Rozmyślanie.

Powody rozważania Boleści Najświętszej Maryi Panny

I. Współczucie jakie winniśmy naszej Niebieskiej Matce.

II. konieczność głębszego wniknięcia w Cierpienie naszego Zbawcy.

 

 

„O wy wszyscy, którzy idziecie przez drogę, obaczcie i przypatrzcie się, czy jest boleść jako boleść moja”— (Treny 1, 12). 

I. — Nabożeństwo do Boleści Najświętszej Maryi Panny jest bardzo dawne. Historia twierdzi, że powstało ono w średniowieczu i że w XI wieku spotyka się pierwsze oznaki prywatnego nabożeństwa. Można jednak powiedzieć, że pierwszym, który ogłosił to nabożeństwo i wezwał do rozważania Boleści Najświętszej Maryi Panny, był Symeon, który w dniu ofiarowania Pana Jezusa w świątyni ujrzał w duchu niezwykłe Cierpienia Jego Matki i oznajmił Jej: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Duszę Twoją przeniknie miecz” (Łk 2, 34-35).

Mieczem tym było współczucie Maryi Cierpieniom Pana Jezusa, smutek, że Mu się sprzeciwiając i walcząc z Nim nieprzyjaciele Jego zatracają swoje dusze. Miecz ten zanurzył się siedemkroć w Sercu Maryi. W czasie proroctwa Symeona, w czasie ucieczki przed Herodem do Egiptu, podczas zgubienia Pana Jezusa w Jerozolimie, spotkania się z Nim na drodze krzyżowej, ukrzyżowania, zdjęcia z krzyża i złożenia do grobu.

Do szczególnego rozważania tych wielkich Cierpień Matki Bożej skłaniać nas winno naturalne współczucie, jakie dziecko żywić zawsze winno względem swojej matki. Miłość sprawia, że radość i cierpienia osoby umiłowanej odczuwamy jak swoje. A cóż dopiero powiedzieć o cierpieniach tej, która nas zrodziła i wypielęgnowała. Do współczucia Matce Bożej w Jej Cierpieniach winno nas skłaniać zwłaszcza to, iż my właśnie staliśmy się przez grzechy przyczyną Męki Jej Syna, a zatem i Jej Cierpień. 

 

II. — Drugim powodem nakłaniającym nas do rozważania Boleści Maryi jest konieczność głębszego wniknięcia w Cierpienia naszego Zbawcy. Sami nigdy nie zdołamy zrozumieć i odczuć ile, za co i za kogo wycierpiał Pan Jezus, z jaką Miłością podjął za nas śmierć krzyżową. Dopiero Marya prowadzi nas w ślad za Panem Jezusem drogą krzyżową na Kalwarię, stawia nas blisko Krzyża i pokazuje jak cierpi Pan Jezus i jak my mamy trwać z Nim na Golgocie i przeżywać Jego Konanie. Nikt nie odczuł głębiej Cierpień Pana Jezusa nad Jego Matkę. Nikt nie zrozumiał lepiej przyczyn Męki i Śmierci Pana Jezusa nad Tę, Która ma Najczystsze Serce, wolne od wszelkiego tchnienia miłości własnej. Nikt nie zrozumiał i nie pojął jaśniej ogromu Dzieła Pana Jezusowego i strasznego zła, jakie tkwi w każdym grzechu, nad Tę, Która jest Niepokalana, wolna od grzechu, ma wolę i umysł niczym z powodu grzechu nie przyćmione.

Boleści Maryi są doskonałym odbiciem Cierpień Pana Jezusa, ich przedłużeniem, a w pewnym znaczeniu uzupełnieniem. Marya miała większe prawo niż Św. Paweł powiedzieć o sobie: „Dopełniam na ciele własnym to, czego nie dostaje Cierpieniom Chrystusowym” (Kol 1, 24), czyli współczując w sercu moim i współcierpiąc przyczyniam się do tego, iż owoce Męki Pana Jezusa docierają do dusz zbyt oddalonych od Niego. Wczuwajmy się zatem w Boleści Maryi, a wówczas przysłużymy się, iż zbawcze Dzieło Chrystusa Pana, posiadające nieskończone wartości, przynosić będzie więcej owoców. Jeśli zaś będziemy towarzyszami Cierpień Pana Jezusa i Maryi, wówczas będziemy także, jak obiecuje Św. Paweł, uczestnikami Ich pociechy (2 Kor 1, 7).

 

 

Modlitwa.

O Matko Najboleśniejsza, spraw, abym wraz z Tobą odczuwał to, co cierpiał Jezus. Wyryj w sercu moim Obraz Twego Syna, abym go nigdy nie zapomniał. Podziel się ze mną uczuciami Swego Serca, abym i ja tak odczuwał każdą zniewagę wyrządzoną Jezusowi, jak Ty ją odczuwałaś. Pragnę Ci przynieść ulgę i pociechę w Twych Boleściach i żałując, żem się sam stał ich powodem, i wspierając Cię jak umiłowany uczeń, a potem Twój syn Jan Święty pod Krzyżem. Amen. 

 

Zachęcamy do uczczenia:

  1. Krzyża Świętego w miesiącu Wrześniu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Krzyża Świętego – dzień 15
  2. Świętych Aniołów Stróżów w miesiącu Wrześniu ku Ich czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Świętych Aniołów Stróżów – dzień 15
  3. Bł. Bronisławy w miesiącu Wrześniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Bł. Bronisławy – dzień 15
  4. Najświętszej Maryi Panny, Siedmiu Jej Boleści w dniu Jej święta: Nabożeństwo ku czci NMP  Matki Bolesnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *