Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

To jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali, jako ja was umiłowałem — Jan 15, II.

 

PRZYGOTOWANIE.Serce Pana Jezusowe jest Miłością. „Bóg jest Miłością”, toteż pragnie, aby wszyscy ludzie miłowali się wzajemnie. Tę Miłość Pan Jezus jak najgoręcej zalecał, zanim świat opuścił. „ Abyście się społem miłowali, jakom was umiłował”. To wielkie Przykazanie Serca Pana Jezusowego winno być regułą naszego życia.

 

I. — Oto największe Przykazanie Serca Pana Jezusowego: „Kochajcie bliźnich, jak Ja was miłuję”. — Św. Hieronim opowiada, że gdy uczniowie Św. Jana Ewangelisty zapytali go, czemu tak często zaleca miłość braterską, odpowiedział im: „Ponieważ to jest Przykazanie Pańskie; wystarczy je zachowywać, by osiągnąć zbawienie”. Toteż nic tak nie rani Pana Jezusa, jak naruszenie tego Przykazania; kto to czyni, dotyka źrenicy Oka Pana Jezusa, wbija cierń w Jego Serce.

Aby tak wielkiego zła unikać, rozważmy, że kochać bliźniego — to kochać Pana Jezusa. — Św. Katarzyna Genueńska pewnego razu powiedziała do Zbawiciela: „Mój Boże, każesz mi kochać bliźniego, a ja Ciebie tylko mogę miłować”. Pan Jezus tak jej na to odpowiedział: „Córko Moja, kto Mnie miłuje, kocha wszystko, co Ja kocham”. I rzeczywiście, jeśli się kocha jaką osobę, kocha się jej krewnych, służbę, portrety, a nawet jej szaty, ponieważ ona je miłuje. Przyczyna więc, dla której winniśmy miłować naszego bliźniego, jest ta, iż Serce Pana Jezusowe go kocha.

Toteż powiada Św. Jan Apostoł: „Jeśliby kto rzekł, iż miłuje Boga, a brata by swego nienawidził, kłamcą jest”. Kto dobrze czyni swemu bliźniemu napełnia radością Serce Pana Jezusa; On Sam oświadczył, że to, co dla innych uczynimy, uważa za spełnione dla Niego: „Zaprawdę powiadam wam, coście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Toteż Św. Katarzyna Genueńska taki z tego wyprowadza wniosek: „Aby poznać, jak kochamy Pana Boga, dość zobaczyć, jak miłujemy bliźniego.

Serca kochające jednoczą się w Sercu Pana Jezusa, Które jest centrem serc wszystkich. „O, jak dobrze jest i jak wdzięcznie, mówi Psalmista, mieszkać braciom społem! Św. Łukasz z pochwalą odzywa się o pierwszych Chrześcijanach, mówiąc o nich: „A mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna”. Człowiek posiada tylko jedno serce, Kościół Święty zaś, jak mówi Św. Paweł, jest Mistycznym Ciałem Pana Jezusa, to też wszyscy członkowie Kościoła winni mieć jedno serce w Panu Jezusie. Miłość Święta jest owocem modlitwy, jaką Pan Jezus w przeddzień Swej Śmierci zaniósł do Ojca, prosząc, aby Jego uczniowie przez miłość byli jedno, „jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie”. Ta miłość, to, według Proroka Izajasza, jeden z głównych owoców Odkupienia. „Będzie mieszkał wilk z jagnięciem, a pard z koźlęciem legać będzie… nie będą szkodzić… po wszystkiej Górze Świętej Mojej”; tj., iż uczniowie Pana Jezusa, pomimo różnic narodowości, usposobień, charakterów, mają żyć między sobą w słodkim pokoju, a to wskutek Miłości Bożej, którą winni być ożywieni.

 

II. — Apostoł w kilku słowach nas naucza, jak mamy miłość okazywać. „Przyobleczcież się tedy, mówi, jako wybrani Boży, święci i umiłowani, we wnętrzności miłosierdzia”. „Przyobleczcież się“, mówi Św. Paweł Apostoł. Jak człowiek bowiem nosi swe ubranie i jest nim okryty, tak też wszystkie nasze myśli, słowa, czyny w miłość powinny być przyodziane całkowicie.

O jakże jest miłą Sercu Panu Jezusowemu dusza, która kocha prawdziwie. I przeciwnie, dusza, która łamie Przykazanie miłości, jest cierniem dla czci najgodniejszego Serca Pana Jezusa.

 

 

Modlitwa.

O mój słodki Odkupicielu, pełen Miłości, jakże me serce do Twego Serca niepodobne! Ty Panie, byłeś samą Miłością względem Twych prześladowców, a ja jestem pełen gniewu i nienawiści względem mego bliźniego; modliłeś się tak gorąco za tych, którzy Cię krzyżowali, a ja myślę o zemście, gdy spotka mnie od kogo jaka przykrość. Przebacz mi, Panie Jezu, nie chcę już odtąd tak postępować, jak przedtem. Daj mi siłę, abym kochał tych, którzy mnie znieważają i dobrze im czynił. Nie pozostawiaj mnie w mocy mych namiętności; nie dopuść, bym miał się jeszcze odłączyć od Ciebie. Jakimż byłoby to dla mnie piekłem, gdybym po tylu Łaskach, jakich mi udzieliłeś, miał ponownie Cię utracić, być pozbawionym Twej przyjaźni! Nie dopuść tego, Miłości moja, przez tę Krew, którą za mnie przelałeś! — Ojcze Przedwieczny, przez Zasługi Serca Jezusowego nie dopuść, abym miał znowu popaść w Twą niełaskę; jeśli przewidujesz, że później Cię obrażę, spraw, niechaj zaraz umrę, gdy, jak ufam, jestem w Twej Łasce. O Boże Miłości, daj, niech Cię miłuję. Potęgo Nieskończona, wspomagaj mnie! O Miłosierdzie bezgraniczne, zlituj się nade mną! O Nieskończona Dobroci, pociągnij mnie całego do Siebie! Miłości Najwyższa, użycz mi Swej Miłości. — Maryo, Matko Boża, proś Jezusa za mną. Twa Władza Macierzyńska, jaką masz nad Jego Sercem, jest moją nadzieją. Amen.

 

 

Kontynuuj regularny cykl rozmyślań na każdy dzień przeznaczony: Pierwsze Słowo Pana Jezusa na Krzyżu.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego — dzień 6

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023