćuczynili Mu za zniewagi, jakich doznaje, szczególniej w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Rozważmy jak zasługuje na miłość to Serce Boże, przeczyste, najświętsze, pałające miłością ku Bogu Ojcu i ku nam.

 

I. — Kto pod każdym względem okazuje, iż jest godzien miłości, ten z pewnością jest kochany. O! gdybyśmy starali się poznać, jak Pan Jezus godzien jest miłości, wszyscy nieodzownie musielibyśmy Go miłować. Czyż jest serce, które by bardziej na miłość zasługiwało, niż Serce Pana Jezusa, Serce najczystsze, gorejące Miłością ku Bogu Ojcu i ku nam? Wszystkie bowiem Jego pragnienia są skierowane ku Chwale Bożej i naszemu dobru. W tym Sercu Bóg Ojciec znajduje całą Swą radość, Swe całkowite upodobanie.

W tym Sercu królują wszystkie doskonałości, wszelkie cnoty: najżarliwsza miłość ku Bogu Ojcu złączona z największą pokorą i czcią najgłębszą; największe zawstydzenie z powodu naszych grzechów, jakie na Nim ciążą, złączone z najgorętszą ufnością kochającego Syna; niezmierny wstręt do naszych win połączony z żywym współczuciem dla naszej nędzy; najboleśniejsza męka złączona z doskonałym zdaniem się na Wolę Bożą. Tak więc w Panu Jezusie jest wszystko, co może na miłość zasługiwać.

Jednych pociąga do miłowania piękność, innych niewinność, inni kochają ze zwyczaju, inni zaś ze czci dla kogoś. Gdyby się zaś kto znalazł, w którym by były zebrane te i inne przymioty, czyż można by Go nie kochać? Gdybyśmy się dowiedzieli, iż istnieje jaki obcokrajowy władca, piękny, pokorny, uprzejmy, pobożny, pełen miłości, łagodny względem wszystkich, który za złe dobrem odpłaca, to choćbyśmy go nie znali i nie mieli z nim żadnych stosunków, czulibyśmy, iż musimy go miłować. Jakże więc to jest możliwe, iż Pan Jezus, Który posiada wszystkie cnoty i wszystkie w najdoskonalszym stopniu i kocha nas tak gorąco, tak mało przez ludzi jest kochany i nie jest jedynym przedmiotem naszej miłości?

O Boże! Jezus, Który jedynie na miłość zasługuje i daje nam tyle dowodów Swej ku nam Miłości, On Jeden, że tak powiemy, nie ma szczęścia do nas i nie może zyskać naszej miłości, jakby nie dość na nią zasługiwał! To właśnie pobudzało do płaczu Św. Różę Limańską, Św. Katarzynę Genueńską, Św. Teresę, Św. Marię Magdalenę de Pazzi, które zastanawiając się nad tą niewdzięcznością ludzką, wołały z płaczem: Miłość nie jest kochana! Miłość nie jest kochana!

 

II. — Serce ludzkie, o ile nie jest opanowane przez niskie namiętności, samo z siebie dąży do kochania tego, co piękne i dobre. Piękność zaś i Dobroć Serca Pana Jezusa przewyższa wszelką piękność i dobroć, jakie widzimy na tej ziemi, to też winniśmy Je miłować.

 

 

Modlitwa.

Mój ukochany Odkupicielu, czyż Ojciec Twój Przedwieczny mógłby mi wskazać inny przedmiot miłości, który by bardziej niż Ty na miłość zasługiwał? Tyś Pięknością Nieba, umiłowaniem Twego Ojca, w Twym Sercu mają swój tron wszelkie cnoty. O ukochane Serce mego Jezusa, zasługujesz na miłość serc wszystkich; biedne i nieszczęśliwe serce, które Cię nie kocha! Takim nieszczęśliwym, o Boże! było me serce, które Cię dotąd nie kochało. Nie chcę jednak być dalej tak nieszczęśliwym, kocham Cię i zawsze, mój Jezu, chcę Cię miłować.

Panie, w przeszłości zapominałem o Tobie, a teraz na co czekam? Może na to, bym zmusił Cię swą niewdzięcznością, byś o mnie zapomniał i mnie opuścił? Nie, mój drogi Zbawicielu, nie pozwól na to. Tyś umiłowany przez Swego Boskiego Ojca, a miałbyś nie być kochany przez tak nędznego, jak ja, grzesznika, któremu tyle Łask wyświadczyłeś i tak go ukochałeś? O Święte Płomienie, gorejące w kochającym Sercu mego Jezusa, zapalcie w mym biednym sercu ten Święty i Błogosławiony Ogień, który Pan Jezus przyszedł zapalić na ziemi. Spalcie i wyniszczcie w mym sercu wszelkie nieporządne przywiązania, jakie w nim tkwią i nie dozwalają mu oddać się całkowicie Jezusowi. Spraw, mój Boże, aby me serce żyło tylko dla kochania Ciebie, Ciebie jedynie, drogi mój Zbawco.

Jeśli przez czas pewien miałem Cię za nic, to wiedz teraz, iż jesteś jedynym przedmiotem mej miłości. Kocham Cię, kocham, kocham i Ciebie tylko chcę miłować. Amen.

 

 

Kontynuuj regularny co tygodniowy cykl rozmyślań na dany każdy dzień tygodnia przeznaczony: Jak szczęśliwy, kto urodził się po dokonanym Odkupieniu z rodziców katolickich.

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na okres Bożego Narodzenia.
  2. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  3. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia
  4. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  5. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 12.
  6. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 5.
  7. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024