Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Pan Jezus koronuje Swoich Wybranych

I. w tym życiu Miłosierdziem,

II. w życiu wiecznym Chwałą.

 

 

„Jezu, Korono Wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami!” (z Litanii do Najświętszego Imienia Jezus).

 

I. — Przytoczone wezwanie litanii należy do bardziej tajemniczych. Możemy łatwo pojąć, w jaki sposób Pan Bóg będzie rozdzielał nagrody Świętym, ale trudniej jest zrozumieć, w jaki sposób będzie Sam nagrodą; a jeszcze trudniej, w jaki sposób Sam może stać się koroną wieńczącą skronie Swoich Wybranych. Czyż nie raczej Oni Sami mają być ozdobą i koroną Pana, zamiast, aby Pan stawał się ich ozdobą? Chrystus Pan jest koroną Świętych, najpierw dlatego, iż jest On Najwyższym z Świętych, Świętością Samą, która góruje nad innymi Świętymi i która dopełnia wszelką świętość Błogosławionych w Niebie. Chrystus Pan jest następnie koroną Świętych dlatego, gdyż Wszyscy Święci, którzy chlubić się będą swoimi doskonałościami, będą się nimi chlubić nie jako własną doskonałością, ale jako Doskonałością Pana Jezusa, odpromienioną tylko i odbitą w ich duszach. Ich świętość to Świętość Pana Jezusa.

Pan Jezus koronuje Swoich Wybranych w tym życiu Łaskami i Miłosierdziem, a w drugim życiu wieczną radością. Psalmista zachęca nas, abyśmy nie ustawali w opiewaniu Chwały Bożej: „Błogosław, duszo moja, Panu, i nie zapominaj wszystkich Dobrodziejstw Jego, Który miłościwie odpuszcza wszystkie nieprawości twoje i uzdrawia wszystkie choroby twoje; Który odkupuje żywot twój od zatracenia, Który cię koronuje Miłosierdziem i litościami” (Ps 103/102/, 2). A gdzie indziej powiada: „Mającego nadzieję w Panu, Miłosierdzie obejmie” (Ps 32/31/, 10). Objawy Miłosierdzia Bożego przyrównane są do wieńca, ponieważ otaczają nas ze wszystkich stron; wieniec uwity jest z wielu łodyg kwiatu, których nie widać końca. Jak przy wieńcu początek łączy się z końcem, tak też w Dobroci Bożej jedna Łaska postępuje za drugą.

 

II. — Rozważ, że Pan Jezus Wybranym Swoim w Niebie włożył na skronie koronę Wiecznej Chwały. On, Który umarł za wszystkich ludzi i każdą duszę wykupił z niewoli, ma prawo przyjmować je do Chwały i nagradzać, szukając w nich i Własnej Chwały, która Mu się sprawiedliwie należy. Wieczna Chwała nazwana jest koroną, ponieważ trzeba sobie ją wysłużyć, następnie dlatego, że Święci noszą w duszy swojej iście królewską godność. Zapanowali oni bowiem nad wszystkimi potęgami świata. Pan Bóg, Który wszystko hojnie wynagradza, nie zadowala się tym, iż wierne sługi i przyjaciół Swoich wprowadza do wiecznej radości; On Sam chce być ich Chwałą, ich radością, ich koroną i niewypowiedzianie wielką ich nagrodą. Najwyższe szczęście i najwyższa Chwała polega na posiadaniu dobra ze wszech miar doskonałego. Dobrem takim jest tylko Pan Bóg. Dlatego, aby nas uszczęśliwić, Pan Bóg oddał nam w posiadanie nie tylko „nową ziemię i nowe niebo” (Ks. Ap. 21, 1), ale Samego Siebie oddał w nagrodę i Chwałę.

Walcz więc wytrwale przeciw nieprzyjaciołom twojego zbawienia, aby zdobyć sobie tę wspaniałą koronę! Nie trać żadnej chwili, aby pracować nad zbawieniem twoich bliźnich, by sobie i im zapewnić tę nieskończoną nagrodę Pana Boga Samego. Zachęcaj się często do tej walki słowami Świętego Pawła: „Mam to za pewne, że utrapienia czasu niniejszego nie są godne przyszłej Chwały, która się w nas objawi” (Rz 8, 18). Obyś pod koniec twego życia mógł powiedzieć wraz z tym samym Apostołem:Toczyłem dobry bój, bieg ukończyłem, Wiary dochowałem, dlatego odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi odda w Onym Dniu Sprawiedliwy Sędzia” (2 Tym 4, 7-8).

 

 

Modlitwa:

O Jezu, Korono Wszystkich Świętych, jakże niemądrze dotychczas postępowałem, że tak leniwie pracowałem nad wysłużeniem sobie Królewskiej Twej Korony. Jakże powinienem być wdzięczny, iż jeszcze otaczasz mnie Miłosierdziem Swoim i dajesz mi jeszcze na to czas! Będę się o nią starał z wszelką pilnością i wytrwałością. Daj mi, o Jezu, Swoją, abyś miał co we mnie koronować, gdy wejdę do Twej Chwały. Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy dziś do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Bolesnej w miesiącu lutym ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lutowe ku czci Matki Boskiej Bolesnej.

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *